profile-image

Prof.Dr. ŞABAN ÖZ

PROJELER

1. Liseler İçin Hz. Muhammed

Projedeki Rolü: Yürütücü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.10.2019 - 31.12.2020,

2. Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Çerçevesinde Ulusal Akademik Birikimin Korunması Projesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.09.2019 - 30.11.2020, 0 TÜRK LİRASI
Yüksek Öğretim Kurumlarımız bünyesinde, İslâmî İlimlerin çeşitli alanlarında azımsanamayacak sayıda lisansüstü tez çalışması her yıl başarı ile tamamlanmaktadır. Alanın uzmanı jürilerin onayından geçen bu tezler, ülkemizin bilimsel alt yapısına muazzam katkı sunabilme imkânına sahiptir. Ancak lisansüstü tezlerinin çok azı yayımlanmakta, bu da kendilerinden istifadeyi asgari seviyeye indirmektedir. Bu durumun çeşitli sebepleri arasında en önemlilerini, doğası gereği dar çerçeveli konular üzerinde derin araştırmalar sonucu ortaya çıkan tezlerin, basılı hale getirilmesi noktasında yayınevlerinin maddi kaygılarla çekinceli davranması tez yayımlatmanın araştırmacıya büyük maddi külfet getirmesi akademik kariyer basamaklarında ilerleme şartları arasında tezlerin kitaplaştırılmasının bulunmaması şeklinde belirtmek mümkündür.Lisansüstü tez çalışmaları, başlangıçtan sonuçlanmasına kadar uzun bir süre ve gerek öğrenci gerekse danışman açısından büyük emek sarfına ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan devletimiz de bu sürece çeşitli kalemlerdeki maddi destekleriyle katılmaktadır. Bu kadar yoğun emek ve maddi yatırım sonucu ortaya çıkan tezlerden azami seviyede faydalanmanın yollarının araştırılması halihazırdaki israf durumunun önüne geçmede mühim bir adım olacaktır. Bilim, mevcut ilerlemenin üzerine yeni araştırmalar yapılması ile ilerlemektedir. İstifade edilemeyen tezlerdeki bilimsel veriler ise âdeta yok hükmüne girmektedir. Bu da kendilerine dayanılarak yapılacak yeni çalışmalar yerine, mevcut tezlerle aynı seviyeden başlayan ve yaklaşık olarak benzer çıktılarla sonuçlanan tezleri gündeme getirmekte, bilimsel ilerleme yerine mevcudu muhafaza seviyesinde kalınmaktadır.Çalışmaların basılmaması ve basılmamış esere karşı olan önyargı, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencilerin eğitimlerini destekleyecek okuyucu ve araştırmacıların ise istedikleri bilgiye erişebilmelerini sağlayacak materyal sıkıntısı yaşamalarına neden olmaktadır. Bu ve benzeri sorunlar, lisansüstü tezlerin daha fazla sayıda araştırmacı ve okurun istifadesine sunulmasının yollarının araştırılmasını zaruri hale getirmiş durumdadır. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağında, bilgiyi aktarma yolları büyük ölçüde çeşitlenmiştir. İnternetin kullanımda olmadığı dönemlerde bilginin aktarım yolları yüz yüze görüşme ve basılı materyale erişim iken şu an çok kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaşmanın farklı yolları bulunmaktadır.İnternet siteleri, sosyal medya hesapları, e-kitap, pdf, sesli kitap gibi farklı araçların tezlerin aktarımında kullanılmasının imkân ve şartları araştırılmalıdır. Bu farklı araçların hangisi veya hangilerinin lisansüstü tezlerin yayılmasında süre, maddi olanaklar ve erişim sayısı bakımından uygun olacağının tespiti gerekmektedir.Proje kapsamında görev alacak araştırmacılar, bu gereklilikleri yerine getirerek ülkemizde her yıl başarı ile savunulan onlarca lisansüstü tez çalışmasına en fazla sayıda ulaşımı en az maddi harcama ile sağlamanın yollarını araştıracaklar ve tespit edilen sonuçlar yine proje kapsamında uygulamaya konulacaktır.

3. Türkiye Siyer Kitaplığı Projesi-2017

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 02.01.2017 - 29.12.2017, 30000 TÜRK LİRASI
Siyere dair toplam 9 kitabın yayımlanması

4. Siyer Kitaplığı 2016

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 29.12.2015 - 29.01.2016, 20.000 TÜRK LİRASI
Hz Peygamber in hayatıyla ilgili ülkemizde yazılan çevrilen ve yazılacak kitapların hazırlanıp yayınlanması

5. İslam Tarihi / Hulefa-i Raşidîn Dönemi Dersleri -Hz. Ömer Dönemi-

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.03.2019 - 28.12.2019, 75.000 TÜRK LİRASI
Hz. Ömer’in hilafeti, dönemindeki günlük yaşam, fütühat süreci, vergi uygulamaları başta olmak üzere döneminin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik olaylarına bütüncül bakış

6. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi Projesi, Hz. Peygamber’in İslâm tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabîlerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize, genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanmasından oluşmaktadır.

