profile-image

Öğr.Gör.Dr. ÖMER FARUK DARENDE

MAKALELER

1. HANS MOL’A GÖRE KUTSALLAŞMA MEKANİZMALARI VE KİMLİK ÜZERİNE ETKİLERİ: MENZİL TARİKATI ÖRNEĞİ

DARENDE ÖMER FARUK, TAŞTAN ABDULVAHAP, Yayın Yeri:BİLİMNAME, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. SEKÜLERLEŞME: SÜREGELEN MODEL

DARENDE ÖMER FARUK, Yayın Yeri:ANTAKİYAT, 2018

Ulusal Hakemli EBSCO, INDEX COPERNICUS, ACAR, ASOS, BASE Özgün Makale

3. Wilson’a Göre Sekülerleşme

DARENDE ÖMER FARUK,KIRMAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

4. Sekülerleşme ve Laiklik Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

DARENDE ÖMER FARUK, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015

Uluslararası Hakemli DOAJ, INDEX COPERNICUS, DRJI, ULAKBİM Özgün Makale