profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2023 ŞEFİKA NAZAN YAVUZCAN ÖĞRETMENLERİN DENETİME İLİŞKİN TUTUMLARININ MESLEKİ GELİŞİM ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ.
2022 ÖZGE ŞİMŞEK Öğretmenlerin örgütsel stres ile işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
2022 HALİL TANIR ORTAOKULLARDA ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜ VE OKUL SAĞLIĞI ALGILARI İLE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
2022 HAMİT ÇERAY Proje Okullarında Görevli Öğretmenlere Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2022 ÖMER ARICI Öğretmenlerin Eğitime İnanmaları İle Mesleğe Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
2021 GİRAY YÜCEL Öğretmenlerin enneagram kişilik tipleriyle mesleki doyuma dair görüşlerinin karşılaştırılması
2021 AHMED YASİN IŞIK Aday Öğretmenlerin Okullarında Maruz Kaldıkları Mobbing'e İlişkin Algıları (Gaziantep İli Örneği)
2021 SEÇKİN ÇELİKER Öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları ile etkili okul arasındaki ilişkinin incelenmesi
2021 ABDULVAHAP DERTLİ Türkiye, Rusya, Kanada eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
2021 RUKİYE ÇOŞKUN KADIN ÖĞRETMENLERİN CAM TAVAN ALGILARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ
2021 HASAN GÜMÜŞ Öğretmenlerin Kendilerini Mental İyi Oluş Bakımından Değerlendirmelerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
2021 DİLŞAD PAKSOY Öğretmenlerin eğitime inanmaları ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği)
2020 İBRAHİM AVCI Öğretmenlerin öz yeterlik inançları ile iş doyumları arasındaki ilişki
2020 SÜLEYMAN ERSOY Öğretmenlerin okul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin algıları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki
2019 OZAN SALKIN Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki
2019 GÜLSÜM ASARKAYA Öğretim elemanlarının stresle baş etme stratejileri ile mesleki motivasyonları arasındaki ilişki
2019 MUSTAFA ERMEYDAN Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleriyle algılanan okul etkililiği arasındaki ilişki
2018 ALİ MAZI Öğretmenlerin çokkültürlülük algılarının incelenmesi: Hatay ili örneği
2018 SEVİM SİVİK Öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları ile lider-üye etkileşimi ve motivasyonel dil kullanımı arasındaki ilişki
2018 MİRAY ÖZSU Ortaokul İngilizce sınav sorularında resim kullanımının öğrenci başarısına etkisi
2018 GÜLSEDA KİRİŞCİ Eğitim yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin görüşleri
2018 ABDULLAH ÇEVİK Okul yöneticilerinin kullandıkları makamsal güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sinizm davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 FATMA GÜZELGÖRÜR Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ilkokul ve ortaokulların öğrenen örgüt özelikleri
2016 ARZU SUNE Okul yöneticilerinin örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki
2015 HATİCE ERMEYDAN Anaokulu müdürlerinin etkili liderlik özellikleri ve sahip olma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
2015 ALİ DEMİRHAN İngilizce öğretmenlerinin öğretimsel liderlik rollerinin değerlendirilmesi
2015 SELVA KARACA AKGÖL Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderliktarzları ile öğretmenlerin tükenmişlikleri arasındakiilişkinin incelenmesi
2014 ZAFER ÖZIŞIK Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin psikolojik şiddete (mobbing) ilişkin görüşleri (Hatay İli örneği)
2014 ALİ RIZA YILMAZ Yatılı bölge ortaokullarının işleyişine ilişkin öğrenci görüşleri (Hatay İli örneği)
2014 KAZIM ŞAHİN Lise öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşleri
2012 SEÇİL YILDIZ Okul öncesi eğitim programında yer alan ev ziyaretlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Nevşehir ili örneği
2011 HAKAN KÜP İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği niteliğinin eğitim programlarının başarıyla uygulanmasına etkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi : Kayseri ili örneği
2010 FİLİZ YALÇIN Tarih öğretim alanı olarak müzelerin kullanılmasının toplumsal tarih bilincinin kazandırılmasındaki etkileri
2010 NERİMAN MARTI EMEL Özel ve resmi ortaöğretim kurumlarındaki insan kaynakları yönetimi uygulamalarının mukayeseli incelenmesi (Kayseri ili örneği)
2010 SEVGİ ŞENKULAK Ortaöğretim kurumlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların yarattığı sorunları çözme becerileri (Kayseri ili örneği)
2010 RAHŞAN ONAT Genel liselerde yaşanan öğrenci çatışmalarının nedenleri (Kayseri ili örneği)
2010 SEZEN KORKMAZ MORALIOĞLU Kamu kurumlarında görev yapan kadın yöneticiler (Kayseri ili örneği )
2009 SELDA ÖZER Eğitim örgütlerinde lider davranış biçimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Nevşehir ili örneği)
2008 ZEHRA ÇİLSAL Okul yöneticiliği davranışlarında cinsiyet açısından farklılıklar ve benzerlikler (Kayseri ili örneği)
2007 DİLEK BEŞDOK ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarını önleyebilme yeterliliklerinin değerlendirilmesi(Kayseri ili örneği)
2006 MURAT ÇÖLOĞLU Polis meslek yüksek okulları eğitim programının yeterliğinin değerlendirilmesi (Kayseri, Yozgat, Samsun, Malatya, Aksaray Polis Meslek Yüksek okulları örneği)
2005 AYŞE RENKLİER İlköğretim denetmenlerinin ilköğretim okullarında öğrenme-öğretme süreçleri ve yönetim görevleriyle ilgili etkililik düzeyleri (Kayseri ili örneği)
2004 MUSTAFA GÜÇLÜ Ortaöğretim kurumlarında disiplin cezası alan öğrencilerin sosyo-ekonomik yönden incelenmesi (Kayseri örneği)
2003 İSMAİL KARAKUŞ Farklı kaynaklardan gelen sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri gerçekleştirme düzeyi (Kayseri örneği)
2003 GÜLAY BEDİR Türk milli eğitiminde ilköğretim denetim sisteminin işleyişi ve denetmen yetiştirme programlarının etkililiği (Kayseri ili örneği)
2000 SEYHAN EKİNCİ Öğrencilerin sınıf atmosferine ilişkin beklenti ve algılarıyla akademik başarıları arasındaki ilişki
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı