profile-image

Doç.Dr. FATİH TİYEK

MAKALELER

1. Kur’an-ı Kerîm’de Ara Cümle Olgusu ve Tefsire Etkisi

TİYEK FATİH, REYHANLIOĞLU HİLAL, Yayın Yeri:ARTUKLU AKADEMİ, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.34247/artukluakademi.1096586

2. KUR’AN’DA İHTİLAF KAVRAMI VE TÜRKÇEYE ÇEVİRİ SORUNU

PAK ZEKERİYA,TİYEK FATİH, Yayın Yeri:CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

3. İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

4. Sosyal Medyadaki Ayet Paylaşımlarında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar (16 Nisan 2017 Referandumu Bağlamında)

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

5. KUR AN TERCÜMELERİ İLE İLGİLİ TEAMÜLLERE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek Özgün Makale

6. Kur an Ayetlerinin Yorumunda Öznellik Sorunu

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

7. VAV HARFİ VE KUR AN I ANLAMAYA ETKİSİ

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, 2016

Uluslararası Hakemli ESCI (Emerging Sources Citation Index), Ulakbim, Ebsco, Worldcat, Index Copernicus, IndexIslamicus, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, OAJI (Open Academic Journals Index), DRJI(Directory of Research Journal Indexing) Özgün Makale

8. KUR AN DA ZAMİRİN MERCİİNİ TESPİTTEKİ BAĞLAMSAL SORUN

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

9. İLK DÖNEM TEFSİR FAALİYETLERİNİN BAĞLAMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİYEK FATİH, Yayın Yeri:KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale