profile-image

Prof.Dr. HASAN SERİN

PROJELER

1. İmitasyon Kraft Kağıt Endüstriyel Müşterilerin Ürün İle İlgili Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 16.10.2015 - 28.12.2017, 5095,00 TÜRK LİRASI

2. Mersin İlindeki Küçük Ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 10.11.2014 - 28.12.2017, 5300,00 TÜRK LİRASI

3. Türkiye Orta Ve Büyük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Stratejik Yönetim Anlayışının Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 24.06.2014 - 24.07.2015, 4090,82

4. Kahramanmaraş ilinde Sanayi Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Araştırma

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.05.2015 - 22.02.2016, 6000 TÜRK LİRASI

5. Tesbi (Styrax officinalis L.) Bitkisinin Bitkisel ve Tarımsal Ormancılık Özelliklerinin Belirlenerek Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması: Doğu Akdeniz Örneği

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor, 10.01.2017 - , 50101,00 TÜRK LİRASI
Tesbi (Styrax officinalis L.) Bitkisinin Bitkisel ve Tarımsal Ormancılık Özelliklerinin Belirlenerek Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması: Doğu Akdeniz Örneği

6. Doğu Akdeniz Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri İşletme Yöneticilerinin Ekonomik Okuryazarlık Seviyesinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 19.03.2015 - , 16500,00 TÜRK LİRASI

7. Doğu Akdeniz Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri İşletme Yöneticilerinin Ekonomik Okuryazarlık Seviyesinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 12.06.2015 - 14.11.2016,

8. Kahramanmaraş İlinde Sanayi Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Araştırma

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 11.02.2015 - 05.01.2016, 6000,00

9. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi TÜBİTAK TOVAG Proje No 108O125

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.07.2008 - 01.07.2010, 130000 TÜRK LİRASI

10. Plastik Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun Plastik Kompozit OPK Üretiminde Kullanılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.06.2006 - 01.06.2009, 224000,00 TÜRK LİRASI

11. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.05.2008 - 01.05.2010, 103500 TÜRK LİRASI
Orman Ürünlerini Üretimi

12. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 115R048 (2015-2018)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 10.03.2015 - 01.03.2018,

13. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.09.2015 - 01.03.2018, 401.400 TÜRK LİRASI
Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesi