profile-image

Prof.Dr. AHMET ALP

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 MUSTAFA AFŞAR Karkamış Baraj Gölü Zooplanktonunun dikey ve yatay yönde dağılımı
2019 OSMAN BOZKUŞ Tekir ve Fırnız Çayları'ndaki (Ceyhan Nehri) Capoeta damascina'nın üreme biyolojisi
2019 MOHAMAD ALOMAR Kılavuzlu Baraj Gölü'nde (Kahramanmaraş) Zooplankton Yoğunluğunun Aylara ve Derinliğe Göre Değişimi
2019 ORHAN BÜLBÜL Yukarı Ceyhan havzasındaki iki farklı balık geçidinin performanslarının biyolojik ve hidrolojik açıdan incelenmesi
2019 BİLGE ÇELİK Acanthobrama thisbeae'nin filogenetik konumunun moleküler verilerle belirlenmesi
2018 AHU İNAÇ Tuzla Lagünü'ndeki (Adana) dalyan balıkçılığı ve çipura balığı (Sparus aurata L., 1758) popülasyonunun özelliklerinin araştırılması
2015 NİZAR MUSTAFA ABDULLAH ZEBARİ Some biological characteristics of Liza abu (Heckel 1843) in sir reservoir of Ceyhan river, Turkey
2015 MEHRABAN JALAL KUKHA ALI Determination of some biological characteristic of Acanthobrama thisbeae in Sir reservoir
2014 FATİH GÜNDÜZ Uzunçayır baraj gölündeki (Tunceli) Acanthobrama marmid Heckel, 1843 populasyonunun biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
2014 BATUHAN SARIYALÇINKAYA Biyotelemetrik çalışmalarda radyo sinyallerinin mesafeye ve derinliğe göre değişimi
2009 SALİH KUMRU Sır Barajı Gölü'nde (Kahramanmaraş) zooplankton yoğunluğunun aylara ve derinliğe göre değişimi
2008 ESEN ÇAKMAK Dikenli yılan balığı (Mastacembelus mastacembelus) nın morfolojik ve moleküler özelliklerinin belirlenmesi
2004 MESUT ERER Doğal alabalıklarda (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 ve Salmo trutta labrax pallas, 1811) embiriyonik gelişimin takibi ve larvaların karma yeme alıştırması
2002 MEHMET FATİH PAKSOY Menzelet baraj gölü'nde (Kahramanmaraş) fiziko-kimyasal özellikler, zooplanktonik organizmaların tür çeşitliliği, yoğunluğu ve mevsimsel dağılımı
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı