profile-image

Prof.Dr. HAKAN OĞUZ

MAKALELER

1. TARİHİ YAPILAR İÇİN WEB-TABANLI BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

YÜCEDAĞ Esma, OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.1171296

2. ARCGIS ONLİNE İLE WEB-TABANLI AĞAÇ BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TURGUT ÖZAL BULVARI - MALATYA ÖRNEĞİ

KIRTEKE Merve, OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.1083605

3. KAHRAMANMARAŞ TRABZON BULVARI ÖRNEĞİNDE KULLANICILARIN YAYA BÖLGELERİNİ FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

ZABUN AHMET SELÇUK, OĞUZ HAKAN, SERİN HASAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.880955

4. DESIGNING A WEB APPLICATION FOR NECIP FAZIL KISAKUREK PARK, KAHRAMANMARAS, TURKEY

ABDULLAH Milat Hasan Abdullah, OĞUZ HAKAN, TONGUÇ FATİH, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.996178

5. Web-Based Tree Information System: A Case Study of Kahramanmaras, Turkey

OĞUZ HAKAN,UZUN ALPER,KISAKÜREK ŞULE, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/https/doi.org/10.32328/turkjforsci.719300

6. DETERMINING THERMAL COMFORT ZONES FOR OUTDOOR RECREATION PLANNING: A CASE STUDY OF ERBIL – IRAQ

ABDULRAHMAN HAMAD Twana,OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/https://doi.org/10.32328/turkjforsci.705926

7. ASSESSMENT OF BIOCLIMATIC COMFORT ZONES USING THE RAYMAN MODEL: A CASE STUDY OF SULAIMANI – IRAQ

HAMA SHAREF Shakhawan,OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Turkish journal of forest science (Online), 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/https://doi.org/10.32328/turkjforsci.789104

8. Simulating future urban growth and land use/landcover change for a city

Abdi Badeea Shafeeq,OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:International Journal of Global Warming, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

9. Calculating Surface Temperature of Izmir, Turkey

OĞUZ HAKAN,DOYGUN NESLİHAN,KISAKÜREK ŞULE,ÖZÇALIK MAHİRE, Yayın Yeri:ArtGrid Journal of Architecthure Engineering and Fine Arts, 2019

Uluslararası Hakemli Asos Indeks, OJOP Index, Esji, EuroPub, Advanced Science Index,Directory of Research Journals İndexing, J-Gate Index, Özgün Makale

10. CALCULATING SURFACE TEMPERATURE OF IZMIR, TURKEY

OĞUZ HAKAN,DOYGUN NESLİHAN,KISAKÜREK ŞULE,ÖZÇALIK MAHİRE, Yayın Yeri:ArtGRID - Journal of Architecture, Engineering Fine Arts, 2019

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

11. CALCULATING SURFACE TEMPERATURE OF IZMIR, TURKEY

OĞUZ HAKAN,DOYGUN NESLİHAN,KISAKÜREK ŞULE,ÖZÇALIK MAHİRE, Yayın Yeri:ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts, 2019

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/000-0002-5174-7847

12. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species Within the Road-Effect Zone Using Ndvi Analysis Approach

GÜLCİ SERCAN,AKAY ABDULLAH EMİN,OĞUZ HAKAN,GÜLCİ NEŞE, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

13. AUTOMATED LAND SURFACE TEMPERATURE RETRIEVAL FROM LANDSAT 8 SATELLITE MAGERY: A CASE STUDY OF DIYARBAKIR - TURKEY

OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forest Science, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.296845

14. A Software Tool for Retrieving Land Surface Temperature from ASTER Imagery

OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Tarım Bilimleri Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

15. Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar Oluşabilecek Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Değişiminin Tahmini

OĞUZ HAKAN, BOZALİ NURİ, Yayın Yeri:Tarım Bilimleri Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

16. LST CALCULATOR: A PROGRAM FOR RETRIEVING LAND SURFACE TEMPERATURE FROM LANDSAT TM/ETM+ IMAGERY

OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Environmental Engineering and Management Journal, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

17. The Importance of Biotope Mapping from the Viewpoint of Protection of Urban Environment and Sustainable Urban Development The Case of the City of Kahramanmaras

DOYGUN HAKAN,İLÇİM AHMET,ATMACA MUSTAFA,OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ISI Master Journals Özgün Makale

18. Peyzaj Patern Metrikleri ve Landsat 5 TM Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arazi Örtüsü Arazi Kullanımı Değişimi Analizi 1984 2010 Kahramanmaraş Örneği

OĞUZ HAKAN,ZENGİN MURAT, Yayın Yeri:KSÜ Mühendislik Bil. Der., 2012

Ulusal Hakemli Tübitak Ulakbim Özgün Makale

19. Afşin Elbistan ilçeleri potansiyel orman alanlarının belirlenmesi

ZENGİN MURAT,OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli International Scientific Indexing (ISI), Google Scholar, Directory of Open Access Journals Özgün Makale

20. Simulating Future Urban Growth in the City of Kahramanmaras Turkey from 2009 to 2040

OĞUZ HAKAN, Yayın Yeri:Journal of Environmental Biology, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

21. Analyzing land use land cover change using remote sensing data and landscape structure metrics A case study of Erzurum Turkey

OĞUZ HAKAN,ZENGİN MURAT, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

22. Using LiDAR Technology in Forestry Activities

AKAY ABDULLAH EMİN,OĞUZ HAKAN,KARAS ISMAİL RAKİP ,KAZUHİRO ARUGA, Yayın Yeri:Environmental Monitoring and Assessment, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

23. İklim Koşullarını İyileştirici Özellikleri Yönünden Ormanların Kent Peyzajına Katkılarının Araştırılması K Maraş Örneği

Oğuz H, Doygun H, Zengin M, Yayın Yeri:Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Özgün Makale

24. Predicting Urban Growth in a US Metropolitan Area with No Zoning Regulation

Oguz H, Klein AG, Srinivasan R, Yayın Yeri:International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2008

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, Tübitak Ulakbim Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı Özgün Makale

25. Calibration of the Sleuth Model Based on the Historic Growth of Houston

Oguz H, Klein AG, Srinivasan R, Yayın Yeri:Journal of Applied Sciences, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

26. Using the Sleuth Urban Growth Model to Simulate the Impacts of Future Policy Scenarios on Urban Land Use in the Houston Galveston Brazoria CMSA

OĞUZ HAKAN,KLEİN AG,SRİNİVASAN R, Yayın Yeri:Research Journal of Social Sciences, 2007

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

27. Diffusion and Coalescence of the Houston Metropolitan Area Evidence Supporting a New Urban Theory

DİETZEL C,OĞUZ HAKAN,HEMPHİLL JJ,CLARKE KC,GAZULİS N, Yayın Yeri:Environment and Planning B: Planning and Design, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale