profile-image

Prof.Dr. KENAN SİNAN DAYISOYLU

PROJELER

1. İnek ve Keçi Yoğurtlarının Yayık Altı Ayranlarından Elde Edilen Taze ve Kurutulmuş Çökeleklerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 03.10.2016 - 28.12.2017, 6.961,00 TÜRK LİRASI

2. Farklı Kültür Kombinasyonu ve Süt Türlerinin Tulum Peynirlerinde Olgunlaşma ve Kalitatif Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 20.12.2016 - , 11,988.00 TÜRK LİRASI

3. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Kırmızıbiber Depolama Kalitesinin Artırılması Üzerine Araştırmalar

Projedeki Rolü: Araştırmacı

DİĞER Tamamlandı, - , 60000 TÜRK LİRASI
DPT Projesi

4. Kahramanmaraş Piyasasında Keçi Ve İnek Sütlerinden Yapılmış Olarak Satışa Sunulan Sıkma Peynirlerinin Kimi Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yönetici

BAP Tamamlandı, - , 8000 TÜRK LİRASI
Kahramanmaraş Piyasasında Keçi Ve İnek Sütlerinden Yapılmış Olarak Satışa Sunulan Sıkma Peynirlerinin Kimi Özelliklerinin Belirlenmesi

5. Salep ve İkame stabilizatörlerin Maraş Dondurmasının Teknolojik Özellikleri üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi

Projedeki Rolü: Danışman

BAP Tamamlandı, - , 5200 TÜRK LİRASI
Salep ve İkame stabilizatörlerin Maraş Dondurmasının Teknolojik Özellikleri üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi

6. Süt Ürünlerinin Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Olarak Laktik Asit Bakterilerinde Piruvat Katabolik Yolun Genetik Modifikasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, - , 45000 TÜRK LİRASI
Süt Ürünlerinin Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Olarak Laktik Asit Bakterilerinde Süt Ürünlerinin Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Olarak Laktik Asit Bakterilerinde Piruvat Katabolik Yolun Genetik Modifikasyonu

7. Hayvansal ve Mikrobiyel Rennet Kullanılarak Elde Edilen Peynirlerin Kimi Özelliklerin Karşılaştırılması.

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 20.12.2016 - , 6,927.00 TÜRK LİRASI

8. Telemenin Üretiminde kullanilan bitkisel fermentin ve Gerçeklesen fermentasyonun karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir arastirma

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 6000 TÜRK LİRASI
KSÜ Arastirma Fonu Bireysel Proje

9. İnek ve Keçi Yoğurtlarının Yayık Altı Ayranlarından Elde Edilen Taze ve Kurutulmuş Çökeleklerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 03.10.2016 - , 6,996.00 TÜRK LİRASI

10. Fermente Süt Ürünleri Analizlerini Gerçeklestirecek Altyapi Hazirligi

Projedeki Rolü: Yönetici

DİĞER Tamamlandı, - , 53000 TÜRK LİRASI
Alt Yapi Projesi

11. Farklı Antibiyotiklerin Uygulandığı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin Yoğurda İşlenmesinde Starter Kültür Performansının Belirlenmesi.

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 12.05.2015 - , 7,000.00 TÜRK LİRASI

12. Farklı Oranlarda İnek ve Keçi Sütü Kullanılarak Üretilen Maraş Dondurmasında Doğal ve Sentetik Salep Kullanımının Etkisinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor, 03.10.2016 - , 6,962.00 TÜRK LİRASI

13. Pastörize ve çiğ sütten üretilen Şavak tulum peynirinin olgunlaşma sürecindeki kimi niteliklerinin belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 13.05.2015 - 20.12.2016,

14. Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen ve Tüketime Sunulan Bazı Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 20.12.2016,

15. Kırmızıbiberden İsot Yapım Aşamalarının Aflatoksin Parçalanması Üzerine Etkisinin Araştırılması

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 19.12.2016,

16. Yoğurt Dondurması Üretimi

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 19.09.2014 - 19.03.2015, 11.571,47 TÜRK LİRASI
Projenin konusu üretilen yoğurt dondurması ile kültürümüze has damak tadının yakalanmaya çalışılması ve aynı zamanda Kahramanmaraş ta geleneksel lezzet kültürünün bir parçası olan dondurmanın yoğurt dondurması olarak da endüstride yer edinmesi adına yapılacak sektörel bazdaki çalışmalara referans olabilecek bir çalışma yapılmasıdır

17. Yogurt Dondurmasi Üretimi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 10.06.2014 - 18.02.2015, 11571 TÜRK LİRASI
Yogurt Dondurmasi Üretiminde yeni bir yöntem ortaya koymak

18. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kırmızı Biberin Depolama Kalitesinin Artırılması Üzerine Araştırmalar

Projedeki Rolü: Araştırmacı

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 15.03.2003 - 15.03.2006, 160000 TÜRK LİRASI
Kırmızı Biberin Depolama Kalitesinin Artırılması

19. Starter ve Starter Olmayan Kültür Kullanılarak Elde Edilen Fermente Süt Ürünlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 16.05.2017 - 14.09.2017, 6.285,70 TÜRK LİRASI

20. Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen ve Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Aflatoksin M1 Düzeyi ve Kimi Kimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.04.2016 - 08.12.2016, 34,920.00 TÜRK LİRASI

21. Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen ve Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Aflatoksin M1 Düzeyi ve Kimi Kimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.04.2016 - 08.08.2017, 34.920,00 TÜRK LİRASI