profile-image

Prof.Dr. MAHMUT MURAT ASLAN

PROJELER

1. ADANA İLİ FARKLI NAR Punica granatum L ÇEŞİTLERİNDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ Ceratitis capitata Wied Diptera Tephritidae NİN POPÜLASYON GELİŞİMİ VE ZARAR ORANININ BELİRLENMESİ

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 06.05.2015 - 30.03.2016, 6000 TÜRK LİRASI
NAR TUZAKLAR ZARARLILAR

2. Adıyaman İli Badem Bahçelerinde Baklazınnı Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae)'nın Farklı Tuzakların Etkinliği, Popülasyon Takibi ve Konukçularının Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 19.01.2018 - 27.02.2019, 3764 TÜRK LİRASI

3. Programlanabilir Lojik Kontrol PLC Kullanarak Salkım Güvesi Labesia botrana Den Schiff Lepidoptera Tortricidae Erken Uyarı Sistemi ERUS nin Geliştirilmesi ve Salkım Güvesi ile Bulaşık Bağ Alanında Test Edilmesi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 24.12.2015 - 26.02.2018, 30000 TÜRK LİRASI
Otomasyon Bağ Salkım Güvesi Derece gün

4. Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı Epicometis hirta Poda 1761 Coleoptera Scarabaeidae nın Farklı Tuzaklarla Yakalanma Etkinliğinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.05.2015 - 24.11.2015, 6000 TÜRK LİRASI
Entomoloji

5. KAHRAMANMARAŞ İLİ BAĞ ALANLARINDAKİ BİTKİ KORUMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ VE BAĞ ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 25.05.2013 - 23.11.2015, 29.965.13 TÜRK LİRASI
BAĞ ZARARLILARI VE HASTALIKLARI

6. Gaziantep İli Nurdağı Yöresi Biber Alanlarında Zararlı Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera (Hübner 1805))'un Populasyon Takibi ve Zarar Oranının Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 16.05.2017 - 16.05.2018, 4556.2 TÜRK LİRASI

7. Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Zeytinde Zararlı Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)'nın Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 14.07.2021 - 13.07.2023, 45000 TÜRK LİRASI

8. Bağ Zararlısı Lobesia Cinsine Bağlı Türlerin Moleküler Yöntemnlerle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 16.05.2017 - 09.11.2018, 36802 TÜRK LİRASI
Entomoloji

9. Kahramanmaraş ve Çevre İller Bağ Alanlarında Kimyasal Mücadeleye Alternatif Yöntemler Üzerinde Araştırmalar

Projedeki Rolü: Yönetici

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 08.01.2003 - 08.01.2006, 1
Entomoloji

10. Antepfıstığı alanlarında Entegre mücadeleye veri tabanı oluşturacak bazı konularda araştırmalar

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 07.08.1998 - 07.09.2001, 1
Entomoloji

11. Adıyaman İli Bağ Alanlarında Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Uygulanmasının Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 05.10.2016 - 05.01.2018, 5000 TÜRK LİRASI

12. Pamuk Alanlarında Yeşilkurt Heliothis armigera nın Popülasyon Takibinde Eşeysel Çekici Tuzakların Kullanım İmkanları Üzerine Araştırmalar

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 06.07.1998 - 04.09.2000, 1
Entomoloji

13. Çilek Çiçeklerinde Zarar Yapan Thripslerin Populasyon Gelişmesi ve Kontrol Yöntemleri

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 06.07.1994 - 04.09.1996, 1
Thripsler

14. Domestication of Bumblebees Bombus terrestris L and using them in Greenhauses for the pollination of cultivated crop plants

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı, 01.07.1997 - 03.09.2001, 1
Bombus Arılarıı

15. Kahramanmaraş ve Çevre İllerinde Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi Amacıyla Böcek Müzesi Kurulumuna Yönelik Alt Yapı Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 03.09.2019 - 03.03.2021, 105000 TÜRK LİRASI

16. Antepfıstığı Psillidi (Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.)'nin Popülasyon Gelişimi Ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 31.12.2018 - 01.10.2019, 4397.6 TÜRK LİRASI

17. Kahramanmaraş ta Ayçiçeği Helianthus annuus L Tozlaşmasında Bal Arısı ve Bombus Arısının Etkinliği ve Ayçiçeğini Ziyaret Eden Diğer Tozlayıcıların Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.09.2005 - 01.09.2006, 1
Entomoloji

18. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Biber Kültürüne Zarar Veren Hava Kökenli Virüslerin ve Vektörlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.09.2003 - 01.09.2006, 1
Entomoloji

19. Kahramanmaraş İlinde Bombus arı Türlerinin ve Bulundukları Bitki Örtüsünün Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.08.2003 - 01.09.2004, 1
Bombus Arıları

20. Kahramanmaraş İlinde Aphidoidea Homoptera Türleri İle Bunların Parazitoid Ve Predatörlerinin Saptanması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 02.07.2001 - 01.09.2003, 1
Entomoloji

21. Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Tarla Kültürlerinde Avcı Böceklerin saptanması ve Yaygın Olarak Kullanılan İnsektisitlerin Bu Avcı Böcekler Üzerine Olumsuz Etkilerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 03.07.2000 - 01.09.2003, 1
Entomoloji

22. Doğu Akdeniz Bölgesi nde Adana İçel ve Hatay Bombus Hym Apidae Bombinae Arı Türleri Üzerine Faunistik ve Taksonomik Çalışmalar

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı, 03.07.1995 - 01.09.1997, 1
Bombus Arıları

23. Doğu Akdeniz Bölgesinde ki Coccinellidae Familyasındaki Türlerin Doğal Düşmanları ve Bunların Coccinellidae İlişkilerinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Uzman

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 02.08.2004 - 01.08.2007, 1
Entomoloji

24. Kahramanmaraş İli Biber Alanlarında Thrips Türlerinin Belirlenmesi Ve Popülasyon Takibi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 31.12.2018 - 01.07.2020, 3603.47 TÜRK LİRASI

25. Elma İç Kurdu Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)'na Karşı Çiftleşmeyi Bozma Tekniğinin Uygulanmasının Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 31.12.2018 - 01.07.2020, 5137.48 TÜRK LİRASI