profile-image

Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERŞAHİN

MAKALELER

1. MİZAHTA ÜSTÜNLÜK KURAMI BAĞLAMINDA KAYSERİLİ-YAHUDİ FIKRALARI

ERŞAHİN İBRAHİM, VİŞNE FATMA, Yayın Yeri:Asya Studies, 2022

Uluslararası Hakemli Academic Keys ASOS Index CiteFactor Cosmos Impact Factor DRJI ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) General Impact Factor Google Scholar IIJIF ( International Innovavite Journal Impact Factor) Index Copernicus ICI World of Journals İdeal Online İSAM (İslam Araştırmaları İndeksi) Journal Factor Kaynakça.info MLA Index (Modern Language Association) ResearchBib SCIWIN (Scientific World Index) SIƧ (Scientific Indexing Services) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31455/asya.1041690

2. Aşık Şiirinde Bir Bağlam Unsuru Olarak Akrabalık Ve Kahramanmaraşlı Alevi-Bektaşi Aşıklar

ERŞAHİN İBRAHİM, ÇELİK MUHAMMED HANEFİ, Yayın Yeri:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli EBSCO Humanities International Index SCOPUS Arts and Humanities: General Arts and Humanities - Social Sciences: Cultural Studies (Kabul Tarihi: 2009) MLA ULAKBIM TR Dizin DOAJ OAJI Index Copernicus ERIH PLUS Scimago Journal & Country Rank (SJR) Özgün Makale