profile-image

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET PAK

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 OKAN ÖZKAZANÇ Orman kaynaklarının sunduğu ekosistem hizmetlerine ilişkin toplumsal bilinç düzeyinin araştırılması: Malatya ve Kahramanmaraş illeri örneği
2019 OSMAN NURİ AKÇAY Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yürütülen ormancılık faaliyetlerinde karşılaşılan teknik, ekonomik ve sosyal sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi
2019 ALİ AYSABAR Kahramanmaraş yöresindeki avcıların sosyo-ekonomik özellikleri
2019 OSMAN HASIRCI Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerindeki teknik, idari ve ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri
2017 GÖKHAN TOPALOĞLU Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin rol çatışması ve rol belirsizliğinin tükenmişlik ve iş tatmini üzerine etkilerinin incelenmesi
2017 ARİF BİLİR Odun dışı orman ürünlerine yönelik toplumsal algının incelenmesi: Kahramanmaraş ili örneği
2009 HASAN BERBER Orman kaynakları işlevlerine ilişkin toplumsal bilincin incelenmesi (Eskişehir örneği)
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2018 ARİF OKUMUŞ Orman Genel Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Teknik Personelin Performansını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi: Akdeniz Bölgesi Orman Bölge Müdürlükleri Örneği