profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

MAKALELER

1. Örgütsel Stresin Sınıf Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi

CAN NİYAZİ, ŞİMŞEK ÖZGE, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Advantages and Disadvantages of The Covid-19 Pandemic Process for Academicians: Case of Kahramanmaraş Sütçü İmam University

CAN NİYAZİ, ANÇEL MİHRİBAN, Yayın Yeri:Erciyes Journal of Education, 2022

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32433/eje.1003574

3. Covid-19 Korkusu, Bireysel Stres ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Alan Araştırması

CAN NİYAZİ, BAKAN İSMAİL, ERŞAHAN BURCU, BÜYÜKBEŞE TUBA, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33437/ksusbd.1105138

4. Eğitim Yönetimi Araştırmalarında Gömülü Teori Deseninin Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme

CAN NİYAZİ, HİMMETOĞLU BEYZA, Yayın Yeri:Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Asos İndex Özgün Makale

5. Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ, ÖZSU MİRAY, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

6. Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ, Özsu Miray, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33437/ksusbd.994999

7. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel SinizmDavranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin MakamsalGüç Kaynakları

ÇEVİK ABDULLAH,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Academia Eğitim araştırmaları, 2020

Uluslararası Hakemli Diğer Özgün Makale

8. Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri

Kirişçi Gülseda,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

9. Etik Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkide Örgütsel Demokrasinin Aracılık Rolü: Bir Alan Araştırması

CAN NİYAZİ,DOĞAN İNCİ FATMA, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2020.1075

10. İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

CAN NİYAZİ,YILDIRIM NAİL,BEDİR GÜLAY,ATALMIŞ ERKAN HASAN, Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.628634

11. The Relation between Teachers’ Perception of EthicalLeadership, Organizational Justice and OrganizationalCynicism

BAĞRIYANIK HÜSEYİN,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Journal of Studies in Education, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5296/jse.v7i2.10973

12. Öğrencilerimiz ve Zaman Yönetim

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Bir Nefes Sağlık Dergisi, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

13. İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri

CAN NİYAZİ,AKİF KÖSE, Yayın Yeri:KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ASOS Index Özgün Makale

14. Yirmibirinci Yüzyılda Eğitimcilerin ve Öğrencilerin Sorumlulukları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Bir Nefes Sağlık Dergisi, 2014

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

15. Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Değişim ve Demokratik Katılımla İlgili Düşünce ve Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eurasian Journal of Educational Research, 2014

Ulusal Hakemli DOAJ Özgün Makale

16. Eğitim Örgütlerinde Lider Davranış Biçimleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Nevşehir İli Örneği

CAN NİYAZİ,ÖZER SELDA, Yayın Yeri:Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

17. Developing activities of learning organizations in primary schools

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:African Journal of Business Management, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

18. Öğretmen Liderliğinde Müdürlerin Etkisi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

19. The Leadership Behaviours of Teachers in Primary Schools in Turkey

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Education, 2009

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale

20. Yurtdışında Bulunan Türk Çocuklarının Eğitimleriyle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri

CAN NİYAZİ,CAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 2009

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

21. Öğretmenlerin Sınıfta ve Okulda Liderlik Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

22. Okul Yöneticilerinin Yönetimde Cinsiyet Faktörüne İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim, 2008

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

23. Gençlik Sorunlarında Medyanın Etkisi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

24. Okulların Dönüştürülmesinde Eğitim Öğretimin Geliştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Öğretmen Liderliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Talas Kültür ve Eğitim Dergisi, 2008

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

25. İlköğretim okulu yöneticisinin bir öğretim lideri olarak yeni öğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasındaki yeterliliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitimde Kuram ve Uygukama, 2007

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

26. An Organizational Structure and Its Problems at Turkish Secondary Educational System

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Kultura Narodov Priçernomorya Jurnal, 2007

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale

27. Öğretmen Liderliği Becerileri ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

28. Eğitim Çalışanlarının Görüşlerine Göre Öğretmenin Sınıfta Zaman Yönetimi Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

29. Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Müdürün Rol ve Stratejileri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

30. Öğretmen Liderliği ve Engelleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

31. Örgütsel Değişim Sürecinde Liderlik ve Eğitim Kurumlarında Öğretim Liderliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Polis Aktüel, 2004

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

32. Öğretmenlerin Geliştirilmesi ve Etkili Öğretmen Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

33. İlköğretim Öğretmenlerinin Denetimi ve Sorunları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Milli Eğitim, 2004

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

34. The Role of Gender in Educational Administration A Study of Turkish Secondary Schools Principals

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:International Journal of Educational Reform., 2004

Uluslararası Hakemli Educational Administration Abstracts Özgün Makale

35. The Supervısıon Problems of Teachers of Prımary Schools in Turkey

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Kultura Narodov Priçernomorya Jurnal, 2003

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale

36. Eğitim Örgütlerinde Yönetimin Bilgilendirme İşlevi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Amme İdaresi Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

37. Yönetici Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen

ÇELİKTEN MUSTAFA,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

38. Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim, 2002

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

39. Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme İşleviyle İlgili Görevleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

40. Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Milli Eğitim, 2002

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

41. Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan Sorunlar

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

42. Eğitim Yöneticilerini Hizmet İçinde Yetiştirme Programının ve Yönetiminin Değerlendirilmesi

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

43. Alt Düzey Personelin Güç Kaynakları Erciyes Üniversitesi Örneği

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

44. Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreci

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Milli Eğitim Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

45. Zaman Yönetimi ve Planlılık Bilinci

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

46. X Milli Eğitim Şurası Kararları Işığında M E B Merkez Örgütü Hiyerarşik Yapısının Değerlendirilmesi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

47. Toplumda İletişim Süreci ve Dil

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dil ve İnsan, 1999

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

48. Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1997

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

49. Eğitim Öğretimde Etkili Öğretmen ve Yöneticinin Nitelikleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

50. Türkiye de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1996

Ulusal Hakemli asosindex Özgün Makale

51. Milli Eğitimde Sistem Örgüt ve Kaynak Kullanımını Geliştirme

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 1996

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

52. Milli Eğitim Sistemi Merkez Örgütünün Yapısı Bazı Sorunlar ve Çözüm Teklifleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim, 1996

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

53. Yurtdışı Eğitimi Sorunları ve Çözüm Teklifleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim, 1995

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

54. Gelişmiş Ülkelerde Yabancı Öğrenciler Sistemi ve Araştırmalar

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dil Dergisi, 1994

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale