profile-image

Doç.Dr. TURGAY DİNDAROĞLU

PROJELER

1. Kahramanmaraş Yöresindeki Ormanların Sağlık durumu ve Yaban Hayatının İzlenmesi Üzerine Araştırmalar (Altyapı Projesi)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 12.03.2020 - 31.12.2021, 128000 TÜRK LİRASI
Kahramanmaraş Yöresindeki Ormanların Sağlık durumu ve Yaban Hayatının İzlenmesi Üzerine Araştırmalar

2. 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesiyle Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Bazı Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması (Adana- Karaisalı Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 11.09.2018 - 31.07.2021, 9235 TÜRK LİRASI

3. Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COST Tamamlandı, 01.06.2015 - 28.08.2020, 381400 TÜRK LİRASI
Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

4. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerindeki Habitat Parçalılığının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ahirdağı Örneği), Yürütücü

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.03.2017 - 27.03.2018, 7985
Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerindeki Habitat Parçalılığının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ahirdağı Örneği)

5. Karstik Orman Ekosistemlerinin Toprak Özellikleri ve Fizyografik Karakteristikleri

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 06.12.2013 - 24.12.2015, 29500 TÜRK LİRASI
Karstik Orman Ekosistemlerinin Toprak Özellikleri ve Fizyografik Karakteristikleri

6. Arazi Kullanım Şekillerine Göre Toprak Kalitesi Veri Setlerinin Belirlenmesi ve Orman Meşcere tipleri İle İlişkilerinin Araştırılması (Karasu Deresi Mikro Yağış Havzası Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 20.07.2017 - 24.06.2020, 11.976,59 TÜRK LİRASI
Arazi Kullanım Şekillerine Göre Toprak Kalitesi Veri Setlerinin Belirlenmesi ve Orman Meşcere tipleri İle İlişkilerinin Araştırılması (Karasu Deresi Mikro Yağış Havzası Örneği)

7. Wildland-Urban-Interface Fire Touristic Infrastructures Protection Solutions

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Avrupa Birliği Devam Ediyor, 01.02.2023 - , 708389 EURO
Forest fires in Europe increasingly affect populated areas, presenting a serious civil protection challenge. People and assets at the wildland-urban interface (WUI) are exposed to fire and smoke hazard. In this context, tourism in WUI areas is particularly vulnerable. Tourists are generally unaware of fire risk while tourism-oriented buildings and facilities do not systematically contemplate their preparation for a forest fire impact. This is particularly evident in trans-boundary touristic regions, where population flows from one country to another and for which proper and effective collaboration between the implied responders is required but rarely present. As of today, no harmonized approach and actions for fire risk assessment of touristic areas is shared between neighboring Member States: there is no harmonized understanding of the vulnerability of touristic areas nor common and coherent messages and recommendations of good practices for prevention and protection. WUITIPS aims to explore and characterize vulnerabilities and performance of risk mitigation measures in tourist facilities as well as the associated population, in emergencies due to forest fires in cross-border situations across EU. With this knowledge captured, WUITIPS will develop an EU harmonized guideline for fire prevention and protection planning in touristic infrastructures, together with new methods and tools to analyze vulnerability of assets and people. These products will be demonstrated in cross-border Spain-France pilots. An extension to other EU transboundary areas will be possible thanks to the co-participatory process of the WUITIPS living lab of knowledge transfer along the project lifetime. Counting on continuous feedback from key members from different EU regions, already identified wildfire-prone cross-border touristic areas will be also incorporated in the WUITIPS rationale to ensure a direct transfer and applicability of the EU harmonized guideline and risk assessment methods.

8. Preparing the European Mission towards healthy soils (PrepSoil)

Projedeki Rolü: Eğitmen

Avrupa Birliği Devam Ediyor, 01.02.2022 - ,
Life on Earth depends on healthy soils. Soil is the foundation of our food systems. It provides clean water and habitats for biodiversity while contributing to climate resilience. It supports our cultural heritage and landscapes and is the basis of our economy and prosperity. Missions are a novelty of the EU research and innovation programme, Horizon Europe. They are a new way of bringing concrete solutions to some of our greatest challenges. Restoring and maintaining soil health is one of these major societal challenges. Life on Earth depends on healthy soils. Soils are not only the foundation of our food systems. They also provide clean water and habitats for biodiversity while contributing to climate resilience. Although we take soils for granted, they are a scarce, threatened resource. It is estimated that between 60 and 70% of EU soils are unhealthy. Indeed, one centimeter of soil can take hundreds of years to form, but can be lost in just a single rainstorm or industrial incident. The Mission “A Soil Deal for Europe” will support the transition towards healthy soils by 2030 by putting in place an effective network of 100 living labs and lighthouses in rural and urban areas. In addition to creating knowledge and solutions for soil health, the Mission will advance the development of a harmonised framework for soil monitoring in Europe and increase people’s awareness on the vital importance of soils. The Mission is embedded in the wider EU policy frameworks: it will contribute to Europe’s ambition to become the first climate-neutral continent by 2050 and is an integral part of a number of Green Deal strategies. Together with the EU Soil Strategy and the recently launched European Soil Observatory (EUSO), the Mission will carry out comprehensive actions for sustainable soil management and soil restoration across a range of land uses - agriculture, forestry, urban areas and natural/semi-natural areas. The Mission will be implemented in synergy with the Common Agricultural Policy (CAP) to increase the uptake and the effectiveness of soil related measures funded under the CAP.

9. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerinde Çölleşme Hassasiyetinin Belirlenmesi ve Haritalanması (Kahramanmaraş Ahir Dağı Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 15.11.2021 - , 19500 TÜRK LİRASI

10. Hidrolojik Fonksiyonlu Ormanlarda Toprak Ve Su Kalitesinin Sürdürülebilirliği

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BAP Tamamlandı, - , 25000 TÜRK LİRASI
Hidrolojik Fonksiyonlu Ormanlarda Toprak Ve Su Kalitesinin Sürdürülebilirliği

11. ”Karaçam, Sedir ve Kayın Ormanları Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle C, N ve Bazal Solunumun Mevsimsel Değişimlerinin İzlenmesi (Akifiye Orman İşletme Şefliği Örneği)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 18.09.2017 - 18.08.2019, 8500 TÜRK LİRASI
”Karaçam, Sedir ve Kayın Ormanları Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle C, N ve Bazal Solunumun Mevsimsel Değişimlerinin İzlenmesi (Akifiye Orman İşletme Şefliği Örneği)

12. Doğal Bitki Örtüsünün Antepfıstıgına Dönüstürlmesi ile Gaziantep Adıyaman Platosu Topraklarının Organik Karbon Düzeyindeki Değisimin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1002 Tamamlandı, 01.09.2013 - 01.09.2014, 29500 TÜRK LİRASI
Doğal Bitki Örtüsünün Antepfıstıgına Dönüstürlmesi ile Gaziantep Adıyaman Platosu Topraklarının Organik Karbon Düzeyindeki Değisimin Belirlenmesi

13. Kahramanmaras İlinde Ofiyolitler Üzerinde Olusan Toprakların Spektral Yansıma Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.03.2014 - 01.03.2015, 29508 TÜRK LİRASI
Kahramanmaras İlinde Ofiyolitler Üzerinde Olusan Toprakların Spektral Yansıma Özelliklerinin Belirlenmesi

14. Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2015 - 01.02.2017, 435750 TÜRK LİRASI
Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi