profile-image

Arş.Gör. HATİCE KÜBRA ARIKAN

MAKALELER

1. Propolis Extract-PVA Nanocomposites of Textile Design: AntimicrobialEffect on Gram Positive and Negative Bacterias

ARIKAN HATİCE KÜBRA,AYGÜN HAYRİYE HALE, Yayın Yeri:International Journal of Secondary Metabolite, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21448

2. FactorsAffectingBendingandAbrasionBehaviors of WovenFabricsProducedwithCentipedeYarns

ÇEVEN ERHAN KENAN,ARIKAN HATİCE KÜBRA, Yayın Yeri:Journal of TextileandClothingTechnology, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3. Kırkayak İplik Üretim Teknolojisi Ve Üretimde Etkili Olan Parametrelerin İncelenmesi

ÇOKKESER HATİCE KÜBRA,ÇEVEN ERHAN KENAN,ARIKAN HATİCE KÜBRA, Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli (Index Copernicus, DOAJ-Directory of Open Access Journals, CiteFactor Özgün Makale