profile-image

Prof.Dr. HASAN SERİN

MAKALELER

1. Evaluating the Effects of Improving Forest Road Standards on Economic Value of Forest Products

AKAY ABDULLAH EMİN, SERİN HASAN, Sessions John, BİLİCİ EBRU, PAK MEHMET, Yayın Yeri:Croatian Journal of Forest Engineering, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5552/crojfe.2021.851

2. Analysis of a feller-buncher productivity: a case study of whole-tree harvesting from Marmara region, Turkey

GÜLCİ NEŞE, YÜKSEL KIVANÇ, GÜLCİ SERCAN, SERİN HASAN, BİLİCİ EBRU, AKAY ABDULLAH EMİN, Yayın Yeri:Annals of Forest Research, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3. Suriyeli Sığınmacıların Hatay Orman Ürünleri İşletmeleri Üzerindeki Etkisinin Hukuki Yapı Bakımından Araştırılması

SERİN HASAN, DURGUN MUHAMMET, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17474/artvinofd.947586

4. KAHRAMANMARAŞ TRABZON BULVARI ÖRNEĞİNDE KULLANICILARIN YAYA BÖLGELERİNİ FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

ZABUN AHMET SELÇUK, OĞUZ HAKAN, SERİN HASAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.880955

5. Orman Ürünleri Sanayindeki Davranışsal Strateji Çalışmaları Üzerine Bir Derleme

SERİN HASAN, DURGUN MUHAMMET, DURGUN SADEGÜL, Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale https://dx.doi.org/10.29130/dubited.642464

6. The Role of Fragmentation of Plant Densities in The Growth and Yield of Three Varieties of Soybean Glycine max L.

Aryan R Karemm,SERİN HASAN,Khalid Khalil Ahmed, Yayın Yeri:Tikrit Journal for Agricultural Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.25130/tjas.v19i1

7. Investigation of physical risk factors in Kahramanmaraş Paper Mill

TUTUŞ AHMET,DEMİR NEVRES,ÇİÇEKLER MUSTAFA,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forestry, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18182/tjf.414136

8. DİYARBAKIR İLİ MOBİLYA SANAYİSİNİN GZFT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERİN HASAN, ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

9. A Research on Obstecles Originating from the Furniture Management Departments About Quality Improvement and Development

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,AKYÜZ İLKER, Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.498439

10. EVALUATION OF FURNITURE SECTOR IN DIYARBAKIR PROVINCE BY SWOT ANALYSIS

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

11. Financial Literacy Level at Furniture Industry: A Sample of Gaziantep City, Turkey

ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

12. Serbest Meslek Mensubu Olarak Çalışan Orman Endüstri Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Yollar

SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET, Yayın Yeri:Orman Mühendisliği, 2017

Ulusal Hakemli TMMOB Derleme Makale

13. Research on Noise Level of Wood Processing Machine Groups

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,DEMİR Semih, Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.311413

14. A Research on Particle Board Factory by Utilization of Integer Linear Programming

ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.311408

15. Ülkemizde Tarımsal Artık Potansiyelinin Coğrafi Bölgelere Göre Araştırılması

BEKTAŞ İBRAHİM,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Orman Mühendisliği, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

16. Doğu Akdeniz Orman Ürünleri Endüstrisinin Başlıca Hammadde Kaynakları

BEKTAŞ İBRAHİM,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale

17. Determination of Contact Level Between Top Managenment Sub Departments at Furniture Enterprises

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:Ormancılık Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

18. Yangın Gözetleme Kulesinde Görev Yapan İşçilerde Görülen Rahatsızlıklar

GÜLCİ NEŞE,SERİN HASAN,AKAY ABDULLAH EMİN, Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

19. The Determination of Economic Literacy Level of Forest Products Industry Managers A Sample of Kahramanmaras Province Turkey

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,DURGUN MUHAMMET, Yayın Yeri:Ormancılık Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

20. Suriyeli Mültecilerin Mobilya Sektörü İşgücü Üzerine Etkileri Kahramanmaraş İli Örneği

BAL BEKİR CİHAD,KÖK AHMET,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

21. STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS AT FURNITURE FIRMS A SAMPLE OF MERSIN PROVINCE

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergis, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

22. Gövde kusurları optimum boylama metodunun başarısını nasıl etkiler

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17099/jffiu.54455

23. Palet Üretim İşçilerinin Çalışma Ortamı ve İş Kazaları

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale

24. SUPPLIER CHOICE ON FURNITURE INDUSTRY

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,DURGUN MUHAMMET,Cemre Dabakoğlu, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

25. How Steam Defect Affect The Capability Of Optimum Bucking Method?

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

26. Furniture Sector Of Turkey

SERİN HASAN,DURGUN MUHAMMET,ŞAHİN YUNUS, Yayın Yeri:, European Journal of Research on Education, 2014

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journal (DOAJ). Google Scholar. Ulrichsweb Global Serial Directory. Asos Sosyal Bilimler Indeksi. Arastirmax Bilimsel Yayin Indeksi. Özgün Makale

27. Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Gürültü Analizi

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,DURGUN MUHAMMET, Yayın Yeri:OrmancılıkDergisi, 2013

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

28. Analysis of noise levels in corrugated board factories

SERİN HASAN, Yayın Yeri:International Journal of the Physical Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5897/IJPS12.047

29. An investigation of the preferences of furniture consumers depending on education and age factors in Turkey

SERİN HASAN,ANDAÇ TUĞBA, Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 2012

Uluslararası Hakemli WorldCat, Google Scholar Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5897/AJBM12.402

30. Noise Level Analysis of Bulldozer Used In Constructing A Forest Road In Mediterranean region of Turkey

SERİN HASAN,AKAY ABDULLAH EMİN, Yayın Yeri:African Journal of Agricultural Research, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

31. Applying Optimum Bucking Method In Producing Taurus Fir Abies cilicica Logs In Mediterranean Region of Turkey

AKAY ABDULLAH EMİN,Sessions John,SERİN HASAN,PAK MEHMET,Yenilmez Neşe, Yayın Yeri:Baltic Forestry, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

32. Estimating The Effects of Optimum Bucking on The Economic Value of Brutian Pine Pinus Brutia Logs Extracted In Mediterranean Region of Turkey

SERİN HASAN,AKAY ABDULLAH EMİN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:African Journal of Agricultural Research, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

33. Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi

SERİN HASAN,AYTEKİN ALPER, Yayın Yeri:Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

34. Endemik Toros Çiçekli Dişbudağı Fraxinus ornus subsp cilicica Ağacı ve Manna

YILMAZ MUSTAFA,SERİN HASAN,ZENGİN HÜSEYİN,ZENGİN GÜLAY, Yayın Yeri:Orman Mühendisliği Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

35. Optimum Boylama Yönteminin Tomruk Üretimi Çalışmalarında Uygulanması

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,Yenilmez Neşe, Yayın Yeri:Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

36. Kayseri İli Mobilya Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

SERİN HASAN,ANDAÇ TUĞBA, Yayın Yeri:Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

37. A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey

NEMLİ GÖKAY,Salim Hızıroğlu,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER, Yayın Yeri:Building and Environment, 2007

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.01.007

38. The financing preferences and capital structure of micro small and medium sized firm owners in forest products industry in Turkey

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,Hicabi Cındık, Yayın Yeri:Forest Policy and Economics, 2006

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2004.09.003

39. Toplam Kalite Kontrol ve ÇAMSAN A Ş Örneği

SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,CINDIK HİCABİ, Yayın Yeri:PAZARLAMA DÜNYASI DERGİSİ, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

40. Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşlertmelerinin İhracat Problemleri

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,Cındık Hicabi, Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, 2004

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

41. Determining Suitable Investment Areas for the Forest Products Industry an Example from the Black Sea Region in Turkey

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,Hicabi Cındık, Yayın Yeri:Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2004

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

42. Determining Suitable Areas Using Multi Variable Statistical Method Evidence From Blacksea Region in Turkey

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,Çigdem Çavrar,SERİN HASAN,Hicabi Cındık, Yayın Yeri:Eurepean Planning Studies, 2004

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

43. Avrupa Birliği ne Yeni Üye Olan Ülkeler ve Türkiye nin Ahşah Kaplama ve Kontrplak Üretim İhracat İthalat Miktarlarının Yıllara Bağlı Karşılaştırılmalı Analizi

AKYÜZ İLKER,CINDIK HİCABİ,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

44. Türkiye nin Dış Ticaretinde Orman Ürünleri Sanayii nin Konumu

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,CINDIK HİCABİ, Yayın Yeri:Pazarlama Dünyası Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

45. Farklı İki İlde Tüketicilerin Mobilya Edinme Biçimleri ve Cinsiyetin Tercihlere Etkisi (Trabzon ve Ordu ili Örneği)

Cındık Hicabi,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Pazarlama Dünyası, 2003

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

46. Mobilya Sanayisinin 1995 2000 Yılları Arasındaki İthalat İhracat Miktarları ve Değerlerinin Ülkelere Bağlı Olarak Dağılımının Analizi

SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,CINDIK HİCABİ,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:Pazarlama Dünyası Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

47. Dış Ticarette Mobilya Sanayinin Durumu

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,HİCABİ CINDIK, Yayın Yeri:MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ, 2003

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

48. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Hammadde Tercihleri ve Tedarik Sorunları

AKYÜZ KADRİ CEMİL,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,Cındık Hicabi, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2003

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

49. Ekonomik Krizin Orman Ürünleri Sanayi Üzerindeki Etkileri Rize İli Örneği

AKYÜZ KADRİ CEMİL,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,CINDIK HİCABİ, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2003

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

50. Farklı İki İlde Mobilya Edinme Biçimleri Ve Cinsiyetin Tercihlere Etkisi Trabzon ve Ordu İli Örneği

AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,HİCABİ CINDIK,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:Pazarlama Dünyası Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

51. Role of forest product industry development on Eastern Black Sea region

AKYÜZ KADRİ CEMİL,Cındık Hicabi,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

52. Trabzon İlinde Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarına Cinsiyet Etkisinin Araştırılması

AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,Cındık Hicabi,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

53. Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması

Cındık Hicabi,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL,ÇABUK YILDIZ,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Pazarlama Dünyası, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

54. Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin Yıllara Bağlı Olarak İthalat ve İhracat Düzeyinin Analizi

AKYÜZ KADRİ CEMİL,HİCABİ CINDIK,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER, Yayın Yeri:PAZARLAMA DÜNYASI DERGİSİ, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

55. Trabzon ilinde Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarına Cinsiyet Etkisinin Araştırılması

AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN,CINDIK HİCABİ,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

56. Doğu Karadeniz Bölgesinin Gelişmesinde Orman Ürünleri Sanayinin Rolü

AKYÜZ KADRİ CEMİL,CINDIK HİCABİ,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

57. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Gümrükler Düzeyinde Orman Ürünleri Sanayinin İthalat ve İhracat Durumunun İncelenmesi

AKYÜZ KADRİ CEMİL,CINDIK HİCABİ,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

58. İçel İli Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayii İşletmelerinin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri

SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,CINDIK HİCABİ,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

59. İçel ili küçük ve orta ölçekli orman ürünleri sanayiişletmelerinin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri

SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,Cındık Hicabi,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

60. Investigation of exports and imports total prices of forest product industry in the East Black Sea region

AKYÜZ KADRİ CEMİL,Cındık Hicabi,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

61. Socio Economic Structural Analysis of Small Firms InThe Forest Product Industry In The Eastern Blacksea Region In Turkey

AKYÜZ KADRİ CEMİL,Hicabi Cındık,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2002

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

62. Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması

Cındık Hicabi,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL,ÇABUK YILDIZ,SERİN HASAN, Yayın Yeri:Mobilya Dekorasyon, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

63. İçel İli Küçük ve Orta Boy İşletmeler KOBİ Ahşap Ambalaj Sanayinin Sosyal Yönden İncelenmesi

HİCABİ CINDIK,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,TOP YENER, Yayın Yeri:Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (Doa) Dergisi, 1998

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale