profile-image

Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERŞAHİN

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 ZEYNEP ŞENGÜL DOĞAN İcra-Performans Kuramı Bağlamında Adıyaman Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Anlatmaları
2022 DEMET AYDIN ŞANLIURFA YİYECEK-İÇECEK KÜLTÜRÜ
2022 FATMA VİŞNE Kahramanmaraş Yöresi Halk Bilgisi ve Uygulamaları Üzerine İşlevsel Bir Araştırma
2022 MUHAMMED HANİFİ ÇELİK Kahramanmaraş'ın halk şairleri potansiyeli ve yörenin akraba halk şairleri üzerine bir çalışma
2022 MEHMET FATİH ŞAHİN Mizah Teorileri Bağlamında Tarihi Fıkra Tipleri ve Fıkraları Üzerine Bir Çalışma
2021 GÜLAY KABAKCI Türk Halk Şiiri - müzik ilişkisi üzerine teorik bir yaklaşım
2020 ALİ KURT Bağlam Merkezli Halk bilimi Kuramları Çerçevesinde Kahramanmaraş Yöresi Halk Şairlerinin Şiirlerinde Yergi
2020 ELİF BOZKURT Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Çerçevesinde Türk Halk Anlatılarında Anlatım ve Anlatıcı
2020 İPEK KIZIKOĞLU Türk Halk Kültürünün Bilim, Sanat ve Hayatta Kullanımı Üzerine İşlevsel Bir Çalışma
2020 BETÜL ÖZGEN Türk halk edebiyatı kavramları ve terimleri sözlüğü üzerine terminolojik bir inceleme
2019 AHMET PIRNAZ Kahramanmaraş halk kültüründe kalıp sözler
2017 EMİNE ÇELİK Türk halk kültüründe renk ve işaret sembolleri
2017 MAHMUT GÜVEN Kahramanmaraş'ın kültürel hayatında sanatlar-zanaatlar ve meslekler
2017 KADİRHAN ÖZDEMİR Türkiye'deki halk bilimi çalışmaları ve bunlarda kullanılan kuram, yöntem ve teknikler
2015 MUSTAFA USTA Nasreddin Hoca tipi ve fıkralarının oluşumunun bağlam merkezli halk bilim yöntemleri açısından incelenmesi
2013 MUSTAFA ÇELİK Edebiyat-eğitim ilişkisi
2013 İRFAN KURUCU Evliya çelebi Seyahatnamesinde anlatıcılar ve anlatıcı olarak Evliya Çelebi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı