profile-image

Doç.Dr. TURGAY DİNDAROĞLU

PROJELER

1. Kahramanmaraş Yöresindeki Ormanların Sağlık durumu ve Yaban Hayatının İzlenmesi Üzerine Araştırmalar (Altyapı Projesi)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 12.03.2020 - 31.12.2021, 128000 TÜRK LİRASI
Kahramanmaraş Yöresindeki Ormanların Sağlık durumu ve Yaban Hayatının İzlenmesi Üzerine Araştırmalar

2. 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesiyle Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Bazı Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması (Adana- Karaisalı Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 11.09.2018 - 31.07.2021, 9235 TÜRK LİRASI

3. Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COST Tamamlandı, 01.06.2015 - 28.08.2020, 381400 TÜRK LİRASI
Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

4. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerindeki Habitat Parçalılığının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ahirdağı Örneği), Yürütücü

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.03.2017 - 27.03.2018, 7985
Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerindeki Habitat Parçalılığının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ahirdağı Örneği)

5. Karstik Orman Ekosistemlerinin Toprak Özellikleri ve Fizyografik Karakteristikleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 06.12.2013 - 24.12.2015, 29500 TÜRK LİRASI
Karstik Orman Ekosistemlerinin Toprak Özellikleri ve Fizyografik Karakteristikleri

6. Arazi Kullanım Şekillerine Göre Toprak Kalitesi Veri Setlerinin Belirlenmesi ve Orman Meşcere tipleri İle İlişkilerinin Araştırılması (Karasu Deresi Mikro Yağış Havzası Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 20.07.2017 - 24.06.2020, 11.976,59 TÜRK LİRASI
Arazi Kullanım Şekillerine Göre Toprak Kalitesi Veri Setlerinin Belirlenmesi ve Orman Meşcere tipleri İle İlişkilerinin Araştırılması (Karasu Deresi Mikro Yağış Havzası Örneği)

7. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerinde Çölleşme Hassasiyetinin Belirlenmesi ve Haritalanması (Kahramanmaraş Ahir Dağı Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 15.11.2021 - , 19500 TÜRK LİRASI

8. Hidrolojik Fonksiyonlu Ormanlarda Toprak Ve Su Kalitesinin Sürdürülebilirliği

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 25000 TÜRK LİRASI
Hidrolojik Fonksiyonlu Ormanlarda Toprak Ve Su Kalitesinin Sürdürülebilirliği

9. ”Karaçam, Sedir ve Kayın Ormanları Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle C, N ve Bazal Solunumun Mevsimsel Değişimlerinin İzlenmesi (Akifiye Orman İşletme Şefliği Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 18.09.2017 - 18.08.2019, 8500 TÜRK LİRASI
”Karaçam, Sedir ve Kayın Ormanları Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle C, N ve Bazal Solunumun Mevsimsel Değişimlerinin İzlenmesi (Akifiye Orman İşletme Şefliği Örneği)

10. Doğal Bitki Örtüsünün Antepfıstıgına Dönüstürlmesi ile Gaziantep Adıyaman Platosu Topraklarının Organik Karbon Düzeyindeki Değisimin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1002 Tamamlandı, 01.09.2013 - 01.09.2014, 29500 TÜRK LİRASI
Doğal Bitki Örtüsünün Antepfıstıgına Dönüstürlmesi ile Gaziantep Adıyaman Platosu Topraklarının Organik Karbon Düzeyindeki Değisimin Belirlenmesi

11. Kahramanmaras İlinde Ofiyolitler Üzerinde Olusan Toprakların Spektral Yansıma Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.03.2014 - 01.03.2015, 29508 TÜRK LİRASI
Kahramanmaras İlinde Ofiyolitler Üzerinde Olusan Toprakların Spektral Yansıma Özelliklerinin Belirlenmesi

12. Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2015 - 01.02.2017, 435750 TÜRK LİRASI
Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi