profile-image

Prof.Dr. HASAN SERİN

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 NİHAN AYŞE ANÇEL Kahramanmaraş Merkez İlçelerde Çocuk Oyun Parklarının Tasarım ve Ergonomi Yönünden Değerlendirilmesi
2021 MURAT KARAKAŞ Doğru ağaç kesim yöntemi ve teknikleri ile kesim esnasında oluşabilecek tehlikelerin en aza indirilmesi
2021 AHMET GÜL Odun Esaslı Levha Ürünlerinin Ebatlanmasında Ortaya Çıkan Tozların Ölçümü
2021 MERVE AKSU ALTUNTAŞ Genç Odası Satın Alma da Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş İli Örneği
2021 MURAT KARAKAŞ Doğru ağaç kesim yöntemi ve teknikleri ile kesim esnasında oluşabilecek tehlikelerin en aza indirilmesi
2021 HASAN HÜSEYİN TUNÇ Suriye krizinin Hatay orman ürünleri ekonomisine etkileri
2021 NECMİ AKÇAM DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA FONSİYONUNUN YAPISI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ (KAHRAMANMARAŞ)
2019 CİHAN KILIÇ Türkiye'de masif panelin tercih edilme nedenlerinin araştırılması
2019 ALİ TETİK Gaziantep ilindeki orman ürünleri firmalarında çalışan yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeyinin araştırılması
2019 ATA EVRİM ERASLAN Yonga levha sektöründe 5s uygulayan işletmelerin bilinç düzeyi üzerine bir araştırma
2019 HATİCE ÖZDEMİR Antalya ili mobilya satış mağazalarının sorunları
2019 ARYAN RASHID KAREEM KAREEM Effect of plant density on the quantitative and qualitative characteristics of soybean plant
2019 ASUTAY KIZILTEPE Orman endüstri mühendislerinin istihdam edildiği sektörler ve karşılaştığı sorunlar üzerine araştırma
2019 SELVER OKTAY Hatay ili odun dışı orman ürünlerinde stratejik yönetim: GZFT analizi ile durum değerlendirmesi
2019 RUKİYE BOZDAĞ Kahramanmaraş ili ve merkez ilçelerde yer alan mobilya sanayi işletmelerinin sorunlarının araştırılması
2019 ELİF CANPOLAT Lif levha fabrikasında hammadde türlerine göre taşıma maliyetlerinin araştırılması
2018 MUSTAFA GİRENTE Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik hakkında bilinç düzeyinin araştırılması
2017 MEHMET CEYHAN Mersin ilindeki küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinde hammadde sorunu üzerine bir araştırma
2017 HAKAN ULUCA İmitasyon kraft kağıt endüstriyel müşterilerinin ürün ile ilgili karşılaştıkları sorunların araştırılması
2016 ALİ ŞİMŞEK Kahramanmaraş ilinde sanayi sektöründe meydana gelen iş kazaları üzerine bir araştırma
2015 YUNUS ŞAHİN Yonga levha fabrikasında tamsayılı doğrusal programlama metodu ile üretim planlaması
2015 MUHAMMET DURGUN Türkiye orta ve büyük ölçekli mobilya endüstrisi işletmelerinde stratejik yönetim
2012 SEMİH DEMİR Kahramanmaraş' taki mobilya üretim tesislerdeki gürültü miktarları
2011 ENVER DAL Tamsayılı doğrusal programlama metodu ile üretim planlama ve bir mobilya firmasında uygulama
2008 TUĞBA ANDAÇ Kayseri ili mobilya tüketici tercihleri üzerinde bir araştırma
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 YUNUS ŞAHİN Analitik hiyerarşi süreci yardımıyla orman ürünleri sektöründe lojistik problemlerin hedef programlama ile çözümlenmesi
2022 MUHAMMET DURGUN Üst yönetim takımlarının davranışsal bütünleşmesi, geçişken bellek sistemi ve stratejik uzlaşısının örgütsel performans üzerindeki etkilerinde stratejik karar kalitesinin rolünün orman ürünleri sektöründe araştırılması