profile-image

Doç.Dr. ŞULE KISAKÜREK

PROJELER

1. Kahramanmarş Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanaklarının Araştırılması

Projedeki Rolü: Danışman

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2010 - 31.12.2012,

2. Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen ve Salep Üretiminde Kullanılan Bitkilerin Kültüre Alınabilme Olanakları

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2005 - 31.12.2009, 12000 TÜRK LİRASI
Salep Üretiminde Kullanılan Bitkilerin Kültüre Alınabilme Olanakları

3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Bitki Biyoçeşitliliğinin ve Habitat Tiplerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 27.04.2016 - , 28231 TÜRK LİRASI

4. Çokyıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz ve Kuraklık Sitresinin Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkisi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.03.2019 - 15.10.2019, 2.081 TÜRK LİRASI

5. Kahramanmaraş Ahir Dağı Peyzaj Karakter Analizi ve Doğa Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ COST Tamamlandı, 11.08.2013 - 11.08.2017,
Bu çalışmanın amacı, peyzaj karakter ve fonksiyon analizlerinden yararlanarak Kahramanaraş Ahir Dağı ve yakın çevresi için doğa koruma stratejilerinin geliştirilmesidir.

6. Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliği ve Estetik Değerler Yönünden Incelenmesi: Trabzon ve Hükümet Caddeleri Örneği

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.07.2017 - 01.11.2018,