profile-image

Prof.Dr. MEHMET HAKKI ALMA

PROJELER

1. Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 31.12.2018 - 31.12.2019, 5.011,46 TÜRK LİRASI
Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) (Lamiaceae) (Ballıbabagiller) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) (Verbenaceae) (Mineçiçeğigiller) bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların depolarda çeşitli ürünlerde (un, hububat, baklagil, kuru meyve ve sebze vs.) nicelik ve nitelik yönünden kayıplara sebep olan Rhyzopertha dominica (F.) (Bostrichidae), Tribolium confusum (Jaquelin du Val) (Tenebrionidae), Sitophilus granarius L. ve Sitophilus oryzae L. (Curculionidae) (Coleoptera) erginleri üzerindeki fumigant etkileri araştırılacaktır.

2. Bor Katkılı Yanmaya Dayanıklı Ahşap Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 02.12.2012 - 31.12.2013,
Bor Katkılı Yanmaya Dayanıklı Ahşap Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

3. Ayçiçeği Bitkisi Helianthus Annus L Saplarının Izolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, 01.09.2008 - 31.08.2010, 292550 TÜRK LİRASI
Ayçiçeği Bitkisi Helianthus Annus L Saplarının Izolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

4. Ekstraktı Alınmış Meyan Bitkisi Glycyrrhiza glabra Kökü Atıklarının Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Karekterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.01.2015 - 30.12.2016, 42719 TÜRK LİRASI

5. Iğdır Üniversitesi Camii Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Yapım Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 01.09.2019 - 28.10.2020, 329910,91 TÜRK LİRASI
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiine, Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, maker atölyesi ve akıl ve zeka oyunları atöylesi kurulması ve faaliyete geçirilmesi

6. Bor Katkılı Atık Lignoselülozik Malzeme ve Atık Plastik PP PVC Kullanılarak Dış Mekanda Kullanılabilecek Levha Üretimi-Boren Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 20.12.2012 - 28.10.2014, 100000 TÜRK LİRASI
Dünyada ve ülkemizde yeni ve farklı malzeme üretme konusundaki çalışmalardaki artışa paralel olarak odun plastik kompozit üretimine ilgide artmaya başlamıştır. Farklı yapıda ve özellikte olan bu iki maddenin bir araya gelmesinde çeşitli problemler (yangın v. b.) ortaya çıkmıştır. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile üretilmektedir. Üretim aşamasında farklı bor bileşikleri kompozit malzemeye eklenerek yangına ve tutuşmaya olan direnci artırılmıştır.Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Boren Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezinde 2012-Ç0370 proje koduyla maddi olarak desteklenen bu projede ülkemizde ve dünyada fabrika sahalarında bol miktarda arta kalan ve rasyonel olarak kullanılmayan MDF tozu ile çeşitli termoplastikler (PE, PP ve PVC) belirli oranlarda gerekli katkılarla karıştırılarak yanmaya karşı dirençli, bor katkılı (borik asit ,boraks ve çinko boraks) yeni nesil doğal lif–plastik kompozit malzeme üretilmiştir. Bu çalışmada kompozit malzemeler çift vida ekstruder ve pres kalıplama yöntemleri kullanılarak üretilmişlerdir.Bu çalışmanın, mobilya atölye atıkları termoplastik esaslı polimer kullanılarak odun plastik kompozitlerin üretilmesine, özelliklerinin belirlenmesine, bu malzemelerin yeni kullanım alanlarının araştırılmasına ve ülkemizde bu alanda yapılacak araştırma, yatırım ve üretim imkanlarının artmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

7. Organik ve İnorganik Doğal Kaynaklardan Biopoşet Üretimi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2014 - 28.04.2015,

8. Tuz terapi merkezi olarak kullanılacak yeraltı tuz madeninin stabilite analizi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.03.2020 - 27.12.2020, 7100 TÜRK LİRASI

9. Türkiye’nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 11.11.2020 - 27.10.2021, 8.999,56 TÜRK LİRASI
Doktora Tez Projeleri

10. Bizmut Esaslı Radyasyon Koruyucu Yüzey Üretimi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Danışman

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.05.2015 - 27.08.2018, 10.000 TÜRK LİRASI
Kompozit esaslı radyasyon koruma kalkanı üretimi ve tasarımı

11. Pulper Atıklarının Katalitik Pirolizi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 26.06.2013 - 26.06.2014, 7496 TÜRK LİRASI
Bu çalışmanın konusu atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında prosesin ilk aşamasında pulper kazanında kağıt hamuru açma işlemi sırasında oluşan artık kağıt odun artıkları elastomer termoset ve termoplastik polimer artığı ve köpük gibi rejeklerin mevcut katalizörlere alternatif olabilcek kırmızı çamur red mud zeolit ve sepiyolit gibi atık ve mineraller ile katalitik pirolizidir

12. Urfa menengiç (Pistacia terebentus) sakızından uçucu yağın üretilmesi, karakterizasyonu ve mikroenkapsülasyonu ile yeni bir pazar potansiyeli geliştirme

Projedeki Rolü: Proje Koordinatör Yrd.

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 08.05.2018 - 25.12.2019, 141298,67 TÜRK LİRASI

13. Çeşitli Doğal Boyar maddelerle Ahşap Malzemenin Boyanabilirliğinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 25.05.2012 - 25.03.2013, 14700 TÜRK LİRASI

14. Bazı Artık Biyokütlelerin Yavaş Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.09.2008 - 25.01.2010,

15. Çeşitli Lignoselülozik Atıklardan Pleurotus Ostreatus Mantarının Kültürasyonu ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 23.12.2014 - 23.09.2015,

16. Antimicrobial and Antioxidant Activity of the root of Salix aegyptiaca L

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 23.12.2014 - 23.08.2015,

17. Biological activity of the root of Tribulus terrestris grown in north of Iraq

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 23.12.2014 - 23.08.2015,

18. A comparative study of biological activity of Turkish and Iraqian Glycyrrhiza glabra

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 23.12.2014 - 23.08.2015,

19. Bioactivity assay on extraction of various parts of Quercus infectoria

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 23.12.2014 - 23.07.2015,

20. Odun ve Buğday Sapı Artıklarından Bakalit Üretimi Alma M H Gülkesen K

Projedeki Rolü: Yönetici

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

21. Odun ve Kabuktan Elde Edilen Bitki Fenollerinin Odun Koruma Etkinlikleri

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

22. Değişik Odun Türü Artıklarından Bakalit Üretimi

Projedeki Rolü: Yönetici

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

23. Biyolojik olarak bozunabilen polimer kompozit ve köpüklerin üretimi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

24. Odun Plastik Kompozitleri

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

25. Plastik tarımsal ve orman endüstrisi atıklarının odun plastik kompoziti üretiminde kullanılması TÜBİTAK PROJESİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

26. Mikrodalga Destekli Su Destilasyonu Yöntemiyle Bazı Çam Türü Talaşlarının P Nigra P Brutia P Sylvestris P Pinea Uçucu Yağları Essential Oil Çıkartılarak Gc Ms İle Karakterinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

27. Kahramanmaraş Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türlerinin Orchidaceae Envanterinin Çıkarılması Ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Devam Ediyor, - ,

28. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

29. Asma Budama Artıklarından Resol tipi Tutkalların Üretimi ve bunların odun Esaslı Kompozitlere Uygulanması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

30. Değişik Odun Türü Artıklarından Bakalit Üretimi

Projedeki Rolü: Yönetici

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

31. Bazı Meşe Quercus Türü Köklerinin Ekstraksiyon Sonrası Hplc İle Kimyasal Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

32. Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu BOREN 2011 Ç0319

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Devam Ediyor, - ,

33. Bor Katkılı Atık Lignoselülozik Malzeme ve Atık Plastik PP PVC Kullanılarak Dış Mekanda Kullanılabilecek Levha Üretimi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN Proje No 2012 B0370

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Devam Ediyor, - ,

34. Bor Katkılı Lignoselülozik Atıktan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN Proje No 2012 Ç0372

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Devam Ediyor, - ,

35. Buğday Triticum aestivum L Saplarından Soda Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretimi Sırasında Ortaya Çıkan Silisin Al2O3 MgO ve CaO gibi Kimyasallar ile Çöktürülerek Uzaklaştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

36. Üç Değişik Tıbbi Mantarın Kültüre Edilmesi

Projedeki Rolü: Danışman

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

37. Çeşitli Doğal Organik Artıklardan Poliüretan Köpüğünün Elde Edilmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

38. Ayçiçeği Bitkisi Helianthus Annus L Saplarının Izolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yönetici

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, - ,

39. Pamuk Sapı Ve Pamuk İpliği Üreten Fabrika Artıklarının Fenol Formaldehit Tipi Tutkalların Üretiminde Kullanımı DPT projesi

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - ,

40. Bazı Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği Thaumetopoea pityocampa Schiff larvalarına Karşı İnsektisit Etkisi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

41. Hızlı Piroliz Metodu İle Pamuk Saplarından Biyolojik Yakıt Yağı bio oil Üretimi

Projedeki Rolü: Danışman

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, - ,

42. Tekstil Boyarmadde Atıksularının Biyolojik Olarak Arıtılabilirliğinin Aerobik ve Anoksik Şartlarda Devreden Membran Biyoreaktöründe İncelenmesi

Projedeki Rolü: Danışman

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

43. Türkiye de Yetişen Bazı Bitki Türlerine Ait Sakızlardan Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşenleri Antioksidant ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - ,

44. Fabrika Atık Sularındaki Ağır Metallerin Lignoselülozik Maddelele Arıtılması KSÜ Araştırma Fonu Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

45. Yukarı ve Orta Ceyhan Havzsında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Tekonoloji Merkezi Alt Yapısının Oluşturulması DPT PROJESİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

46. Atık Kağıtların Geri Kazanılması ve Fiziksel Direnç Özelliklerinin Artırılması KSÜ Araştırma Fonu Projesi Alt Yapı Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

47. Polipropilen Buğday sapı Lif Kompozitlerinin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,

48. Ligninin bazik Ortamda yaşayan bakteriler Tarafından degradasyonu DPT Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

49. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Devam Ediyor, - ,

50. Polietilen ve Pamuk Sapı Karışımlarından Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimerlerin Elde Edilmesi DPT Projesi

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - ,

51. Kahramanmaraş Yöresinde Yer alan Tekstil Fabrikalarının Pamuk atıklarından Resol tipi Ahşap Malzeme Tutkallarının Üretimi ve ve Uygulanması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

52. Kullanım Süresinin Ağacın mekanik Özellikleri üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

53. Çeşitli Ağaç kabuklarından Bakalit Üretimi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

54. Asma Budama Artıklarından Bakalit Üretimi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

55. Buğday Saplarından Kraft Sodyumborhidrür Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretimi ve Oksijen Sodyum Perborat Monohidrat ile Ağartılması BOREN PROJESİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

56. Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun Plastik Kompozitleri Üretimi BOREN PROJESİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - ,

57. Salisilik Asit Içeren Bazı Bitkilerin Incelenmesi

Projedeki Rolü:

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

58. Ege Bölgesi Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

59. Ayçiçeği Bitkisinin Saplarından İzolasyon Levhası ASİL Üretilmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

60. Atık Yağlama Yağlarından Dizel Yakıtı Eldesi ve Elde Edilen Yakıtın Motor Performansı ve Eksoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

61. Pamuk Sapı Artıklarından Fenol Formaldehit Tipinden Tutkalların Üretimi ve Bu tutkalların Kontrplak Malzemelerinin Üretiminde Uygulanması K S Ü Araştırma Fonu Alt Yapı Projesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

62. Termoset Kaynaklı Kompozit Üretimi

Projedeki Rolü: Danışman

BAP Tamamlandı, - ,

63. Pulper Atıklarının Katalitik Pirolizi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Devam Ediyor, - ,

64. Bulgur Suyu Kullanılarak Laktik Asit Üretimi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

65. Iğdır İli Hastalıklar Haritası

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 01.07.2020 - , 1500 TÜRK LİRASI
Iğdır İli Hastalıklar Haritası

66. Iğdır bölgesinde yetişen makrofungusların teşhisi, biyokimyasal içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor, 03.07.2020 - , 11.516,80 TÜRK LİRASI

67. Dezenfeksiyon Tüneli Makinesi Yapımı Projesi

Projedeki Rolü: Proje Koordinatörü

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Diğer (Ulusal) Devam Ediyor, 06.04.2020 - , 30000 TÜRK LİRASI
Proje ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü atölyesinde ve ilerleyen süreçte farklı atölyelerde başlayacak üretimlerle dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan salgın hastalıklarla mücadele etme hususunda, dezenfeksiyon tünellerinin üretimi sağlanacaktır. Bu projede üretilecek olan dezenfeksiyon tüneli ile halkın yoğun olarak kullandığı alanların girişlerinde dezenfekte alanları oluşması sağlanacaktır.

68. Iğdır İli’nde Güneş Enerjisi Panellerinin Verimliliğini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 11.01.2018 - , 19946.08 TÜRK LİRASI

69. Osmaniye’de Yetişen Önemli Zeytin Türlerine Ait Yaprakların Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Kapasiteleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 26.04.2016 - , 6993 TÜRK LİRASI
Bu çalışmanın konusu ülkemizde Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de yetişen ve her geçen gün dikim alanı ve sayısı artan zeytin ağacı yapraklarını kapsamaktadır. Zeytin, özellikle doğu Akdeniz’de Osmaniye’de her geçen gün dikim alanı hızlı bir şekilde genişleyen ve çok rağbet gören bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmaniye’de İl Tarım Müdürlüğü verilerine göre en çoktan aza doğru Gemlik, Ayvalık, Sarıulak, Kilis Yağlık ve Kargaburun türleri başı çekmektedir. Yapılacak olan bu çalışmada ise Osmaniye’de yetişen Gemlik, Ayvalık, Sarıulak, Kilis Yağlık ve Kargaburun zeytin türlerine ait yapraklardaki ve dallardaki etken maddelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada yapraklar ve dallar haziran ayında, eylül ayında, ekim ayında ve en son olaraktan meyve hasadı sonrası kasım ayı sonunda budanan yapraklardan ağacın her tarafından eşit olacak şekilde elle toplanacaktır. Ayrıca gemlik türüne ait farklı rakımda olan yapraklarda dallarıyla beraber toplanacaktır. Toplanan yapraklar ve dallar gölgede üç hafta süreyle tamamen kurutulacaktır. Elde edilen kuru yapraklar ve dallar blender yardımıyla çok küçük parçalar haline gelinceye kadar öğütülecektir. Elde edilen yaprak ve dal tozları 80 etanol-20 saf su, 80 Aseton-20 saf su ve 100 Saf su ile maserasyon yöntemiyle 4 saat boyunca 60 oC de çalkalamalı su banyosunda bekletildikten sonra filtre kağıdı ile süzme işlemi yapılıp ekstrakte elde edilecektir. Ekstraksiyon sonrası elde edilen ekstraktlar seyreltildikten sonra HPLC ile kimyasal karakterizasyonu yapılacak ve türlere göre, yaprakların toplama zamanına göre, rakıma göre karşılaştırılacaktır. Daha sonra Gemlik, Ayvalık, Sarıulak, Kilis Yağlık ve Kargaburun türlerinin yapraklarının ve dallarının antioksidan aktivitesi BHT (Bütillendirilmiş Hidroksi Toluen) gibi sentetik antioksidan ile yaprakların türlere göre, yaprakların toplama zamanına göre, rakıma göre karşılaştırılacaktır. Serbest radikal giderme etkileri 1,1-diphenyl-2picrylhydrazil (DPPH) kullanılarak yapılacaktır. Son olarak elde edilen ekstraktların zeytin yağını oksidasyon koruma etkileri sentetik antioksidan ile karşılaştırılarak ölçülecektir.

70. Kahramanmaraşta Zeytinyağı Fabrikalarından Alınan Zeytin Karasuyunun içerisinde Bulunan Oleuropein maddesinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 26.04.2018 - , 34760 TÜRK LİRASI

71. Pleurotus ostreatus mantarı yetiştiriciliği

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 01.05.2018 - ,
Pleurotus ostreatus mantarı yetiştiriciliği

72. Iğdır Ovasında Toplanan Kültür Bitkilerinin Muhafaza edilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 15.01.2019 - ,
Iğdır Ovasında Toplanan Kültür Bitkilerinin Muhafaza edilmesi

73. Kahramanmaraşta Zeytinyağı Fabrikalarından Alınan Zeytin Karasuyunun İçerisinde Bulunan Oleuropein Maddesinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 26.04.2018 - , 34760 TÜRK LİRASI
Bu çalışmanın konusu ülkemizde Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yetişen ve her geçen gün dikim alanı ve sayısı artan zeytinin, fabrikada işlenmesi sırasında oluşan atık karasuyunun Oleuropein ve fenolik içeriğinin belirlenmesini kapsamaktadır. Zeytin ağacında bulunan temel fenolik bileşik oleuropein maddesidir ve zeytin meyvelerine acımtırak tadı veren maddedir. Zeytin meyvesinde bol miktarda bulunan oleuropein, elenolik asit ve hidroksitirozolün glukosidik esterleridir. Oleuropein maddesi zeytin meyvesinde baskın olarak bulunmaktadır. Literatür çalışmalarına göre oleuropein maddesi kanser önleyici, antiinflamatuar, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve insan sağlığı üzerine pozitif etkilere sahiptir. Oleuropein ve diğer fenolik bileşikler oksidatif stabilite ve organaleptik özelliklere sahiptir. Zeytin yağı fabrikalarında zeytinin pres aşamasında ortaya çıkan karasu çevre için büyük endişe oluşturmaktadır. Ancak bu karasu Oleuropein ve fenolik bileşik açısından oldukça zengindir. Kahramanmaraş ilinde bulunan zeytinyağı fabrikalarından toplanan kara su örnekleri laboratuvar ortamında çeşitli çözücülerden geçirilerek ektsraklar elde edilecektir. Ekstraksiyon sonrası elde edilen ekstraktlar seyreltildikten sonra HPLC ile kimyasal karakterizasyonu yapılacak. Çevre açısından büyük problem oluşturan bu kara su maddesinin ekonomiye kazandırabilmesi araştırılacaktır.

74. Gaonoderma lucidum Mantar yetiştiriciliği

Projedeki Rolü: Yürütücü

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor, 01.06.2018 - , TÜRK LİRASI
Gaonoderma lucidum Mantar yetiştiriciliği

75. Iğdır İlinde Güneş Enerji Panellerinin Verimini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 15.11.2017 - , 19000 TÜRK LİRASI
Güneş Pilleri

76. Iğdır İli’nde Güneş Enerjisi Panellerinin Verimliliğini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 11.01.2018 - , 19000 TÜRK LİRASI
Güneş enerjisi

77. Endüstriyel Termoplastik ve MDF Atıklardan Kompozit Üretimi

Projedeki Rolü:

DİĞER Devam Ediyor, - ,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknogirişim Sermayesi Desteği

78. Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spun bond ve Melt blown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafenin Elektro Magnetik Kalkanlama Verimine Etkisinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor, 01.11.2014 - , 315797 TÜRK LİRASI

79. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yönetici

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, - ,

80. Badem Kabuğu ve Çam Fıstığı Kabuğundan Kimyasal Yöntem ile Aktif Karbon Üretilmesi ve Üretilen Aktif Karbonun Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Devam Ediyor, - ,

81. Trabzon ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türleri Orchidaceae Envanterinin Çıkarılması ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Devam Ediyor, - ,

82. Ekonomik Binalar İçin Yüksek Oranda Biokütle Geri Dönüşüm Plastik Profil ve Panel Yapımı Biomass recycled plastic composites with high biomass content for profiles and panels designated to economical buildings

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

83. Thermal treatment of several wood species grown in IRAQ

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - ,

84. Borlu fenol formaldehit reçineleri ile muamele edilen odun talaşlarından dayanıklı kompozitlerin üretimi

Projedeki Rolü: Yönetici

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - ,

85. Iğdır üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 500 kW-p Fotovoltaik GES Uygulaması Çalışması

Projedeki Rolü: Danışman

Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı, 11.04.2017 - 20.01.2019, 2497000 TÜRK LİRASI
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

86. Iğdır Üniversitesi Kampüsü 500 kW-p Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması Çalışması

Projedeki Rolü: Danışman

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı, 11.04.2017 - 20.01.2019, 2497000 TÜRK LİRASI
Güneş enerjisi

87. Özütü Alınmış Meyan Kökü Posasının Pirolizinden Elde Edilen Biyo-Yağın Enstrümantal Analizi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 06.05.2015 - 19.10.2017, 7000 TÜRK LİRASI
Bu çalışmanın konusu, genellikle ülkemizde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yayılış gösteren ticari öneme sahip Meyan Bitkisi (Glycrrhiza glabra) köklerinin şerbet yapımında kullanımı sonrasında geriye kalan posalarının değerlendirilmesi amacıyla piroliz işlemi gerçekleştirilerek içeriğinde bulunan önemli kimyasallar ve yakıt özelliği de olan biyo-yağ elde edilmesidir. Piroliz, biyokütlenin oksijensiz ortamda genellikle 300-650 ˚C aralığında belirli özel bekleme sürelerinde termokimyasal olarak bozundurulması işlemidir. Bu süreç sırasında büyük kompleks hidrokarbon zincirleri kısmen küçük ve basit yapılara kırılarak gaz, sıvı ve char olmak üzere üç temel ürüne dönüşür. Sıvı ürün genelde biyo-yağ olarak adlandırılır ve katran, ağır hidrokarbonlar ve sudan oluşur. Günümüze kadar birçok farklı hammaddenin prolizi gerçekleştirilerek sıvı ürün (biyo-yağ) elde edilmiştir. Fakat meyan kökü posasının pirolizi ile ilgili literatürde herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ülkemize döviz olarak en çok katkısı olan orman tali ürünlerinden biri de meyan köküdür. Başta ABD, Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkeye meyan kökü ve özü ihracatı yapılmaktadır. Kola üretiminde katkı maddesi olarak, ilaç sanayinde tat maddesi olarak, ilaç sanayinde tat maddesi ve ilaç katkısı olarak, bira üretiminde köpük maddesi olarak, sigara üretiminde ve tahin üretiminde kullanım alanları bulunmaktadır. Meyan balı ve meyan şerbeti gibi üretim dallarında özü alınan meyan kökleri posa halinde atık olarak kalmaktadır. Bu atıkların bir kısmı yapılan bazı çalışmalarla yonga levha üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Bunun yanında meyan köklerinin pirolizi ile biyo-yağ üretilirse büyük bir potansiyel ortaya çıkacaktır. Üretilen biyo-yağ yakıt olarak kullanılabilir. Diğer yandan meyan kökünden kaynaklanan kimyasal içeriği nedeniyle ekstraksiyon işlemleri ile farklı alanlarda kullanılacak değerli bileşikler elde edilebilir. Projenin deneysel aşamasında farklı boyutlarda hazırlanan meyan kökü atıkları sabit yataklı bir proliz sisteminde farklı sıcaklık, sıcaklık artış hızı, azot gazı akış debisi gibi parametreler ile piroliz işlemine tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan buharlar bir geri soğutma düzeneğinde yoğunlaştırılarak sıvı ürünler elde edilmiştir. Hammaddenin ısıl bozunma karakteristiklerini belirlemek için Termogravimetrik Analizi (TGA) kullanılmıştır. Elde edilen sıvı ürünlerin kimyasal içeriklerinin belirlenmesi için elementel analiz, Fourier Dönüşüm-Infrared Spektroskopisi (FT-IR), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Sıvı Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) gibi yöntemler kullanılmıştır.

88. Organik ve İnorganik Atıklardan Yeni Nesil Alçıpan Üretimi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 26.04.2016 - 19.10.2017, 6990 TÜRK LİRASI
Bu projede özellikle Ülkemizde bol miktarda bulunan geri dönüşüm özelliğini kaybeden atık kağıt, bims (volkanik pomza taşı) ve sepiyolit katkılı yeni nesil bir alçıpan üretimi hedeflenmiştir. Bu katkılar ile mevcut alçıpanın fiziksel ve mekaniksel kusurlarından olan ısı iletim ve mukavemet özelliklerinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Özellikle alçıpanda kullanılması düşünülen atık kağıt, bims ve alfa ve beta sepiyolit maddelerinin sırasıyla lifsel ve poroz yapılarından yararlanılarak daha hafif ve mukavemetli alçıpanlar üretilmiştir. Özellikle hem lif hem de poroz yapısına sahip sepiyolitin atık kağıt ve bimsin alçıya bağlanmasından yararlanılmıştır. Bu projede söz konusu katkı maddeleri değişik oranlarda formulize edilerek elde edilen yeni nesil alçıpanın fiziksel ve mekanik özelliklerine bakılıp, yaygın olarak kullanılan alçıpanınki ile mukayese edilmiştir.

89. BOR KATKILI LİGNOSELÜLOZİK ARTIKTAN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONUPROJE NO 2012 Ç0372

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 21.11.2012 - 18.05.2015, 270000 TÜRK LİRASI
BOR KATKILI LİGNOSELÜLOZİK ARTIKTAN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

90. Bor katkılı lignoselülozik atıktan poliüretan tipi köpük üretimi ve karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 30.06.2012 - 18.05.2015, TÜRK LİRASI

91. Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Lignoselüloziklerden Termoplastik Kompozit Üretimi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.12.2013 - 17.04.2018, 10000 TÜRK LİRASI
Kompozit malzeme üretimi ve karakterizasyonu

92. Urfa Menengiç (Pistacia terebentus) Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Mikroenkapsülasyonu ile Yeni Bir Pazar Potansiyeli Geliştirme

Projedeki Rolü: Araştırmacı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı, 08.05.2018 - 15.11.2019, 141300 TÜRK LİRASI

93. Gerçek Kalbin Yaşamsal Fonksiyonlarını Gösteren Sanal İnsan Kalbi Tasarlanması: Tıp Eğitim Simülasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, 24.02.2017 - 15.01.2019, 43.051 TÜRK LİRASI
elektronik ve eğitim tıp simulasyon projesi

94. Gerçek Kalbin Yaşamsal Fonksiyonlarını Gösteren Sanal İnsan Kalbi Tasarlanması: Tıp Eğitim Simülasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 24.10.2017 - 15.01.2019, 43.051,00 TÜRK LİRASI
elektronik ve eiğitim tıp simulasyonu projesi

95. KARS GRAVYER PEYNİRİNİN İSVİÇRE GRUYERE VE EMMENTAL PEYNİRLERİ İLE TEKSTÜREL VE AROMATİK BİLEŞİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 09.03.2020 - 14.12.2021, 7.178,96 TÜRK LİRASI
TEKSTÜREL VE AROMATİK BİLEŞİKLER

96. Organik ve İnorganik Katkılarla Çevre Dostu Biobozunur Polimer Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 14.11.2016, 10000 TÜRK LİRASI

97. Organik ve İnorganik Katkılarla Çevre Dostu Biobozunur Polimer Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 25.11.2015 - 14.11.2016, 9900 TÜRK LİRASI

98. Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond Ve Meltblown TekstilYüzeylerinin Üretilmesi Ve Grafenin Kalkanlanma Verimine Etkisinin Arastırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.11.2014 - 12.06.2017, 315797 TÜRK LİRASI
Projede elektroçekimi sağlanabilen en yüksek RGO katkı oranına sahip poliakrilonitril-vinil asetat (P(AN-VAc)) ko-polimeri, polianilin (PANi) karışımları kullanılarak çok iğneli elektroçekim cihazı ile polipropilen (PP) spunbond yüzey üzerinde nanolif yüzeyler elde edilmiştir. Yüksek RGO katkı oranına sahip elde edilen nanolif yüzeyler farklı katman sayılarında birleştirilerek EMKE değerleri modifiye edilmiş ASTM D 4935 standardına göre 30 MHz – 4,5 GHz frekans aralığında ölçülmüştür. Ayrıca elde edilen nanolif yüzeylerin EMKE değerleri farklı çalışma süreleri (tur sayısı) ve katman sayılarının etkisi araştırılmıştır.

99. Maliyeti Düşük Grafen ve Elektromanyetik Radyasyona Karşı Kalkanlamalı Grafen PVC Odun Esaslı Hibrit Kompozitlerin Üretilmesi

Projedeki Rolü: Danışman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 08.06.2015 - 07.06.2016, 99970 TÜRK LİRASI

100. Ekstraktı Alınmış Meyan Bitkisi Glycyrrhiza glabra Kökü Atıklarının Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Karekterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.01.2015 - 07.04.2016, 42719 TÜRK LİRASI

101. Ekstraktı Alınmış Meyan Bitkisi Glycyrrhiza glabra Kökü Atıklarının Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Karekterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.01.2015 - 07.04.2016, 42719 TÜRK LİRASI
Bu çalışmanın konusu ülkemizde özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yayılış gösteren ticari bir öneme sahip Meyan Bitkisi Glycyrrhizaglabra köklerinin şerbet yapımında kullanıldıktan sonra geriye kalan posaların değerlendirilmesi amacı ile piroliz işleminin gerçekleştirilerek içeriğinde önemli kimyasallar bulunduran ve yakıt özelliği de olan biyo yağ elde edilmesidir Piroliz işlemi biyokütle gibi maddelerin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıkta katı sıvı ve gaz ürünlere dönüştürülmesidir Günümüze kadar birçok farklı hammaddenin pirolizi gerçekleştirilerek sıvı ürün biyo yağ elde edilmiştir Fakat meyan kökü posasının pirolizi ile ilgili literatürde herhangi bir bilgi mevcut değildir Meyan kökü ülkemize döviz kazandıran en önemli orman tali ürünlerinden biri olup başta ABD Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkeye meyan kökü ve özü ihracatı yapılmaktadır Birçok farklı alanda kullanılan meyan kökü kola üretiminde katkı maddesi olarak bira üretiminde köpük maddesi olarak ilaç sanayiinde tat maddesi olarak ve ilaç katkısı olarak sigara üretiminde ve tahin üretiminde kullanım alanları bulmaktadır Ancak özellikle meyan balı ve meyan şerbeti üretimi sırasında ekstraktı özü alınan meyan kökleri posa halinde atık olarak kalmaktadır Bu atıklar günümüzde bazı çalışmalarda yonga levha üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmıştır Öte yandan meyan kökünün içeriği düşünüldüğünde piroliz ile biyo yağ üretiminde değerlendirilmesi önemli bir potansiyelini açığa çıkaracaktır Üretilen biyo yağ yakıt olarak kullanılabileceği gibi özellikle meyan kökünden kaynaklanan kimyasal içeriği nedeniyle ektraksiyon işlemleri ile farklı alanlarda kullanılacak değerli bileşikler de elde edilebilir Projenin deneysel aşamasında farklı boyutlarda hazırlanan meyan kökü atıkları sabit yataklı bir piroliz sisteminde farklı sıcaklık sıcaklık artış hızı azot gazı akış debisi gibi parametreler ile piroliz işlemine tabi tutulacaktır Sistemde oluşan buharlar bir geri soğutma düzeneğinde yoğunlaştırılarak sıvı ürünler elde edilecektir Hammaddenin ısıl bozunma karakteristiklerini belirlemek için Termogravimetrik Analizi TGA kullanılacaktır Elde edilen sıvı ürünlerin kimyasal içeriklerinin ve yakıt özelliklerinin belirlenmesi için ise Fourier Dönüşüm Infrared Spektroskopisi FT IR Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskipisi GC MS elementel analiz ısıl değer analizi viskozite parlama noktası analizi akma noktası analizi gibi yöntemler kullanılacaktır

102. Bazı Meşe Quercus Türü Köklerinin Ekstraksiyon Sonrası HPLC İle Kimyasal Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 01.07.2011 - 06.01.2012, 5850 TÜRK LİRASI
Bazı Meşe Quercus Türü Köklerinin Ekstraksiyon Sonrası HPLC İle Kimyasal Karakterizasyonu

103. Urfa (Antep) fıstığı yumuşak kabuğunun ekstraksiyonu ve mikroenkapsülasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 06.06.2018 - 05.06.2019, 28000 TÜRK LİRASI

104. Elektromanyetik Kalkanlama AmaçlıGrafen Katkılı Spunbond Ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi Ve GrafeninKalkanlanma Verimine Etkisinin Araştırılması.

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.11.2014 - 05.01.2017, 315.797,00 TÜRK LİRASI
Bu projenin amacı, yüksek iletkenlik özelliğine sahip grafenin spunbond ve meltblown tekstil yüzeylerinin arasına katılmasıyla yeni bir elektromanyetik kalkanlama özellikli materyali üretmektir. Bu tür yüzeyler bir ortamı dışarıdaki elektromanyetik radyasyondan korumak veya bir kaynak tarafından yayılan elektromanyetik radyasyonun istenmeyen bir şekilde ortamdan dışarı sızmasını önlemek için kullanılmaktadır.Bu proje çalışmamızda, iletkenliği çok yüksek ve çok hafif bir materyal olan ve geleceğin malzemesi olarak ifade edilen grafenin tekstil materyallerine elektromanyetik kalkanlama özelliği kazandırmada kullanımı araştırılacaktır. Üretilen grafen katkılı tekstil materyallerinin elektromanyetik kalkanlama etkinliği belirlenecektir. İletken materyaller elektromanyetik dalgaları yansıma yoluyla zayıflatır. Grafen hem yansıtma hem de emilim yoluyla elektromanyetik dalgaları engelleyebilmektedir. Bu durum grafenin elektromanyetik kalkanlamada ne denli etkili olacağını göstermektedir.Elektromanyetik kalkanlamada kullanılmak üzere grafenle üretilen herhangi bir tekstil ürününün olmaması bu konuda yapılacak çalışmaların önemini göstermektedir. Çalışmalar sonucunda ülkemizde katma değeri yüksek, ihraç edilebilir tekstil ürünlerinin üretilmesi sağlanacaktır. Grafenin tekstil materyallerinin elektromanyetik kalkanlama alanında kullanımına zemin hazırlayacak bu çalışmayla çağrı programının amaç ve hedeflerinin karşılanmasına katkıda bulunacağı ve bundan sonra yapılacak birçok çalışmaya da ön ayak olacağı öngörülmektedir.

105. Hamur Eleşkirt Taşlıçay ve Diyadin (Ağrı) İlçelerinde Yetişen Makrofunguslar üzerinde Taksonomik bir Araştırma

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.03.2018 - 02.06.2021, TÜRK LİRASI
Hamur Eleşkirt Taşlıçay ve Diyadin (Ağrı) İlçelerinde Yetişen Makrofunguslar üzerinde Taksonomik bir Araştırma

106. BOREN Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu 2011 Ç0319

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.12.2011 - 01.12.2013, 181250 TÜRK LİRASI
Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu

107. Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafenin Kalkanlama Verimine Etkisinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.11.2014 - 01.11.2016, 239.993,20 TÜRK LİRASI
Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafenin Kalkanlama Verimine Etkisinin Araştırılması

108. Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Kültüre Alınma Olanakları

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.06.2005 - 01.06.2009, 61000 TÜRK LİRASI
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Kültüre Alınma Olanakları

109. Ege Bölgesi Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.05.2006 - 01.05.2008, 99.600 TÜRK LİRASI

110. Kahramanmaraş Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türlerinin Orchidaceae Envanterinin Çıkarılması Ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.07.2011 - 01.04.2013, 29288 TÜRK LİRASI
Kahramanmaraş Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türlerinin Orchidaceae Envanterinin Çıkarılması Ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması

111. Ürün Mühendisliği Yaklaşımıyla Ergonomik Okul Sırası Tasarımı

Projedeki Rolü:

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 01.01.2016 - 01.01.2020, 14.938.00 TÜRK LİRASI
Ürün Geliştirme

112. Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafenin Kalkanlanma Verimine Etkisinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.11.2014 - 01.01.2017, 328,884.20 TÜRK LİRASI
Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi ve Grafenin Kalkanlanma Verimine Etkisinin Araştırılması

113. Ayçiçeği bitkisi Helianthus Annus L saplarının izolasyon levha üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 01.10.2008 - 01.01.2011, 5987 TÜRK LİRASI
Ayçiçeği Bitkisi Helianthus Annus L Saplarının Izolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması