profile-image

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET PAK

MAKALELER

1. Ormancılık faaliyetlerinde karşılaşılan teknik sorunlar ve çözüm önerileri: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü örneği

PAK MEHMET, HASIRCI OSMAN, OKUMUŞ ARİF, Yayın Yeri:Ormancılık Araştırma Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.1070198

2. Kahramanmaraş Yöresindeki Avcıların avcılık ve avlanma ile ilgili bilinç düzeylerinin incelenmesi

PAK MEHMET, AYSABAR ALİ, OKUMUŞ ARİF, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.1039711

3. Evaluating the Effects of Improving Forest Road Standards on Economic Value of Forest Products

AKAY ABDULLAH EMİN, SERİN HASAN, Sessions John, BİLİCİ EBRU, PAK MEHMET, Yayın Yeri:Croatian Journal of Forest Engineering, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5552/crojfe.2021.851

4. Ormanların Fonksiyonlarına İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)

PAK MEHMET, ÖZKAZANÇ OKAN, OKUMUŞ ARİF, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.958038

5. Ormancılık faaliyetlerinde karşılaşılan teknik, ekonomik ve sosyal sorunların belirlenmesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)

PAK MEHMET, AKÇAY OSMAN NURİ, OKUMUŞ ARİF, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.883431

6. Atkinson Eşitsizlik Endeksi Kullanılarak Orman İşletme Müdürlüklerindeki Orman Mühendisi Dağılımının İncelenmesi: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

OKUMUŞ ARİF,PAK MEHMET, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.469054

7. A study on the use and modeling of geographical information system for combating forest crimes: an assessment of crimes in the eastern Mediterranean forests

PAK MEHMET,GÜLCİ SERCAN,OKUMUŞ ARİF, Yayın Yeri:Environmental Monitoring and Assessment, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10661-017-6445-x

8. A comparative economic evaluation of bucking deciduous trees: A Case study of Oriental beech (Fagus orientalis) stands in NortheasternTurkey

PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17099/jffiu.52687

9. Odun işleyen firmaların endüstriyel odun hammadde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)

ÇOK NECATİ,ÖZTÜRK ATAKAN,DOĞANER ADEM,OKUR ALİ,POLAT OSMAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.310287

10. How stem defects affect the capability of optimum bucking method?

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17099/jffiu.54455

11. Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği

PAK MEHMET,BERBER HASAN, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

12. Applying Optimum Bucking Method in Producing Taurus Fir Abies cilicica Logs in Mediterranean Region of Turkey

AKAY A E, SESSIONS J, SERİN H, PAK MYENİLMEZ N, Yayın Yeri:Baltic Forestry, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

13. Total economic value of forest resources in Turkey

PAK MEHMET,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri:African Journal of Agricultural Research, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

14. Estimating the effects of optimum bucking on the economic value of Brutian pine (Pinus brutia) logs extracted in Mediterranean region of Turkey

SERİN HASAN, AKAY ABDULLAH EMİN, PAK MEHMET, Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5897/AJAR

15. Economic valuation of externalities linked to Turkish forests

ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET, Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

16. Aesthetic Evaluations of Forest Road Templates

AKAY ABDULLAH EMİN,PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE,DEMİRBAĞ HAKAN, Yayın Yeri:International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2007

Uluslararası Hakemli Diğer endeksler Özgün Makale

17. Estimation of Recreational Use Value of Forest Resources by using Individual Travel Cost and Contingent Valuation Methods Kayabaşı Forest Recreation Site Sample

PAK MEHMET, Yayın Yeri:Journal of Applied Sciences, 2006

Uluslararası Hakemli ASCI, AGRICOLA, CAB International... Özgün Makale

18. Extent of Illegal Fuelwood Consumption from Turkish State Forests Economic and Welfare Effects

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, YAZICI KAMİL, ÖZTÜRK ATAKAN, PAK MEHMET, Yayın Yeri:New MEDIT (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment), 2006

Uluslararası Hakemli SCOPUS and EMBASE, ISI Web of Science, CAB Abstracts, EconLit, AGRIS/FAO database Özgün Makale

19. Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Koşullu Değerlendirme Yöntemi Yardımıyla Tahmin Edilmesi (Kapıçam Orman İçi Dinlenme Yeri Örneği)

PAK MEHMET,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri:KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli TR Dizin Özgün Makale

20. Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Bazı Sosy-Ekonomik Özelliklerinin İrdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği)

PAK MEHMET,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri:KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli TR Dizin Özgün Makale

21. Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi’ne İlişkin Olarak Kapsam, Önem ve Önceliğine Bakılmaksızın Yapılan Genel Değerlendirmeler, Orman Mühendisleri Odası

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri:Orman Mühendisliği, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

22. Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma Şekilleri: Dünya, Ülkemiz ve Bölgemizdeki Durum

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri:Kırsal Çevre Yıllığı 2002, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale

23. Türkiye Ormancılık Sektöründe Amaç ve Strateji Konusunda Makro ve Mikro Planlar Çerçevesinde Genel Bir Yaklaşım

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri:Verimlilik Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

24. Halkla İlişkiler Açısından Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı Orman İşletmeciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

PAK MEHMET, Yayın Yeri:Tarım ve Köy Dergisi, 1999

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale