profile-image

Prof.Dr. KENAN SİNAN DAYISOYLU

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
BURCU KIVCI Hayvansal ve Mikrobiyel Rennet Kullanılarak Elde Edilen Peynirlerin Kimi Özelliklerin Karşılaştırılması
MELİHA ARIKAN ASLANTÜRK Farklı Oranlarda İnek ve Keçi Sütü Kullanılarak Üretilen Maraş Dondurmasında Doğal ve Sentetik Salep Kullanımının Etkisinin İncelenmesi
VİLDAN EYNALLI İnek ve Keçi Yoğurtlarının Yayık Altı Ayranlarından Elde Edilen Taze ve Kurutulmuş Çökeleklerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
BALKIR ERDEM Farklı Antibiyotiklerin Uygulandığı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin Yoğurda İşlenmesinde Starter Kültür Performansının Belirlenmesi
2022 MERYEM MAĞRALI Farklı uygulamalara tabi tutulan andırın tirşiğinin antioksidan kapasite ve karakteristik bazı özellikleri üzerine fermentasyon ve ısıl işlem süreçlerinin etkisinin belirlenmesi
2022 HİLAL KARAOĞLAN Ultrafiltrasyon tekniği kullanılarak ve geleneksel yolla üretilen yoğurtların kimi özelliklerinin karşılaştırılması
2022 ZİŞAN AKBOĞA JELATİN VE ASMA YAPRAĞI BAZLI YENİLEBİLİR, AKTİF GIDA AMBALAJI ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE MARAŞ SIKMA PEYNİRİNDE KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
2022 NERMİN TUNÇ Dondurularak kurutulmuş nar kabuğu tozu katkılı yoğurdun bazı özelliklerinin ve antioksidan kapasitesinin araştırılması
2021 IRMAK İNAL ŞİT Yoğurt üretiminde hindistan cevizi yağı kullanımının ürün özellikleri ve raf ömrü üzerine etkisinin araştırılması
2021 EROL ARIKAYA Kahramanmaraş ilinde tüketime sunulan yöresel ürünlerde ağır metal varlığının araştırılması.
2021 MELİKE ADA SEVİM Değişik sarımsak formatlarının yoğurt üretiminde laktik asit bakterileri ile küf ve maya gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi
2021 MEHMET YAŞAR ÖZKARA Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde tüketime sunulan sade yağlarda bazı kalite parametrelerinin ve bitkisel yağ tağşişinin tespiti için Gaz Kromatoğrafi yöntemiyle β-sitosterol içeriklerinin belirlenmesi.
2020 ECE DAMLA YANIK Kahramanmaraş Andırın yöresi tereyağlarının bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
2020 İSLAM BEŞİR Farklı oranlarda inek, koyun ve keçi sütü kullanarak üretilen Maraş sıkma peynirlerinin depolama sırasındaki bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
2019 ÖZLEM KALLİ KABACIK Maraş sıkma peynirinin kalitesi üzerine farklı salamura koşullarının etkisinin incelenmesi
2019 MERVE PALABIYIK Maraş sıkma peynirinin depolanması sürecinde belirli sıcaklık ve salamura koşullarının etkisinin belirlenmesi
2019 BETÜL DEMİR On Sekiz Yaş Üstü Bireylerde İçeriği Düzenlenmiş ve Düzenlenmemiş Süt Ürünlerinin Tüketim Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisinin Araştırılması: Hatay İli Örneği
2019 BALKIR ERDEM Farklı antibiyotik uygulanmış sığır sütlerinden yapılan yoğurtların özelliklerinin ve starter kültür performanslarının incelenmesi
2019 BETÜL DEMİR 18 yaş üstü bireylerde içeriği düzenlenmiş süt ürünlerinin tercih sıklığı, kullanımının yaygın sebepleri, potansiyel yararları ve obezite ilişkisinin araştırılması
2019 NESRİN ÇAPAR Glutensiz Maraş tarhanası üretimi ve ürünün bazı özelliklerinin incelenmesi
2019 HAZEL DİLŞAD TATAR Fermente süt üretiminde kullanılabilecek maya ve laktik asit bakterilerinin teknolojik karakterizasyonu
2019 MELTEM MAZI Kekiğin yoğurt üretiminde kullanım potansiyelinin araştırılması
2018 MELİHA ARSLANTÜRK Farklı oranlarda inek ve keçi sütü kullanılarak üretilen maraş dondurmasında doğal salep ve stabilizan karışımın etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
2018 BURCU KIVCI Hayvansal ve mikrobiyel rennet kullanılarak elde edilen sıkma peynirlerinin kimi özelliklerinin karşılaştırılması
2017 KÜBRA SUEDA AKINCI Starter ve starter olmayan kültür kullanılarak elde edilen fermente süt ürünlerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi
2017 VİLDAN EYNALLI İnek ve keçi yoğurtlarının yayık altı ayranlarından elde edilen taze ve kurutulmuş çökeleklerin bazı özelliklerinin belirlenmesi
2016 GÜNSEL ULUDAĞ Adıyaman Peynirinin Yapımı ve Bileşimi
2016 TUĞBERK ANÇEL Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen ve Tüketime Sunulan Bazı Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması
2016 ÖZGE KÖROĞLU Kefir Dondurması
2016 İBRAHİM HALİL AKSÜYEK Pastörize ve Çiğ Sütten Üretilen Şavak Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecindeki Kimi Niteliklerinin Belirlenmesi
2016 TUĞBERK ANÇEL Kahramanmaraş yöresinde üretilen ve tüketime sunulan bazı süt ve süt ürünlerinde aflatoksin m1 varlığının araştırılması
2016 İBRAHİM HALİL AKSÜYEK Şavak tulum peyniri üretim tekniğiyle pastörize ve çiğ sütten üretilen peynirlerin olgunlaşma sürecindeki kimi niteliklerinin belirlenmesi
2015 ESRA BAKIR Probiyotik bakterilerin dondurma üretiminde kullanımı üzerine bir çalışma
2015 ÖZGE KÖROĞLU Kefir dondurması üretimi üzerine bir çalışma
2015 GÜNSEL ULUDAĞ Yöresel Adıyaman peynirinin kimi özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
2015 ESRA BAKIR Probiyotik Dondurma
2015 ELİF SEZER Yoğurt Dondurması Üretimi
2015 ELİF SEZER Maraş tipi yoğurt dondurması üretimi üzerine bir araştırma
2013 GANİYUSUF NARLIOĞLU Geleneksel nohut mayasının ve üretiminde kullanıldığı poğaçaların bazı özellıklerinin incelenmesi
2012 AYBİKE YENER Kahramanmaraş piyasasında keçi ve inek sütlerinden yapılarak satışa sunulan sıkma peynirlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi
2012 TARIK YÖRÜKOĞLU Maraş tarhanasının bazı özelliklerinin belirlenmesi
2011 CEMHAN DOĞAN Siirt otlu peynirinin geleneksel üretim yöntemi ve bileşimi
2011 NAGEHAN KARAMAN Salep ve bazı stabilizatörlerin Maraş dondurmasının çeşitli nitelikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
TUĞBA KARABEKMEZ ERDEM Farklı Kültür Kombinasyonu ve Süt Türlerinin Tulum Peynirlerinde Olgunlaşma ve Kalitatif Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi
2023 SÜLEYMAN BAYAR Probiyotik kültür kullanımının geleneksel Adıyaman basma peynirinin bazı özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi
2021 HAZEL DİLŞAD TATAR Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Reuterin Yüklü Ekzopolisakkarit Nanoliflerin Peynirde Antimikrobiyal Kaplama Materyali Olarak Kullanılması ve Raf Ömrü Süresince Ürün Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
2020 TUĞBA KARABEKMEZ ERDEM Farklı bölgelerden toplanan tulum peynirlerinin bakteriyel florasının ve starter kültür potansiyellerinin belirlenmesi, oluşturulan kombinasyonlarla üretilen tulum peynirlerinin olgunlaşma ve kalitatif özelliklerinin incelenmesi
2019 FATMA BETÜL TEKİN SAKALLI Farklı Süt Çeşitleri ve EPS Üreten Probiyotik Bakteri Kültürleri Kullanılarak Fonksiyonel Maraş Dondurması Üretimi
2016 TARIK YÖRÜKOĞLU Kırmızıbiberden İsot Yapımı Sürecinin Aflatoksin Varlığı ya da Oluşumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
2016 TARIK YÖRÜKOĞLU Kırmızıbiberden isot yapım aşamalarının aflatoksin parçalanması üzerine etkisinin araştırılması