profile-image

Prof.Dr. GÜLDEMİN DARBAŞ

MAKALELER

1. Usability value of the Yenicekale formation exposure around the Pazarcık (Kahramanmaraş) as a cement raw material

DARBAŞ GÜLDEMİN, BAYRAK FATMA, GÜREL ALİ, Yayın Yeri:Bulletin of the mineral research and exploration, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.856536

2. Coastal Geology of Iztuzu Spit (Dalyan, Muğla, SW Turkey)

GÜL MURAT,Salihoğlu Rana,DİNÇER FEYZA,DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3. New observations of planktonic foraminifera from the Burdigalian-Langhian deposits (Kilisecik Formation) of Kahramanmara/Turkey

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT, Yayın Yeri:JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

4. Dalaman-Ortaca-Göcek (Muğla-GB Türkiye) Dolaylarının Stratigrafisi

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT, Yayın Yeri:Kahramanmaras Sutcu Imam UniversityJournal of Engineering Sciences, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

5. Stratigraphic architecture of the upper Messinian depositsof the Adana Basin southern Turkey implications for the Messinian Salinity Crisis and the Taurus petroleum system

Radeff Guiditta,Cosentino Domenico,Cipollari Paola,SCHILDGEN TAYLOR F,IADANZA ANNALISA,STRECKER MANFRED R,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL, Yayın Yeri:Italian Journal of Geosciences, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3301/IJG.2015.18

6. Sedimentary evidence for late Messinian uplift of the SE margin of the Central Anatolian Plateau: Adana Basin, southern Turkey

Giuditta Radeff,Schildgen Taylor F,Cosentino Domenico,Strecker Manfred,Cipollari Paola,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL, Yayın Yeri:Basin Research, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/bre.12159

7. Geochemical Monitoring Along the Turkoglu Kahramanmaras Golbasi Adiyaman Segments of the East Anatolian Fault System

KOP ALİCAN,EZER MUHSİN,BODUR MEHMET NURİ,DARBAŞ GÜLDEMİN,İNAN SEDAT,ERGİNTAV SEMİH,SEYİS CEMİL,YALÇIN CİHAN, Yayın Yeri:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s13369-013-0912-7

8. Messinian paleoenvironmental changes in the easternmost Mediterranean Basin: Adana Basin, southern Turkey

Faranda Constanza,Gliozzi Elsa,Cipollari Paola,Grossi Francesco,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE,Gennari Rocco,Cosentino Domenico, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/yer-1205-11

9. Non-Marine ostracods of a coal basin in the southeastern of Turkey The Arabian Journal for Science and Engineering

DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s13369-012-0255-9.

10. Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar

Varol Lutfi,KOP ALİCAN,DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

11. Micropaleontology and paleoecology of the Neogene sediments in the Adana Basin (South of Turkey)

DARBAŞ GÜLDEMİN,NAZİK ATİKE, Yayın Yeri:JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

12. A paleoenvironmental test for Messinian Salinity Crisis using Miocene-Pliocene clays, Adana Basin, southern Turkey

DARBAŞ GÜLDEMİN,NAZİK ATİKE,GÜRBÜZ KEMAL,TEMEL ABİDİN, Yayın Yeri:APPLIED CLAY SCIENCE, 2007

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

13. Demirhisar (Mersin KD’xxsu) civarı Tersiyer Birimlerinin Sedimantolojik ve Ortamsal Özellikleri

SEVİMLİ ULAŞ İNAN,GÜRBÜZ KEMAL,DARBAŞ GÜLDEMİN,Ünlügenç Ulvi Can, Yayın Yeri:Ç.Ü. Yerbilimleri Geosaund, 2007

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

14. Adana Havzası Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu

Avşar Niyazi,NAZİK ATİKE,DİNÇER FEYZA,DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Scobus, GeoBAse Özgün Makale

15. Alacık Formasyonuna (Kahramanmaraş Havzası) Ait Kömürlü Seviyelerin Paleontolojisi

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT, Yayın Yeri:KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

16. Alacık Formasyonunun (En Geç Orta Eosen-Erken Miyosen) K. Maraş Havzası İçindeki Tektono-Stratigrafik Konumu

GÜL MURAT,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

17. Abnormal tests in planktic foraminifera populations from Upper Miocene sediments of the northeastern Cyprus.

NAZİK ATİKE,DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:Revue Paleobiol., 2002

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

18. Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde “Messiniyen Tuzluluk Krizine” ait bulgular

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE, Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli Scopus, Geobase Özgün Makale

19. Yenice (Tarsus) kuzeyi (Adana Havzası) Üst Miyosen-Pliyosen istifinin ostrakod faunası.

DARBAŞ GÜLDEMİN,NAZİK ATİKE, Yayın Yeri:Türkiye Jeoloji Bülteni, 1998

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

20. Tarsus yöresi (Adana Baseni) Üst Tersiyer-Kuvaterner İstifinin Mikropaleontolojik (Planktik Foraminifer, Nannoplankton ve Ostrakod) İncelemesi

NAZİK ATİKE,Toker Vedia,Şenol Muzaffer,DARBAŞ GÜLDEMİN, Yayın Yeri:Ç.Ü. Yerbilimleri Geosaund, 1997

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale