profile-image

Prof.Dr. GÜLDEMİN DARBAŞ

PROJELER

1. Batı Marmara Denizi?nde (Silivri-Seddülbahir ile Kumkale-Bandırma Arası) Deniz Sedimanlarında Ağır Metal Konsantrasyonlarının Dağılımı ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.04.2014 - 31.10.2017, 24155 TÜRK LİRASI
2015-01-01-KAP01

2. Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen kil birimlerin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, hammadde olarak kullanım potansiyeli.”

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.12.2015 - 28.12.2017, 6000 TÜRK LİRASI

3. Doğu Anadolu Fayının Güney kesiminde Depremin Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi Çalışmaları

Projedeki Rolü: Uzman

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 175000
Deprem

4. Afşin Elbistan Kömür Havzasının Mikropaleontolojisi ve Ortamsal Özellikleri

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 3750
Paleontoloji

5. Koçlar Sarıgüzel Kahramanmaraş Kuzeyi arasında kalan bölgenin genel jeoloji özellikleri

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 2000
Tektonik

6. Köyceğiz ve çevresi (Muğla- GB Anadolu) Neojen tortullarının mikropaleontolojik ve sedimantolojik özellikleri ile jeolojik evrimi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.04.2012 - 01.04.2015, 21000