profile-image

Prof.Dr. TUNCAY YEŞİLKAYNAK

PROJELER

1. Corchorus Capsularis ve Luffa Cylindrica Liflerinin Çift Katmanlı Hidroksitlerle Modifiye Edilmesi ve Yağların Sulardan Arıtımında Kullanılması (118 Z 008)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

-Tübitak 3001 Tamamlandı, 15.08.2018 - 29.07.2020, 81.000 TÜRK LİRASI
Corchorus Capsularis ve Luffa Cylindrica Liflerinin Çift Katmanlı Hidroksitlerle Modifiye Edilmesi ve Yağların Sulardan Arıtımında Kullanılması

2. Yeni Benzoiltiyoüre Ligantlarının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu Termal ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Antioksidan ve Antitümör Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 25.06.2013 - 23.11.2015, 17913 TÜRK LİRASI

3. Karbondioksidin Sabit Yataklı Ayrılmamış Reaktörde Pb ve Sn Elektrokatalizörlerle İndirgenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 11800 TÜRK LİRASI

4. Silikat ve Aluminat Bazlı Süper Işıldar Maddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Bursiyer

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 189463 TÜRK LİRASI

5. 3d Geçiş Metallerinin Karışık Piridin Türevli Halojen Komplekslerinin Bozunma Ara Ürünleri ve Kinetiğinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 6000 TÜRK LİRASI

6. Tiyoüre Türevi Bileşiklerinin İyon Seçici Elektrot Olarak Kullanabilirliliğinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 14000 TÜRK LİRASI

7. Tiyoüre türevi ligandlarının asitlik bazlıkları ile bunların metal komplekslerinin kararlılıkları üzerine substutientler ve metallerin etkisinin incelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 35000 TÜRK LİRASI

8. Karbondioksitin Sabit Yataklı Reaktörde ve Yüksek Basınç Koşullarında Farklı Elektro Katalizörlerle İndirgenme Veriminin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 11800 TÜRK LİRASI

9. Yeni Tiyoüre Türevli Ligand ve Metal Komplekslerin Sentezlenmesi, Termal Kararlılıklarının ve Antitümör Özelliklerinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 05.07.2019 - 20.08.2021, 10990.7 TÜRK LİRASI

10. Nano Boyutta Silikat Bazlı Işıldarların Hazırlanması ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 19.06.2015 - 19.10.2017, 25000 TÜRK LİRASI

11. Selüloz Tabanlı Karısık Piridin Türevli Metal Halojen Kompleksleriyle Modifiye Edilmis Mikro ve Nanoliflerin Elektroegirme Yöntemiyle Eldesi ve Antibakteriyal Tekstil Üretiminde Kullanılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

-Tübitak 3001 Tamamlandı, 01.07.2016 - 07.06.2018, 60.000 TÜRK LİRASI
Anti Bakteriyal Tekstil Üretimi