profile-image

Doç.Dr. KADİR KARAKUŞ

PROJELER

1. Üniversitemizdeki Polietilen ve Polipropilenin Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - ,
Atık plastik polietilen polipropilen odun unu odun plastik kompozitleri

2. Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 16.06.2015 - 18.12.2016, 31000 TÜRK LİRASI
PLA esaslı kompozitlerinin dış hava koşullarındaki özelliklerinin incelenmesi

3. Cevap Yüzey Yöntemi CYY Kullanılarak Şeker Pancarı Atığı Katkılı Alçak Yoğunluklu Polietilen AYPE Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 03.12.2013 - 18.12.2014, 7000 TÜRK LİRASI
AYPE polimerinin içerisine şeker pancarı atığı eklenerek üretilen polimer kompozitlerin özelliklerinin incelenmesi

4. Okaliptüs Kök Odununun Orman Ürünleri Sanayiinde (Lif Levha, Yonga Levha, Palet ve Pelet) Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2018 - 16.03.2021, 62.978.00 TÜRK LİRASI
Okaliptüs ağaçlandırmalarını ülkemizdeki uygun yetişme ortamlarında daha fazla ve planlı olarak yaygınlaştırmak suretiyle odun hammaddesi üretiminde kısa dönemler sonunda çok önemli miktarlarda artışlar sağlamak mümkündür. Ayrıca, okaliptüs ağaçlandırmalarında baltalık işletme sınıfında artım düştüğünden iki idare sonunda kökleme yapılmakta ve kökleme sonucunda oldukça önemli miktarda okaliptüs kök odunu çıkarılmaktadır. Elde edilen okaliptüs kök odunundan faydalanabilmek ve ülke ekonomisine kazandırmak için, orman ürünleri sanayisinde (Lif Levha, Yonga Levha, Palet ve Pelet) kullanılabilirliği konusunda yapılan bu çalışma ile ürün kalite değerlerine uygunluğu ve ekonomikliği konusunda sonuçlar ortaya konulmuştur.Bu araştırma ile Eucalyptus camaldulensis okaliptüs kök odunun daha verimli ve ekonomik olarak değerlendirilmesi imkânlarını ortaya konularak OGM’nün okaliptüs sahalarından birim alandan sağlayacağı gelirin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Materyal olarak Eucalyptus camaldulensis Dehn. türüne ait 20 yaşındaki kök odunları kullanılacaktır. İki farklı yöntemle (ekskavatör ve ataşman) sahadan çıkarılacak olan kökler Adana’da Kastamonu Entegre A.Ş. tesisinde yongalanacaktır. Okaliptüs kök odunu yongaları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Oman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına götürülecek ve burada öncelikle kök odununun kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri tespit edilecek daha sonra lif levha, yonga levha, palet ve pelet üretimleri yapılacaktır. Ardından elde edilen ürünlerin kabul edilebilir ürün kalite değerlerine uygunluğu ortaya koyulacaktır. İstatistiksel testler için SPSS paket programı kullanılacaktır. Veriler arasında 95 güven aralığında (P0.05) farklılık olup olmadığı tek yönlü Varyans Analizi ve Duncan testi ile belirlenecektir. Bu araştırma sonucunda ilk defa okaliptüs kök odunun kimyasal analizi ve lif morfolojik özellikleri ortaya konacak ve bu hammadde kaynağının orman ürünleri sanayiinde kullanılabilirliği konusunda üreticilere yol gösterici veriler elde edilebilecektir.

5. Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (SAN-TEZ Proje No: 0870STZ.2015)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, 15.09.2015 - 15.12.2018, 386.482 TÜRK LİRASI
Proje tamamlandığında firma bünyesinde halihazırda hiçbir şekilde kullanılmayan MEK atıkların KEAS Tarsus Yongalevha tesislerinde değerlendirilmesinin sağlanması ve sonrasında bu uygulamanın uygun olan diğer yongalevha tesislerinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir

6. Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimer Kompozit ve Köpüklerin Üretimi

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 15.03.2008 - 15.03.2011, 189000 TÜRK LİRASI
Bozunabilen polimer kompozitler

7. Iki farklı tutkal kullanılarak üretilen yonga levhaların bazı özelliklerininbelirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 14.09.2017,

8. Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Kavak Kontrplağın Bazı Özelliklerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 09.04.2014 - 09.04.2015,

9. Odun Dışı Orman Ürünlerinden Hafif, Geri Dönüştürülebilir, Isı Yalıtım Levhaları Üretimi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 3001 Tamamlandı, 01.03.2018 - 01.10.2019, 80200 TÜRK LİRASI
Odun Dışı Orman Ürünlerinden Hafif, Geri Dönüştürülebilir, Isı Yalıtım Levhaları Üretimi

10. Plastik Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun Plastik Kompozit OPK Üretiminde Kullanılması

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.06.2006 - 01.06.2009, 224000 TÜRK LİRASI
Odun polimer kompozitlerin üretimi

11. Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2015 - 01.02.2017, 435750 TÜRK LİRASI
Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi