profile-image

Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERŞAHİN

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 FATMA VİŞNE Kahramanmaraş Yöresi Halk Bilgisi ve Uygulamaları Üzerine İşlevsel Bir Araştırma
2021 GÜLAY KABAKCI Türk Halk Şiiri - müzik ilişkisi üzerine teorik bir yaklaşım
2020 BETÜL ÖZGEN Türk halk edebiyatı kavramları ve terimleri sözlüğü üzerine terminolojik bir inceleme
2020 MUHAMMED HANİFİ ÇELİK Kahramanmaraş Yöresinin Halk Şiiri Potansiyeli ve Akraba Halk Şairleri Üzerine Bağlam Merkezli Bir Çalışma
2020 İPEK KIZIKOĞLU Türk Halk Kültürünün Bilim, Sanat ve Hayatta Kullanımı Üzerine İşlevsel Bir Çalışma
2020 ELİF BOZKURT Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Çerçevesinde Türk Halk Anlatılarında Anlatım ve Anlatıcı
2020 ALİ KURT Bağlam Merkezli Halk bilimi Kuramları Çerçevesinde Kahramanmaraş Yöresi Halk Şairlerinin Şiirlerinde Yergi
2019 AHMET PIRNAZ Kahramanmaraş halk kültüründe kalıp sözler
2017 KADİRHAN ÖZDEMİR Türkiye'deki halk bilimi çalışmaları ve bunlarda kullanılan kuram, yöntem ve teknikler
2017 MAHMUT GÜVEN Kahramanmaraş'ın kültürel hayatında sanatlar-zanaatlar ve meslekler
2017 EMİNE ÇELİK Türk halk kültüründe renk ve işaret sembolleri
2015 MUSTAFA USTA Nasreddin Hoca tipi ve fıkralarının oluşumunun bağlam merkezli halk bilim yöntemleri açısından incelenmesi
2013 İRFAN KURUCU Evliya çelebi Seyahatnamesinde anlatıcılar ve anlatıcı olarak Evliya Çelebi
2013 MUSTAFA ÇELİK Edebiyat-eğitim ilişkisi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı