profile-image

Doç.Dr. HALİT ÇİL

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 İSMAİL GÜLEN Velid b. Muğire'nin Hayatı
2020 ÖMER TAŞKIN Hz Peygamber Dönemi 'Üç Kutsal Mescid'
2020 EYYUP KIRĞIL Ebu Bekr b. Abdillah b. Ebî Sebre ve Tarihçiliği
2020 İSA ÖZEL Ficâr Savaşları
2019 SONER AKPINAR Çağdaş oryantalistlerin biyografi çalışmalarında Hz. Muhammed Algısı Annemarie Schimmel, Maxime Rodinson, Anne-Marie Delcambre, Karen Armstrong, Lesley Hazleton örneği
2019 ABDULLAH SAMİ AVCI Hicret sonrası Mekke'deki Müslümanlar
2019 AHMET PİŞKİN Gayb haberlerinin değerlendirilmesi (Cemel ve Sıffîn bağlamında)
2018 ASIM SARIKAYA Âsım b. Ömer b. Katâde ve Siyer Risâlesi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı