profile-image

Doç.Dr. ERTUĞRUL ALTUNTAŞ

PROJELER

1. Ekstraktı Alınmış Meyan Bitkisi Glycyrrhiza glabra Kökü Atıklarının Pirolizi ve Elde EdilenÜrünlerin Karekterizasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 07.01.2015 - 30.12.2016, 42700 TÜRK LİRASI

2. Bor Katkılı Atık Lignoselülozik Malzeme ve Atık Plastik PP PVC Kullanılarak Dış Mekanda Kullanılabilecek Levha Üretimi-Boren Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 20.12.2012 - 28.10.2014, 100000 TÜRK LİRASI
Dünyada ve ülkemizde yeni ve farklı malzeme üretme konusundaki çalışmalardaki artışa paralel olarak odun plastik kompozit üretimine ilgide artmaya başlamıştır. Farklı yapıda ve özellikte olan bu iki maddenin bir araya gelmesinde çeşitli problemler (yangın v. b.) ortaya çıkmıştır. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile üretilmektedir. Üretim aşamasında farklı bor bileşikleri kompozit malzemeye eklenerek yangına ve tutuşmaya olan direnci artırılmıştır.Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Boren Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezinde 2012-Ç0370 proje koduyla maddi olarak desteklenen bu projede ülkemizde ve dünyada fabrika sahalarında bol miktarda arta kalan ve rasyonel olarak kullanılmayan MDF tozu ile çeşitli termoplastikler (PE, PP ve PVC) belirli oranlarda gerekli katkılarla karıştırılarak yanmaya karşı dirençli, bor katkılı (borik asit ,boraks ve çinko boraks) yeni nesil doğal lif–plastik kompozit malzeme üretilmiştir. Bu çalışmada kompozit malzemeler çift vida ekstruder ve pres kalıplama yöntemleri kullanılarak üretilmişlerdir.Bu çalışmanın, mobilya atölye atıkları termoplastik esaslı polimer kullanılarak odun plastik kompozitlerin üretilmesine, özelliklerinin belirlenmesine, bu malzemelerin yeni kullanım alanlarının araştırılmasına ve ülkemizde bu alanda yapılacak araştırma, yatırım ve üretim imkanlarının artmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

3. Bor Katkılı Lignoselülozik Atıklardan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karekterizasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 30.06.2012 - 18.05.2015, 170000 TÜRK LİRASI
Bor Katkılı Lignoselülozik Atıklardan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karekterizasyonu

4. Çinko Borat Maddesinin Odun Plastik Kompozitlerde Antifungal Etkisinin İncelenmesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 08.12.2015 - 08.04.2016, 6999

5. Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 20.12.2012 - 05.06.2014, 150000 TÜRK LİRASI

6. Endüstriyel Termoplastik Ve Mdf Atıklardan Kompozit Üretimi-Teknogirişim Projesi

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer (Ulusal) Tamamlandı, 03.03.2013 - 03.03.2014, 97000 TÜRK LİRASI
Endüstriyel plastik atıkların kompozit üretiminde değerlendirilmesi

7. Odun Dışı Orman Ürünlerinden, Hafif, Geri Dönüştürülebilir, Isı Yalıtım Levhaları Üretimi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 3001 Tamamlandı, 14.02.2018 - 01.10.2019, 80200 TÜRK LİRASI

8. Termal Isıl ve Termal Basınçlı Odunun Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Yüksek Sıcaklıgın Etkisi

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 15.01.2013 - 01.10.2016, 45000 TÜRK LİRASI

9. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Atıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı, 01.07.2010 - 01.07.2012, 256000 TÜRK LİRASI

10. Okaliptüs Kök Odununun Orman Ürünleri (Lif Levha, Yonga Levha, Palet ve Pelet) Sanayiinde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

Projedeki Rolü: Araştırmacı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.04.2018 - 01.04.2022, 62,978 TÜRK LİRASI
Okaliptüs Kök Odununun Orman Ürünleri (Lif Levha, Yonga Levha, Palet ve Pelet) Sanayiinde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

11. Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2015 - 01.02.2017, 435750 TÜRK LİRASI
Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi

12. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.01.2010 - 01.01.2012, 6000 TÜRK LİRASI

13. Borlu fenol formaldehit reçineleri ile muamele edilen odun talaşlarından dayanıklı kompozitlerin üretimi

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 01.01.2006 - 01.01.2008,

14. Borlu Polimer Odun Kompozitler

Projedeki Rolü: Bursiyer

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 01.01.2006 - 01.01.2008,