profile-image

Doç.Dr. ERCÜMENT YILDIRIM

MAKALELER

1. Türklerdeki Kut Anlayışı ile Mezopotamya'daki Kralın Kutsallığı İnancının Karşılaştırması

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Hititlerdeki Tahta Geçiş Sisteminin Çağdaşı Olan Mısır Krallığı ile Kıyaslanması

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:HISTORY STUDIES, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

3. The Power Struggle Between Government Officials and Clergymen in The Ancient History

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:The Journal of Ancient History and Archaeology., 2017

Uluslararası Hakemli DOAJ - Erih-PLUS Özgün Makale

4. Türklerdeki Evren Anlayışının Mezopotamya Mitolojik Anlatımlarıyla Mukayesesi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Bilig, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

5. İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisinin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Ulakbim - Asos - Sobiad Özgün Makale

6. Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Sociology and Anthropology, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO, J-Gate, JournalTOCs, WorldCat, Academickeys Özgün Makale

7. Antik Yazarların Eserlerinde Sophene Bölgesi İle İlgili Anlatımlar

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Dergipark, TEİ, Google Akademik Özgün Makale

8. Suriye Eyaleti’nin Kuruluşuna Kadar Roma’nın Doğu Akdeniz’de Korsanlıkla Mücadalesi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:CEDRUS - AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

9. Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarih Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale

10. Ctesias’ın Anlatımlarında Ninus (Nemrut)

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

11. Üçüncü Arami Göçü’nün Anadolu’nun Güneydoğusuna Yaptığı Etnik ve Siyasi Etkiler

YILDIRIM ERCÜMENT,PEKŞEN OKAY, Yayın Yeri:ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

12. Roma İmparatorluğu’nun Doğu Sınırını Korumak İçin Euphrates Üzerinde Kurulan Lejyonlar

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

13. Antikçağda Evliliklerle Kurulan Müttefiklikler: I Antiokhos

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli ULAKBİM - Asos Özgün Makale

14. Carrhae Yenilgisi ve Roma’nın Doğu Politikasına Etkileri

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

15. MÖ. II. Binyılda Paylaşılamayan Topraklar Kuzey Suriye

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli MLA,EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX Özgün Makale

16. Roma Parth Mücadelesinde Fırat Nehrinin Jeopolitik Önemi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarihin Peşinde, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

17. Antik Yazarların Eserlerinde Zeugma

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarihin Peşinde, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

18. II Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ Özgün Makale