profile-image

Doç.Dr. FATİH TİYEK

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2023 MERVE DEMİR HZ. YUSUF KISSASININ KUR'ÂN'DAKİ BİLGİLER İLE FİLMİ AÇISINDAN MUKAYESESİ
2022 REŞAT TANK Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Hûd (a.s) ve Âd Kavmi
2022 MEHMET GERGÜL Kur'an'ın İnzâr/İtâb Ayetlerinin Müslüman Toplumun Oluşmasına Katkısı
2022 FATMA AÇICI Kur'an Meallerindeki Problemlerin Giderilmesine Yönelik Çalışmaların Muhteva ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi
2022 YASEMİN YÜCEL KEVNİ AYETLERİN ÜİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ANLAŞILABİLİRLİĞİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
2022 NAMER AKDAĞ Kur'an'da Yeniden Diriliş İnancı ve İnsan Hayatına Etkisi
2022 HASAN KANARYA Bazı Müfessirlerin Resul ve Nebi Kavramları Hakkındaki Tanımlarının Tefsirlerine Yansıması
2021 CUMA ALİ DENİZ Hutbelerde ayet kullanımı ile ilgili problemler ve öneriler (Diyanet İşleri Başkanlığı 2016-2018 hutbeler özelinde)
2021 İBRAHİM KEFÇİ Allah'ın İnsanı Gözetmesi Bağlamında Kur'an'ın İnsana Sunduğu Kolaylıklar ve Çıkış Yolları
2020 HALİL ÇELİK İlk dönem ile günümüz arasında "Kur'an okuma"nın mukayesesi
2020 İSMAİL FETHULLAH CAYMAZ Kur'an-ı Kerim'de Dil ve Üslup Çeşitliliği Bakımından Tevhid İnancı
2020 MERVE GÖKCEN Kur'an-ı Kerim'in Ahiret Hayatını Anlatmadaki Beyan Çeşitliliği
2020 MUSA ORÇAN Kur'an'da Beyan Çeşitliliği Açısından Nübüvvet
2020 SEYFETTİN AKSOY İsra Süresi 22-39. Ayetlerde Yer Alan Temel İlkelerin Kur'an-ı Kerim ve Kitabı Mukaddes Kapsamında Karşılaştırmalı Tefsiri
2019 EMİNE GÜLPAK Kur'an üslubunda nezaket ve meallere yansıması
2019 ENES RENÇBER İşari tefsir bağlamında Hz. Musa ve Salih Kul kıssasının tefsir ve tevili
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2023 HASAN AKMAN Çağdaş Tefsirlerde Kadın (Elmalılı ve İbn Aşûr Örneği)
2022 HALİL ÇELİK Kur'an'a Göre İnsan Psikolojisi ve Öfke Kontrolu
2022 HİLAL REYHANLIOĞLU "Rivayet Tefsirleri" Tasnifinin Pratikteki Sorunları