profile-image

Doç.Dr. FERİT KOCAÇİNAR

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2022 ÖMER BALTA Ahlata (Pyrus elaeagnifolia) Ankara Armudu( Pyrus communis ) Aşısında Aşı Türü ve Aşı Zamanının Tutma Başarısına Etkileri.
2019 KÜBRA KEY Lavandula İntermedia çeliklerine uygulanan farklı metodlar ile en verimli üretim metodunun belirlenmesi
2019 NİSA MUMCUOĞLU Bazı Salsoloideae türlerinin moleküler yöntemlerle filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi
2019 HÜSEYİN BOZKURT Kahramanmaraş ve İzmir'deki Fıstık Çamı (Pinus Pinea) Kozalak Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
2018 LÜTFİ ER Miscanthus ve Eucalyptus türlerinin Akdeniz'in marjinal alanında denenmesi, biyokütle ile biyoyakıt üretim potansiyelinin belirlenmesi
2017 OĞUZHAN BİLGİLİ Miscanthus x giganteus bitkisinin marjinal alanda denenmesi ve adaptabilite, biyokütle üretimi ile biyoyakıt potansiyelinin belirlenmesi
2011 UĞUR KEZİK Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bozuk meşe baltalıklarında seyreltmenin fotosentetik özellikler ile biyokütleye etkileri
2009 AHU ALEV ABACI Ekzotik türlerden olan C4 haloxylon persicum ile C3 Tamarix parviflora'nın ekofizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 OĞUZHAN BİLGİLİ Orman Yangınları Sonrası Ağaçlandırma Sahalarında Bitki-Su İlişkilerinin Ekofizyolojik Açıdan İncelenmesi
2019 FAİK CEYLAN Salsoloideae alt-familyasındaki bazı türlerin aynı bireylerinde C3 kotiledondan C4 yaprağa geçişte anatomik, fizyolojik ve moleküler farklılıkların belirlenmesi
2018 EMRE YAZAR Kuraklık stresi koşullarında Moricandia, Flaveria ve Cleome cinslerinin fizyolojik özelliklerinin incelenmesi ve fotorespirasyon oranlarının modellenmesi
2018 ZEYNEP YAVUZ Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Yarı Nemli, Yarı Kurak ve Kurak Mıntıkalardaki Ormanlar Üzerindeki Etkileri-Ağaç Kurumaları ve Ölümleri
2017 BÜLENT AKGÜN Kurak ve çorak alanların rehabilitasyonunda kullanılan bazı odunsu türlerin ekofizyolojik özelliklerinin araştırılması