7. PEYGAMBERİMİZN ZNDE 40 SAHABİ

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Hz. Peygamber’xxin slam tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almışseçkin sahab,lerin hayatlarını lise ve dengi öğrencilerimize halk kitlelerine nasıl en doğru yodan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanmasından oluşmaktadır

8. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019,

9. PEYGAMBERİMİZİN İZİNDE 40 SAHABİ

Projedeki Rolü: Yürütücü

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi Projesi, Hz. Peygamber’in İslâm tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabîlerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize, genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanmasından oluşmaktadır.

10. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Hz. Peygamber’zin İslam tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabilerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanması

11. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Diğer (Uluslararası) Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019,

12. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Diğer (Uluslararası) Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Hz. İbn Ümmü Mektum

13. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Hz. Peygamber’in İslam tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabilerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanması

14. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi Projesi, Hz. Peygamber’in İslâm tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabîlerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize, genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanmasından oluşmaktadır.

15. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Diğer (Uluslararası) Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Sahabe Hayatları

16. Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.02.2019 - 15.12.2019, 250000 TÜRK LİRASI
Hz. Peygamber’xxin İslam tebliğine icabet etmiş ve bu süreçte vermiş olduğu mücadelede onun yanında yer almış seçkin sahabilerin hayatlarını her yönüyle lise ve dengi düzeyindeki öğrencilerimize, genel halk kitlesine nasıl en doğru yoldan anlatılacağını tespit ve örnek metinlerin hazırlanmasından oluşmaktadır.

17. İslam Tarihi ve Medeniyeti

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.01.2015 - 15.12.2017, 19.500 TÜRK LİRASI
İslam tarihi ve medeniyeti alanında Türk tarihçilerinin yazdığı bütünüyle telif bir islam tarihidir

18. Ortaokullar İçin Peygamberimiz

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 20.01.2019 - 15.11.2019, 150000 TÜRK LİRASI
Ortaokul öğrencileri için Hz. Peygamberi tanıtan ders kitaplarına ek olarak kaynaklık teşkil eden, onların biliş ve yeterlilik düzeylerini gözönüne alan sahih bilgi temelli kitapların yazılması ve yayımlanması

19. Ortaokullar İçin Peygamberimiz

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 20.01.2019 - 15.11.2019, 150000 TÜRK LİRASI
Ortaokul öğrencileri için Hz. Peygamberi tanıtan ders kitaplarına ek olarak kaynaklık teşkil eden, onların biliş ve yeterlilik düzeylerini gözönüne alan sahih bilgi temelli kitapların yazılması ve yayımlanması

20. Ortaokullar İçin Peygamberimiz

Projedeki Rolü: Araştırmacı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.01.2019 - 15.11.2019,

21. Ortaokullar İçin Peygamberimiz

Projedeki Rolü: Yürütücü

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.01.2019 - 15.11.2019, 150.000 TÜRK LİRASI
Ortaokul öğrencileri için Hz. Peygamber’i tanıtan ders kitaplarına ek olarak kaynaklıkteşkil eden, onların biliş ve yeterlilik düzeylerini göz önüne alan sahih bilgi temelli kitaplarınyazılması ve yayımlanması.

22. Siyer Tez Değerlendirme Toplantısı Projesi-2017

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.10.2017 - 15.10.2017, 5000 TÜRK LİRASI
Türkiye’xxde siyer alanında lisansüstü tez projelerinin değerlendirilmesi

23. Çocuklar İçin Peygamberim Serisi Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 01.01.2017 - 15.10.2017, 17000 TÜRK LİRASI
Çocuklar için Hz. Peygamberin hayatına dair 4 kitabın yazılıp yayımlanması

24. Osmanlı Kültür Mirasımız

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 15.02.2020 - 15.02.2021, 0 TÜRK LİRASI
Osmanlı Kültür Mirasımız

25. Siyer Öğretimi-Çocuk Kitapları Edebi Eserler ve Popüler Yayınlar

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 09.02.2017 - 12.02.2017, 20000 TÜRK LİRASI
Siyere dair çocuk, edebi ve popüler yayınların sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı

26. Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 08.06.2015 - 11.02.2018,

27. Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 08.06.2015 - 11.02.2018, 46.000 TÜRK LİRASI
Türkiye’de Siyer ve Öğretimi Sorunları ve Çözümleri üst başlığıyla araştırmalar ve çalıştaylar yapmak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, araştırma ve sunulan tebliğ ve müzakereleri yayınlayarak alana katkı sağlamak.

28. Türkiye’xxde Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 08.06.2015 - 11.02.2018, 46.000 TÜRK LİRASI
Türkiye’xxde siyer öğretimi sorunları ve çözümleri üst başlığıyla araştırmalar ve çalıştaylar yapmak, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, araştırma, sunulan tebliğ ve müzakerelerin yayınlayarak alana katkı sağlamaktır.

29. Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri

Projedeki Rolü: Proje Koordinatörü

Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 08.06.2015 - 11.02.2018,
Siyer Eğitim ve Öğretimi

30. Türkiye’de Siyer Öğretimi ve Çözümleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 08.06.2015 - 11.02.2018, TÜRK LİRASI

31. Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması

Projedeki Rolü:

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.06.2018 - 04.11.2020, 1.730.000 TÜRK LİRASI
Hz. Peygamber’den başlayarak günümüze kadar Müslümanların yaşadığı tarihsel tecrübe ve ortaya koydukları kültür ve medeniyet.