profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

PROJELER

1. ETKİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.04.2016 - 27.10.2016, 8500 TÜRK LİRASI

2. Öğretmen Adaylarının Kişilik Boyutlarının Onların Öğretmenliğe Karşı Tutumlarına Etkisi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 27.04.2016 - 27.10.2016, 4.806 TÜRK LİRASI
Öğretmen Adaylarının Kişilik Boyutlarının Onların Öğretmenliğe Karşı Tutumlarına Etkisi

3. COVİD-19 KORKUSUNUN, STRES BOYUTLARI VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 20.05.2021 - 19.02.2022, 10172 TÜRK LİRASI

4. AZERİ AKADEMİSYENLERİN YÜKSEKÖĞRETİMİN KALİTESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Projedeki Rolü: Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 03.06.2022 - 02.07.2022, 8000 TÜRK LİRASI
Amaç:Sütçü İmam Üniversitesinde görev yapan Azeri akademisyenlerin yükseköğrenim kalitesine ilişkin görüşlerini incelemek. Katkı:Sütçü İmam Üniversitesinde, Azeri akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda yükseköğrenimin kalitesini arttırmaya yönelik politikalar üretmek.Gerekçe:Çok kültürlü eğitim ortamında yabancı akademisyenlerin yükseköğrenim kalitesine ilişkin görüşlerinin olumlu anlamda geliştirilmesi, uluslararası akademisyen ve öğrencilerin üniversitemizi tercih edebilir düşüncesini sağlamak. Nitekim yabancı öğrenciler ve akademisyenlerin nitelik ve ekonomik yönde katkılar sağladığı da bir gerçektir. Ayrıca hem nitelik hem de nicelik gelişiminde farklı kültürün üniversitemizin tanıtılmasına imkân sağlayacaktır.