profile-image

Prof.Dr. AHMET ALP

PROJELER

1. Keban Baraj Gölü'ndeki Luciobarbus esocinus'un Hareketlerinin, Dağılım Alanlarının ve Habitat Kullanımlarının Telemetrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

-Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.11.2018 - 31.03.2021, 530000 TÜRK LİRASI
Keban Baraj Gölündeki Luciobarbus esocinus bireylerinin akustik telemetri yöntemiyle izlenerek habitat kullanımlarının değerlendirilmesi

2. Keban Baraj Gölü’ndeki Luciobarbus esocinus’un hareketlerinin, dağılım alanlarının ve habitat kullanımlarının telemetrik yöntemlerle değerlendirilmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

-Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.09.2018 - 31.03.2021, 360000 TÜRK LİRASI
Ekoloji

3. Ceyhan Nehri ndeki Balık Populasyonlarında Göçlerin Habitat Tercihlerinin ve Balık Geçitlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 15.10.2012 - 27.05.2016, 326230 TÜRK LİRASI
Balık göçleri balık geçitleri habitat kullanımı

4. Türkiye de Ticari Olarak Satışa Sunulan Balık Türlerinin DNA Barkod Kayıtlarının Oluşturulması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.09.2015 - 21.12.2018,

5. Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH). COST FA 1304

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ COST Tamamlandı, 15.08.2014 - 21.04.2018,

6. Gölbaşı gölleri sulak alan ekosistemi yönetim planı TÜBİTAK Proje no 105G051 2008

Projedeki Rolü: Uzman

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 145000
Ekoloji

7. GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretimi ve Tüketiminin Arttırılması Etüt Projesi Başbakanlık GAP İdaresi Yüksek Kurulu ve TAGEM Projesi

Projedeki Rolü: Danışman

DİĞER Tamamlandı, - , 175000
Su ürünleri

8. Sır Baraj Gölü nde Kahramanmaraş Yüzer Ağ Kafeslerde Sazan Cyprinus Carpio L 1758 Yetiştiriciliği Proje No TÜBİTAK TOGTAG TARP 2074 Proje Yöneticisi 2000

Projedeki Rolü: Yönetici

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 5000
Su ürünleri

9. Tekir ve Fırnız Çaylarında Kahramanmaraş Yaşayan Balık Populasyonları ve Biyolojik Özellikleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 1997 7 1 1 Proje Yöneticisi 1999

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 5000
Su ürünleri

10. Sır Baraj Gölü nde Yüzer Konumlu Alabalık Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Hatcheri Sistemi TÜBİTAK TİDEB 970173 Proje Yöneticisi 1999

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 60000
Su ürünleri

11. Sır Baraj Gölü nde Kahramanmaraş Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında O mykiss Walbaum 1792 Optimum Stoklama Yoğunluğunun Tespiti Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 17 Proje Yöneticisi 1998

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 5000
Su ürünleri

12. Akşehir Gölü nün Biyoekolojik Özelliklerinin Tespiti Tarım Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Projesi Proje Yöneticisi 1994

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 50000
Limnoloji

13. Menzelet Baraj Gölü ndeki Kahramanmaraş Yayın Silurus glanis Populasyonunda beslenme biyolojisi ve optimum avcılık yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 2003 7 26

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 15000
Su ürünleri

14. Hazar Gölü deki Elazığ Capoeta capoeta umbla populasyonunu stok tahmini TAGEM Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü projesi

Projedeki Rolü: Danışman

DİĞER Tamamlandı, - , 210000
Ekoloji

15. Evaluation of the fish passage efficiency and environmental flow rate of Güvercin Hydroelectric Power Plant (HPP)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.12.2014 - 15.12.2015, 15000

16. Evaluation of the fish passage efficiency and environmental flow rate of Çataloluk and Bulam Hydroelectric Power Plant (HPP)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.07.2011 - 15.07.2012, 15000

17. Kafes ve kaynak suyunda yetiştirilen damızlık adayı mersin balıklarının (Acipenser gueldenstaedtii ve Acipenser stellatus) bireysel gelişme performanslarının irdelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 15.04.2016 - 15.04.2018, 25000 TÜRK LİRASI

18. Eğirdir Gölü’ne aşılanan Gümüş Balığının (Atherina boyeri) göl ekosistemine etkiler

Projedeki Rolü: Danışman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.03.2010 - 15.03.2012, 210000

19. Eğirdir Gölü’nden su çeken sulama pompalarının göl ekosistemi üzerindeki etkileri

Projedeki Rolü: Danışman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.03.2010 - 15.03.2012, 125000

20. Evaluation of the fish passage efficiency and environmental flow rate of Sayan Hydroelectric Power Plant (HPP)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı, 15.01.2013 - 15.01.2014, 15000

21. Uzunçayır Baraj Gölü Tunceli balık populasyonlarının üreme biyolojileri populasyon parametreleri ve stok analizleri üzerine bir araştrıma

Projedeki Rolü: Danışman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.04.2013 - 05.12.2016, 154000 TÜRK LİRASI
Balık populasyonları populasyon parametreleri stok analizi

22. Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES PilotÇalışma. No: 117M151

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.11.2017 - 03.12.2019, 204000 TÜRK LİRASI

23. Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES Pilot Çalışma

Projedeki Rolü: Araştırmacı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 05.12.2017 - 03.12.2019, 211695 TÜRK LİRASI
Bu çalışmada dünya genelindeki akarsularda en yaygın olarak inşa edilen dikey yarıklı balık geçidine odaklanılacaktır. Bu tip balık geçidinin tasarımı somon ve alabalıklar gibi ekonomik değeri olan büyük balıklar için yapılmıştır. Fakat, akarsularda ekolojik açıdan önemli olan küçük ve yüzme kapasitesi düşük balıklar bulunmaktadır. Türkiye’nin de 2012 yılında uyarlamış olduğu Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında akarsularda ekolojik açından iyi koşulların sağlanması için bu türlerin akarsular içinde sürekliliğinin sağlanması ve izlenmesi istenmektedir. Bu kapsamda, dikey yarıklı balık geçitlerinde bu tür balıkların geçişine olanak sağlaması için yapısal bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan önceki yapılan çalışmalarda, akımın enerjisini daha etkin kırmak ve türbülansı önlemek için havuz içine geçirimsiz hidrolik elemanalar (kayalar, silindirik elemanlar) yerleştirilmiştir. Hidrolik elemanların iz bölgesinde ikinci türbülanslı alanlar oluştuğu için bu düzenlemelerden istenilen sonuç alınamamış ve bu düzenleme küçük balıkların geçişi için faydalı olmamıştır. Önerilen proje kapsamında, dikey yarıklı balık geçidindeki havuzlara yenilikçi bir yaklaşım olarak geçirimliliği olan sazlık blokların yerleştirilmesi önerilmektedir. Yakın zamanda laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki dikey yarıklı geçitteki havuz içine sazlık blokların yerleştirilmesiyle, akım enerjisinin sazlıkların titreşim ve eğilme hareketiyle etkin bir şekilde kırılarak akım alanındaki ortalama bileşke hızın 30 oranında düştüğü ve ortalama türbülans kinetik enerjisinin 40 oranında azaldığı bulunmuştur. Ayrıca havuz içine yerleştirilen sazlık bloklarıyla akımın manipüle edilerek balıklara farklı göç koridorların oluşturulması beklenmektedir. Türkiye’de 382 tür tatlısu balığı bulunmaktadır ve bu türlerin yaklaşık 1/3’ü endemiktir. Bu türler içinde 5 cm uzunluğunda ergin endemik türler de vardır. Bu endemik türlerin klasik havuzlu geçitlerden yukarı yönde göçü mümkün olmamaktadır ve klasik balık geçitlerinde bu tür lokal balık türler için yapısal düzenleme yapılması gerekmektedir. Önerilen proje kapsamında Ceyhan Akarsu Havzası, Tekir Çayı’nda kurulu olan Çataloluk Hidroelektrik Santral (HES) dikey yarıklı balık geçidinde bir pilot çalışma yapılması planlanmıştır. Ceyhan Akarsu havzası biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir ve akarsuda 20 balık türü tespit edilmiştir ve bu türlerden ikisi endemiktir. Daha önce bu balık geçidinde yapılan “Ceyhan Nehri’ndeki Balık Popülasyonlarında Göçlerin, Habitat Tercihlerinin ve Balık Geçitlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında PIT tag yöntemiyle balık izleme çalışması yapılmıştır. Bu balık izleme çalışma neticesi sonunda: balıkların Mayıs-Haziran dönemimde yukarı yönde göç yaptığı ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli olan küçük ve yavru balıklar dikey yarıklı balık geçidinden yukarı yönde göç edemediği bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı Çataloluk dikey yarıklı balık geçidinin içine sazlık blokların yerleştirilmesiyle akım ortamındaki türbülans kinetik enerjisinin düşürülerek farklı balık türleri için uygun hidrolik koşulların sağlanmasıdır.

24. Durgun Sularda Ozumleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2017 - 01.12.2019,
Yerli S.V., Alp, A., Fakıoğlu Ö., Solak C.N., Baytut Ö., Mangıt F., Korkmaz M.

25. Sazlık tipi balık geçidinde balık davranışı ve hidrodinamik karakteristiklerinin incelenmesi: İyidere (Trabzon-Rize) saha çalışması. No: 315M019

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 15.11.2016 - 01.12.2018, 320000 TÜRK LİRASI

26. Kahramanmaraş İli’nin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi. Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.11.2016 - 01.06.2018,

27. Sazlık Tipi Balık Geçidinde Balık Davranışı ve Hidrodinamik Karakteristiklerinin İncelenmesi: İyidere (Trabzon-Rize) Saha Çalışması

Projedeki Rolü: Danışman

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı, 01.05.2016 - 01.05.2018, 342605 TÜRK LİRASI
Bu çalışmada Doğu Karadeniz’xxde, İyidere nehri havzasında yer alan İncirli Küçük Hidroelektrik Santrali regülatöründe, sazlık tipi balık geçidinin balık davranışı ve türbülans yapısı eşzamanlı olarak izlenmiş ve incelenmiştir. Balık geçidinin akım ve türbülans yapısı, yıl boyunca değişken rezervuar su seviyeleri altında, üç boyutlu lokal hızların Mikro akustik Doppler hızölçer cihazıyla ölçülmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Bu hız ölçümlerinden, güç hızının, Froude sayısı, Reynolds kayma gerilmeleri ve türbülanslı kinetik enerji (TKE) dağılımları elde edilmiştir. Bu hidrodinamik parametreler ile ölçülen balıkların yukarı göç hareketleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Konumsal ortalama yanal Reynolds kayma gerilmesi, düşey Reynolds kayma gerilmesinden 2.2 kat daha yüksek hesaplanmıştır ve bunun sazlık bloklarının yakınındaki yatay hız gradyanından kaynaklandığı ortaya konmuştur. Sazlık blokları arkasındaki düşük akım ve türbülanslı bölgelerin balıklar için önemli dinlenme alanları oluşturdukları ve akım ortamında oluşan düşey eksenli makro ölçekteki çevrilerin balıkların yukarı yöndeki göç hareketleri için yardımcı olabilecekleri ortaya konmuştur. Balıkların yukarı yönde göçleri sırasında TKE’xxnin yaklaşık 0.1 ile 0.3 m2/s2 aralığında bölgeleri tercih ettikleri ve dinlenme bölgeleri olarak en düşük enerji seviyesine sahip alanları kullandıklarını gözlemlenmiştir. Ayrıca, balık geçidinin geçit etkinliği biotelemetri yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 5 balık türü için geçiş etkinliği 67 olarak hesaplanmıştır. Proje bölgesindeki balık türleri için geçiş verimlilikleri şöyle bulunmuştur: Salmo coruhensis 82.35, Alburnoides bipunctatus 56.25, Barbus taurucus 61.54, Squalius cephalus 87.50, Capoeta banarescui 100, Ponticola rizeensis 50. Ayrıca farklı balık türleri için balık tırmanma süreleri elde edilmiştir. Balıkların tırmanma süreleri 20 dakika ile 2.2 gün arasında değişim göstermiştir. Markalanan balıkların boyları 90-270 mm arasında değişim göstermiştir. Sazlı tipi balık geçidinin diğer klasik tipteki balık geçitlerine göre sağladığı ana avantajlarından bir tanesi küçük boylu balıkların (Lf 150 mm) geçişine olanak sağlamasıdır. Bu çalışmanın sonuçları balık geçidi tasarımcıları ve balık biyologları için yararlı olması beklenmektedir. Ayrıca, bu çalışmanın bulgularının, balıkların akıma ait bilgiyi nasıl kullanıldığı ve akım bilgilerini nasıl işlediğine katkı yapması beklenmektedir.

28. Technical Service for monitoring and assessment the status of water bodies for the river basins of Susurluk, Konya and Meriç-Ergene in Turkey. Biological Monitoring.

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Avrupa Konseyi Tamamlandı, 15.06.2016 - 01.04.2018,

29. Tatar Baraj Gölü Ekonomik Balık Türlerinin Populasyon Yapılarının İrdelenmesi ve Stok Analizleri

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2018 - 01.01.2020, 880000 TÜRK LİRASI
Balık faunası tespiti ve stok tahminleri