profile-image

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET PAK

PROJELER

1. RTK-GPS Tabanlı Sayısal Yükseklik Modeli Tasarlama ve Orman Yolları Açısından Değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.04.2016 - 27.10.2017, 29677 TÜRK LİRASI
Orman yolları planlanması amaçlı RTK GPS kullanımı

2. Odun İşleyen Firmaların Odun Temin Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentiler (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.06.2014 - 24.02.2017, 14500 TÜRK LİRASI
Bu araştırmada, Orman Genel Müdürlüğü’xxnden satın aldıkları endüstriyel odunları ve ithal odunları kullanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’xxndeki odun işleyen firmaların endüstriyel odun temin sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve beklentiler saptanarak çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.

3. Tekstil Kimyasalı Modifikasyonunun Kavaktan Üretilen Paralel Şerit Kerestelerin Bazı Fiziksel Mekanik ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor, - , 280.093 TÜRK LİRASI
Orman Endüstrisi

4. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Toplam Katkının Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 87.735
Ormancılık

5. Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilincin İncelenmesi Eskişehir İli Örneği

Projedeki Rolü: Yönetici

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, - , 700
Ormancılık

6. Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Projedeki Rolü: Araştırmacı

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, - , 2000
Ormancılık

7. Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma

Projedeki Rolü: Araştırmacı

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, - , 2000
Ormancılık

8. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Personelinin Kuruma Bağlılığı İşle Bütünleşme Rol Çatışması Rol Belirsizliği ve İş Doyumunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor, 10.09.2013 - 08.12.2015,
Ormancılık

9. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.05.2008 - 01.05.2010, 103500 TÜRK LİRASI
Orman Ürünlerini Üretimi

10. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 115R048 (2015-2018)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 10.03.2015 - 01.03.2018,

11. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.09.2015 - 01.03.2018, 401.400 TÜRK LİRASI
Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesi

12. Mediterranean Forest Externalities MEDFOREX Project

Projedeki Rolü: Araştırmacı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Diğer (Uluslararası) Tamamlandı, 01.01.2000 - 01.01.2005,
Orman kaynaklarının dışsallıklarının belirlenmesi ve ekonomik değerlerinin Akdeniz Ülkeleri bazında tahmini