profile-image

Öğr.Gör. MESUT BİLGİNER

MAKALELER

1. ÜLKEMİZDE TASARIMA VERİLEN DESTEKLER VE TASARIMDA VİZYON ARAYIŞLARIMIZ

BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2019

Uluslararası Hakemli SSRN SOBİAD Özgün Makale https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1332

2. Turquality/Kosgeb marka destekleri ve TMS-20’ye göre muhasebeleştirilmesi.

BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Journal of Social and Humanities Sciences Research, 2018

Ulusal Hakemli ocial Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)ResearchBible (Academic Resource Index)International Index CopernicusEurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Root İndexing (RI)İnfoBase IndexCrossrefSJI FactorScientific Indexing Services (SIS)WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) Özgün Makale

3. TEKNOKENTLERİN ve AR-GE FİRMALARININ 4691 SAYILI TGB KANUNU, VUK ve TTK AÇISINDAN DENETİMİ

BİLGİNER MESUT,AFŞAR ALİCAN,AKDOĞAN ZAHİDE, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017

Uluslararası Hakemli ERIC - Institute of Education SciencesEurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBible (Academic Resource Index)Advanced Science IndexİnfoBase IndexGeneralImapctFactorSocial Science Research Network (SSRN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Scientific World IndexScientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale

4. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİ YÖNETEN TEKNOKENT ANONİM ŞİRKETLERİN FAALİYET GELİRLERİNİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ALINAN HİBELERİN TMS 20’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BİLGİNER MESUT,AFŞAR ALİCAN,AKDOĞAN ZAHİDE, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017

Uluslararası Hakemli ERIC - Institute of Education SciencesEurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBible (Academic Resource Index)Advanced Science IndexİnfoBase IndexGeneralImapctFactorSocial Science Research Network (SSRN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Scientific World IndexScientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale

5. TR63 bölgesindeki (Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye) imalat işletmelerinin inovasyonkültürü ve kabiliyet envanterine yönelik alan araştırması projesi

FETTAHLIOĞLU ÖMER OKAN,FETTAHLIOĞLU HATİCE SEÇİL,EREN ARİF SELİM,BİLGİNER MESUT,birin cansu, Yayın Yeri:International Journal of Academic Values Studies, 2016

Ulusal Hakemli Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)ResearchBible (Academic Resource Index)International Index CopernicusEurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Root İndexing (RI)İnfoBase IndexCrossrefSJI FactorScientific Indexing Services (SIS)WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) Özgün Makale

6. Symbolic Purshase in Sports Marketing The Effect of Perceived Quality and Self Image Congruity on Intention tıo Purchase A Field Study in Turkey

FETTAHLIOĞLU HATİCE SEÇİL,EREN ARİF SELİM,FETTAHLIOĞLU ÖMER OKAN,BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:KSU SBE Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Arge şirketlerinin Teknolojik Yönetim Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçüimam Dergisi İİBF Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale

8. TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI

ÇELİK TARIK ZİYAD,isa gerekli,ERTÜRK SÜLEYMAN,GÜNAY YAHYA,BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

9. TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

ÇELİK TARIK ZİYAD,isa gerekli,ERTÜRK SÜLEYMAN,GÜNAY YAHYA,BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

10. TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

ERTÜRK SÜLEYMAN,UÇAR MUSTAFA,GÜNAY YAHYA,BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

11. TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR SUNUM

ERTÜRK SÜLEYMAN,UÇAR MUSTAFA,GÜNAY YAHYA,BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,hakkı mümin ay,BİLGİNER MESUT,GÜNAY YAHYA,avcı tuba, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

13. VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,BİLGİNER MESUT,GÜNAY YAHYA,hakkı mümin ay,akif Doğanay, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

14. VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,hakkı mümin ay,BİLGİNER MESUT,GÜNAY YAHYA,yörük ali, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

15. makale

BİLGİNER MESUT, Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli SCI Özgün Makale