profile-image

Doç.Dr. RAMAZAN YİRCİ

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 SABRİ DAŞO Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Okuldaki Nezaketsiz Davranışlara İlişkin Görüşleri ile Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Düzeylerinin İncelenmesi
2021 NİMET TEKEREK Milli Edebiyat Dönemi Edebi Şahsiyetlerinin Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
2020 MUSTAFA GÜRLER Okul yöneticilerinin açık liderlik davranışlarının örgütsel muhalefete etkisi
2019 MEHMET ALİ KÖSEM Ortaokul öğrencilerinin okuldaki pozitif yaşantıları ile okuldan beklentilerinin incelenmesi
2019 ÖZCAN KALAYLI Öğretim Elemanlarının Akademisyenliğe Yabancılaşma Düzeyleri ile Akademik Performans Algılarının İncelenmesi
2019 MEVLÜT PURTAŞ Türkiye'deki Eğitim Politikalarının eğitim çalışanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
2019 ORHAN SARIBIYIK ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2018 YALÇIN SEVER Mesleki ve teknik ortaöğretim yönetici ve öğretmenlerinin mesleki eğitimde özelleştirmeye ilişkin görüşleri
2018 NEJMETTİN AYDOĞAR Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Kahramanmaraş il merkezi özel ve devlet okulları örneği)
2018 AHMET YAVUZ Öğretmenlerin öğretim sürecinde zaman yönetimi becerilerini gerçekleştirme düzeyleri
2018 CÜNEYT DEMİR Okul müdürlerinin karizmatik liderlik özelliklerinin okulların kurumsal itibarına etkisi
2018 ÖMER FARUK KURTULMUŞ Öğretmen görüşlerine göre okullarda örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı