profile-image

Doç.Dr. TAMER RIZAOĞLU

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 OĞUZHAN YAZICI Doğanşehir- Malatya bölgesindeki tektonomagmatik / metamorfik kayaçlardan üretilen suni yapıtaşlarının fiziko-mekanik ve estetik özellikleri
2022 ESRA BAKIR Afşin-Elbistan linyit havzası kömür üstü killerinin seramik hammaddesi olarak kullanılabilirliği
2021 LALE DELİCE Kaynarca Göleti (Elbistan-Kahramanmaraş) Rekreasyon Alanında Kullanılan Jeomateryallerin Teknik ve Estetik Özelliklerinin Araştırılması
2021 MEHMET ALİ ALCI Göksun Ofiyoliti'ne Ait Birimlerin Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
2020 CANBERK ÇOŞKUN Farklı jeomateryallerden elde edilen çimento bazlı karoların fiziko-mekanik ve estetik özelliklerinin araştırılması
2019 AYŞE KÜBRA BOZ Granit arenasının beton içerisinde filler malzeme olarak kullanılması ve performans analizi
2019 AYŞE KÜBRA BOZ GRANİT ARENASININ BETON İÇERİSİNDE FİLLER MALZEME OLARAK KULLANILMASI VE PERFORMANS ANALİZİ
2019 İBRAHİM BURHAN YÜZBAŞI Göksun ofiyoliti kabuksal kayaçlarının demiryolu balast malzemesi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
2017 MUHAMMED ZİYA KARATAŞ Farklı litolojilerden elde edilen akrilik bazlı yalıtım panellerinin mühendislik özelliklerinin araştırılması
2016 JAWADUDDIN JALALUDDIN Industrial usage areas, geochemical and engineering characteristics of the acidic pumice from kaymakli Nevşehir
2016 ARİF AKIN SELÇUK Kahramanmaraş'ta beton agregası olarak kullanılan dere ve kırmataş agregalarının petrografisi- jeokimyası ve mühendislik özellikleri
2016 MUHAMMED ZİYA KARATAŞ Bina dış cephe yalıtım malzemesi üretiminde mikaşistlerin kullanımı ve elde edilen malzemenin termo-fiziksel performansının araştırılması
2014 MEHMET TANIRLI Karacasu-Narlı (Kahramanmaraş) ve Islahiye (Gaziantep) bölgelerinde yüzeyleyen ofiyolitik kayaçlar ve kromititlerin petrojenezi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 CANBERK ÇOŞKUN Farklı Kökenli Kuvarsca Zengin Jeomateryallerin Gazbeton Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
2020 MUHAMMED ZİYA KARATAŞ Farklı kökenli jeomateryallerden elde edilen kompozitlerin termal ve mekanik akıllı davranışlarının araştırılması