profile-image

Doç.Dr. ERCÜMENT YILDIRIM

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 KADRİYE LEYLA GÖKŞEN Harappa-İndus medeniyeti
2020 OZAN ARSLAN AYTAN NEOLİTİK ÇAĞ'DAKİ TOPLULUK BİLİNCİNİN ÖN ASYA'DA ORTAYA ÇIKAN ERKEN DEVLETLERE DÖNÜŞÜM SÜRECİ
2020 KÜBRA TAŞDEMİR Roma'nın Kuruluşundan Cumhuriyet Dönemine Kadar Geçen Sürede Roma Yöneticileri ve Yönetim Biçimi
2020 MELİKE ERÇETİN Eski Türklerde Ziraat Kültürü
2019 MUSTAFA ESEN Yeni Asur'un Hegemonyal Propaganda Aracı Olarak Saray Kabartmaları
2018 ORHUN SARICA Hitit Ordusu'nun sefer teşkilatlanması
2018 ALAADDİN KALAYCI Küçük Asya'daki Hellenistik Krallıkların Roma Eyaletlerine Dönüşümü
2016 ÇETİN EKİN Ege göçleri sonrası Ön Asya'nın siyasi durumu
2015 MUHSİN HAJİ AZEEZ BABİLA Eski Mısır'da sosyal hayat ve hukuk
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 MELTEM TEMİZKAN Seleukos Kraliçeleri ve Bu Kraliçelerin Yetki Alanları
2017 OKAY PEKŞEN Eski Mezopotamya'da din-siyaset ilişkisi (Sumer-Akad-Babil)