profile-image

Prof.Dr. GÜLDEMİN DARBAŞ

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 MERYEM ALBAYRAK Fore kazık istinat yapısı tasarımının farklı programlar ile analizi: Karlıca mahallesi (Düziçi-Osmaniye) örneği.
2021 ERCAN ŞEKER Yeniköy-Demirtaş (Yumurtalık-Adana) bölgesinin stratigrafisi ve mikropaleontolojik özellikleri.
2020 MEHTAP TİYEKLİ Dedeler formasyonunun (Beyoğlu, Kahramanmaraş) jeokimyasal ve mineralojik özellikleri
2019 TURAN ÖZDAL Germav formasyonunun pllanktonik foraminifer içeriği Kahta,Adıyaman
2018 MELİKE HELİN ERGİN Kılavuzlu-Yenicekale-Çuhadarlı (Kahramanmaraş) arasında kalan miyosen birimlerinin stratigrafisi ve mikropaleontolojik özellikleri
2017 FATMA BAYRAK Pazarcık (Kahramanmaraş), dolaylarında yüzeyleyen kil birimlerinin jeolojik, minerolojik ve jeokimyasal özellikleri
2017 MEHMET ŞİŞMAN Germencik (Aydın- Türkiye) jeotermal sahasının, jeolojik, jeokimyasal ve hidrojeolojik modelinin araştırılması
2007 LUTFİ VAROL Koçlar-Sarıgüzel (Kahramanmaraş kuzeyi) arasında kalan bölgenin genel jeoloji özellikleri
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı