profile-image

Öğr.Gör. MESUT BİLGİNER

PROJELER

1. TR63 Bölgesindeki Hayat Kahramanmaraş ve Osmaniye İmalat İşletmelerinin İnovasyon Kültürü ve Kabiliyet Envanterine Yönelik Alan Araştırması Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 19.12.2016, 20.000 TÜRK LİRASI
TR63 Bölgesindeki Hayat Kahramanmaraş ve Osmaniye İmalat İşletmelerinin İnovasyon Kültürü ve Kabiliyet Envanteri

2. Üniversite Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinde Proaktif Hareket Tarzı İçin Kahramanmaraş Hayat ve Osmaniye İllerinde Faaliyet Gösteren KOBİ lerin İhtiyaç ve Beklenti Envanterinin Tespiti ve Yol Haritasının Çizilmesine Yönelik Alan Araştırması Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.09.2014 - 18.12.2016, 20.000 TÜRK LİRASI
iversite Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinde Proaktif Hareket Tarzı İçin Kahramanmaraş Hayat ve Osmaniye İllerinde Faaliyet Gösteren KOBİ lerin İhtiyaç ve Beklenti Envanterinin Tespiti

3. LİTERATÜRE YENİ BİR KAVRAM OLARAK İNDİGO GENÇLİK VE İNDİGO LİDERLİK KAVRAMI KAZANDIRILMASI VE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA PROJESİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.12.2014 - 15.12.2015, 19934 TÜRK LİRASI
İndigo gençlik ve liderlik kavramlarının araştırılması

4. ERP SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.09.2014 - 07.01.2016, 19942 TÜRK LİRASI
ERP sistemlerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususların belirlenmesi