profile-image

Doç.Dr. TURGAY DİNDAROĞLU

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 AYŞE SENA SAYILDI Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerinde Çölleşme Hassasiyetinin Belirlenmesi ve Haritalanması (Kahramanmaraş Ahir Dağı Örneği)
2021 BİLAL BORAN 6831 sayılı Orman Kanununun 2/b maddesiyle orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin bazı toprak özelliklerinin araştırılması (Adana- Karaisalı örneği)
2018 HASİBE ÇELİK Yeşil kuşak orman ekosistemlerindeki parçalılığın toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması (Kahramanmaraş Ahir Dağı örneği)
2017 SIRWAN HAMA KHAN RAHIM Effect of land use on erosion risk and chemical properties of soil of riparian zone of Andirin river, Kahramanmaras
2016 YASİN VERMEZ Karstik ekosistemlerde yetişme ortamının araştırılması ve haritalanması (Kahramanmaraş-Andırın Sarımsak dağı örneği)
2016 FATMA DURNA Orman yangınlarının bazı toprak özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması-Kahramanmaraş ili Bulutoğlu köyü örneği
2015 ÖMER BOLAT Karstik ekosistemlerde farklı arazi kullanım şekilleri altında gelişen toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması
2014 AHMET REİS Kahramanmaraş Bertiz çayı yağış havzasında bazı toprak özellikleri ve hidrolojik havza karakteristiklerinin belirlenmesi
2014 MUSTAFA SERT Dağlık arazilerde bölmeden çıkarma çalışmalarında kullanılan mobil vinç sisteminin verim ve ekolojik açılardan değerlendirilmesi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 AHMET REİS Arazi kullanım şekillerine göre toprak kalitesi veri setlerinin belirlenerek orman ekosistemlerinde aktüel verimlilik ilişkilerinin araştırılması
2018 EMRE BABUR Karstik orman ekosistemlerinde aynı yaşlı karaçam, sedir ve kayın ormanlarının ölü örtü ve topraklarında depolanan karbon-azot miktarlarının belirlenmesi; bazı mikrobiyal özelliklerinin mevsimsel değişimlerinin izlenmesi