profile-image

Prof.Dr. İRFAN ERSİN AKINCI

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 CELAL YILMAZ Bazı fungal izolatların ve yetiştirme ortamlarının Orchis punctulata Steven ex Lindl. orkidesinin çimlenmesi ve protokorm gelişimine etkisi
2021 TUĞBA GÜVEN Gibberellik Asit ve Mikoriza Uygulamalarının Bazı Yabani Domates (Solaneceae spp.) Türlerinin Çimlenme Kabiliyetlerini Artırmada Kullanılması
2021 HÜSNÜ SEVEN Kahramanmaraş Ekolojisindeki Doğal Ranunculus Bitkilerini Kültüre Alma Olanaklarının Belirlenmesi
2019 ŞULE POLAT Kurutmalık kırmızı biber genotipleri ile farklı biber türleri arasında yapılan melezlerde saptan kopma direnci ve bazı agronomik özellikler bakımından hibrit gücünün belirlenmesi
2019 SÜLEYMAN ARMAĞAN Konya ekolojik koşullarında bazı tatlı mısır çeşitlerinde tohum ekim zamanlarının verim ve kaliteye etkileri
2019 ESRA ÖZASLAN Yararlı rizobakteri (PGPR) uygulamalarının serada yetiştirilen dolmalık biberde verime ve bitkisel özellikler üzerinde etkisi
2019 TAMMAM ISMAIL Ağır metal bulaşık topraklarda bazı Brassicaceae türlerinin fitoremediasyon potansiyellerinin belirlenmesi
2018 AYŞE GÜLÇEBİ Kahramanmaraş sarımsağında (Allium sativum L.) kitlesel fide elde etmek amacıyla in vitro gövde diski üretim tekniğinin kullanımı
2018 ÜMRAN TELEK Rhızobakteri izolatlarının kırmızı biberde (Capsicum annuum L.) verim ve bitkisel özellikler üzerine etkisi
2018 SANİYE HANDAN KORKMAZ Farklı vermikompost uygulamalarınınmarulda (Lactuca sativa L. var. Longifolia) verim ve kalite üzerine etkisi
2011 ÖMER MURAT BÖREKÇİ Kahramanmaraş kırmızı biber tarım alanlarının organik üretime uygunluğunun, pestisit kullanımı ve kalıntı düzeyi bakımından incelenmesi
2010 HASAN ÜNAL Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) fide aşamasında kuraklığa tepkisi ve toleranslı genotiplerin belirlenmesi
2008 ÜLKÜ ÇALIŞKAN Response of some important summer vegetables to Cd, Cr, Ni and Pb at germination stage
2005 OLGU ERDOĞAN Fasulye (Phaseolus vulgaris L. ) fidelerinde nikel toksisitesinin humik asit azaltılması üzerine bir araştırma
2004 DEMET KEKLİKÇİOĞLU Potasyum ve kalsiyum'un in vitro'da kültüre alınan kavun embiryolarında (Cucumis melo L.) NaCl stresinin azaltılması üzerine etkileri
2002 MURAT ŞİMŞEK KNO3 ve Ca(NO3)2'nin hıyarın embryo kültüründe NaCl toleransının arttırılması üzerine etkileri
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 ALAADDİN ÖZDEMİR Bazı Kahramanmaraş Orkidelerinin Kültüre Alınabilme ve Kitlesel Üretilebilme Olanaklarının Araştırılması