profile-image

Doç.Dr. MEHMET AKİF KAPLAN

MAKALELER

1. KAVRAMSAL SANAT VE ON KAWARA

KOÇ ALİ, KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:SDÜ ART-E, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. TÜRK RESİM SANATINDA ASKER RESSAMLAR KUŞAĞI’NDAN BİR SANATÇI: ALİ RIZA BAYAZIT

KOÇ ALİ, KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Sanat ve İnsan Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli ADVANCED SCIENCE INDEX, INDEX COPERRNICUS INTERNATIONAL. Özgün Makale

3. PARADOXY İN KASİMİR MALEVİC: THE REVOLUTİONARY SUPREME TRADİTİONAL STANCE

KAPLAN MEHMET AKİF, KOÇ ALİ, Yayın Yeri:Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4. GELENEKSEL TÜRK DOKUMA VE İŞLEME SANATINDA KULLANILAN BAZI ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRK MODERN RESSAMLAR TARAFINDAN ÇALIŞILMASI

POLAT CAVİT, KAPLAN MEHMET AKİF, ŞAHİN ÇEKEN KÜBRA, GÜMÜŞ ABDULLAH, Yayın Yeri:EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2021

Uluslararası Hakemli INDEX COPERNICUS Özgün Makale https://dx.doi.org/10.38064/eurssh.268

5. SANATSAL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK BASKI TEKNİKLERİNDE KAHRAMANMARAŞ'IN GÖRSEL BELLEĞİ

KAPLAN MEHMET AKİF, KOÇ ALİ, Yayın Yeri:Batman Üniversitesi Uluslararası Yaşam Bilimleri Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

6. Kahramanmaraş Germenicia Mozaiklerinin Konu ve Uygulama Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi

KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN, I-FOCUS, SOBIAD, JOURNALS, EBSCO Derleme Makale https://dx.doi.org/10.17484/yedi.542723

7. TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİN YANSIMALARI

KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT, Yayın Yeri:Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, 2018

Uluslararası Hakemli güzel sanatlar Özgün Makale

8. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM SANATINDA SEMBOLİK VE İKONOGRAFİK ANLATIM

KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Route Educational and Social Science Journal, 2018

Uluslararası Hakemli Route Educational And Social Science Journal, Sobiad,Scilit Özgün Makale https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.930

9. VEDAT AKKÖK RESİMLERİNDE SOMUT-SOYUT DİYALEKTİĞİ

KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science, 2018

Uluslararası Hakemli Sobiad, Citefactor, IC, Asos Özgün Makale https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14648

10. ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GÖÇ, YERSİZ YURTSUZLAŞMAOLGUSUNUN GÜLSÜN KARAMUSTAFA SANAT ÇALIŞMALARIÜZERİNDEN İNCELENMESİ

KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Sobiad, Citefactor, OAJI, Research Bible Özgün Makale

11. REPRESENTATION IN TURKISH ART

KAPLAN MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Idil Journal of Art and Language, 2017

Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7816/idil-06-38-09