profile-image

Prof.Dr. ŞABAN ÖZ

MAKALELER

1. Bir Tarih Türü Olarak Biyografi -Stefan Zweig Örneği-

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Fütuhât Literatüründe İçerik ve Usûl Sorunları Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

3. Siyer Literatüründe Mitoloji Metinleri Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Akademik Siyer Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli index islamicus Özgün Makale

4. Siyer Literatürünün Güvenilirliği Problemi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İslamî Araştırmalar, 2018

Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale

5. Fetö’nün Peygamber Tasavvuru ve Siyer İstismarı

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Siyer Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Directory of Research Journals Indexing Özgün Makale

6. Aslında Ne Oldu Biten Dostluk Muydu

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Umran, 2016

Ulusal Hakemsiz Editöre Mektup

7. Çağdaş Siyerlerde Peygamber Tasavvuru

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Derin Tarih, 2016

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

8. İslam Siyaset Geleneğinde Muhalefet Üzerine Bazı Mülahazalar Hulefa i Râşidîn Dönemi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli isam Özgün Makale

9. Engelli Din Eğitiminden Özürsüz Din Eğitimi Modelliğine Ötekileştirilen Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Hikmet Yurdu, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

10. İlk Dönem İslâm Toplumunda Siyasî Algı Değişimi Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

11. Türk Tarih Yazıcılığında Millileşme Çabaları Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

12. Müslüman Arap Ulusunun Doğuşunda Alt Yapı Hazırlıkları

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İstem (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsîki Dergisi), 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

13. Kutadgu Bilig de Türk Cihan Hâkimiyeti Düşüncesi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

14. Çeviri İlk Dönem Şiî Tarihçiler ve Eserleri

Saib Abdulhamid, çev Şaban Öz, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

15. Şîa nın Takiyye İnancı Çerçevesinde Hz Ali nin İlk İki Halife İle Münasebetleri

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

16. Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Ya kûbî Kitâbu Müşâkeleti n Nâs li Zamânihim ve mâ Yeğlibu aleyhim fî Külli Asr

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

17. İlk Dönem İslâm Toplumunda Değişime Direnç Üzerine Teşhisî Bir Değerlendirme

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

18. Hz Peygamber in Propaganda Siyaseti Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Ekev Akademi Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

19. Endülüs te Tarih ve Kehhâle ye Göre Endülüslü Tarihçiler

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İstem (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsîki Dergisi), 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

20. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları Ahmet Ağaoğlu 1869 1939 Özelinde

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2009

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

21. Hilâfette Nass Teorisi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

22. Kırtâs Hadisesi ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi İbn Sa d Özelinde

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Hikmet Yurdu, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

23. Transkribsiyon Medeniyet i İslâmiye

Mizancı Mehmet Murat, Yayına Hazırlayan Şaban Öz, Yayın Yeri:Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

24. Bir İslâm Tarih Felsefesi Tezi İnsanlar Zamanlarına Uyarlar

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

25. Şiî İnançların Zuhur ve Şekillenmesinde Tarihî Hâdislerin Rolü

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Diyanet İlmi Dergi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

26. Tarih Felsefesinde Tarihin Yasaları Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

27. İslâm Siyaset Geleneğinde Bir Şâz Şiî Sünnî Yol Ayrımında Sakîfe Hâdisesi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İstem (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsîki Dergisi), 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

28. Şîa nın Aslı ve Doğuşu Üzerine Görüşler

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:e-Makâlât -Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

29. Marksist Tarih Felsefesine Giriş

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

30. Oryantalist Düşüncede Hz Peygamberi Tanımlama Paradoksu Veya Oryantalist Tarafsızlar

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

31. Hz Peygamber in Sîretiyle İlgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

32. Şiî ve Sünnî Tarih Yorumu Açısından Hz Ali nin Hz Ebu Bekr e Beyati Meselesi

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

33. Tarih Felsefesi Bağlamında Şiî Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

34. Orta Asya Müftüsü Ziyâuddin Babahanov 1908 1982 a Göre Sovyetler Döneminde İslâm ve Müslümanlar

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

35. Asım Köksal ın Caetani Reddiyesi Üzerine

ÖZ ŞABAN, Yayın Yeri:İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

36. Çeviri Medine Yahudileri ve Beni Kureyza Hikayesi Üzerine Yeni Bakışlar

W N Arafat, çev Şaban Öz, Yayın Yeri:İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale