profile-image

Doç.Dr. ERTUĞRUL ALTUNTAŞ

MAKALELER

1. Wood Flour-Reinforced Green Composites: Parameter Optimization via Multi-criteria Decision-Making Methods

KELLECİ ORHAN, AYDEMİR DENİZ, ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, KURT RIFAT, ÖZTEL AHMET, YÖRÜR HÜSEYİN, İSTEK ABDULLAH, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10924-022-02415-3

2. Thermoplastic composites of polypropylene/biopolymer blends and wood flour: Parameter optimization with fuzzy-grey relational analysis

KELLECİ ORHAN, AYDEMİR DENİZ, ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, ÖZTEL AHMET, KURT RIFAT, YÖRÜR HÜSEYİN, İSTEK ABDULLAH, Yayın Yeri:SAGE Publications, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/09673911221100968

3. Genleştirilmiş Perlitin Farklı Lignoselülozik Madde İçeren Odun Plastik Kompozitlerin Üretimlerinde Değerlendirilmesi

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Arıkan Abdullah Kürşat, Yayın Yeri:Mobilya ve Ahsap Malzeme Arastirmalari Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.33725/mamad.1208112

4. Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Mandarin Peel (Citrus reticulata Blanco) with Microwave Assisted Extract Using Two Different Solvents

Holem H Balaky,Galali Yaseen,Abdulhamid Ardalan,KARAOĞUL EYYÜP,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Khedir GalAli,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Asian Journal of Plant Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli BIOSIS Previews Özgün Makale

5. Cellulose nanofibrils and nano-scaled titanium dioxide-reinforced biopolymer nanocomposites: Selecting the best nanocomposites with multicriteria decision-making methods

Gümüş Havva,AYDEMİR DENİZ,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,KURT RIFAT,Imren Erol, Yayın Yeri:Journal of Composite Materials, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

6. Analysis of Mineral Compound of Plant Anthemis pseudocotula Boiss with Different Solvents by Ion Chromatography

BALAKY HOLEM HASHM,KARAOĞUL EYYÜP,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,HAMMADI ALAA TAHA YOUNİS,GALALAEY ALİ MALA KHEDİR,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP), 2020

Uluslararası Hakemli WorldCat (OCLC) Özgün Makale

7. The fuel properties of pyrolytic oils obtained from catalytic pyrolysis of non-recyclable pulper rejects using activated natural minerals

SALAN TUFAN,ALMA MEHMET HAKKI,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/15567036.2018.1548522

8. Characterization of tanalith E treated wood flour filled polylactic acid composites

Dalu Mohammed,TEMİZ ALİ,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Demirel Gaye Köse,ASLAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Polymer Testing, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.03.037

9. Accelerated weathering and decay resistance of heat-treated wood reinforced polypropylene composites

AYDEMİR DENİZ,Alsan Mizgin,CAN AHMET,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Sivrikaya Huseyin, Yayın Yeri:Drvna industrija, 2019

Uluslararası Hakemli Base Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5552/drvind.2019.1851

10. Effects of wood flour on the mechanical, thermal and morphological properties of poly (L-lactic acid)-chitosan biopolymer composites

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,AYDEMİR DENİZ, Yayın Yeri:Maderas. Ciencia y tecnología, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2019005000416

11. Effects of halloysite nanotube on the performance of natural fiber filled poly(lactic acid) composites

ERTAŞ MURAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,DÖNMEZ ÇAVDAR AYFER, Yayın Yeri:Polymer Composites, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/pc.25284

12. Mechanical, thermal and morphological properties of heat-treated wood-polypropylene composites and comparison of the composites with PROMETHEE method

AYDEMİR DENİZ,Alsan Mizgin,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Oztel Ahmet, Yayın Yeri:Plastics, Rubber and Composites, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14658011.2019.1638132

13. Isıl İşlem Yapılmış MDF Levhalara Uygulanan Yaşlandırma Testinin Yüzey Kalitesi Özellikleri Üzerindeki Değişimlerinin Belirlenmesi

ÖZDEMİR FERHAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,ÇOT AYŞEGÜL,TUTUŞ AHMET, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/10.32328/turkjforsci.412096

14. Effects of MA-g-PP and lignocellulosic filler addition on several properties of poly(L-lactic acid)/polypropylene composites

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,SALAN TUFAN,KARAOĞUL EYYÜP,AYDEMİR DENİZ, Yayın Yeri:International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2018

Uluslararası Hakemli Physical, Chemical Earth Sciences Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/1023666X.2017.1391738

15. Effects of Fire Retardants on the Fire, Thermal and Mechanical Properties of Wood Plastic Composites Using Recycled Fibers

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,KARAOĞUL EYYÜP,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17475/kastorman.329427

16. Investigation of the fire, thermal, and mechanical properties of zinc borate and synergic fire retardants on composites produced with PP-MDF wastes

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,NARLIOĞLU NASIR,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:BioResources, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15376/biores.12.4.6971-6983

17. Investigation of the effect of high-fibrous filling material on the mechanical properties of wood plastic composites

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Yılmaz Esra,SALAN TUFAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18182/tjf.308969

18. Effect of boron compounds on the thermal and combustion properties of wood-plastic composites

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,KARAOĞUL EYYÜP,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18182/tjf.308944

19. Kavak odununun kimyasal özellikleri üzerine termal ve basınçlı termal modifikasyon işlemlerinin etkisi

BEKTAŞ İBRAHİM,Düzkale Sözbir Gonca,BAL BEKİR CİHAD,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17780/ksujes.287672

20. Combined effect of zinc borate and coupling agent against brown and white rot fungi in wood-plastic composites

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Yılmaz Esra,SALAN TUFAN,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:BioResources, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15376/biores.12.4.7056-7068

21. Biodegradation properties of wood-plastic composites containing high content of lignocellulosic filler and zinc borate exposed to two different brown-rot fungi

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Yılmaz Esra,SALAN TUFAN,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:BioResources, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15376/biores.12.4.7161-7177

22. Termal Olarak Sıkıştırılmış Ceviz Kaplama Levhaların Yüzey Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması

ÖZDEMİR FERHAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,ÇOT AYŞEGÜL,TUTUŞ AHMET, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Crossref, CiteFactor, Sindex Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17780/ksujes.320987

23. Tanenlerin Quercus Türlerinde Sınıflandırılması ve Kantitatif Analizi

KARAOĞUL EYYÜP,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli DOAJ, Directory of Open Access Journal Özgün Makale

24. Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,SALAN TUFAN,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:KSU Mühendislik Bilmleri Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

25. Geri Dönüşümde Kullanılamayan Atık Plastiklerden Odun Plastik Kompozit Üretimi

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,KARAOĞUL EYYÜP,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:Putech Composites Dergisi, 2014

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

26. MDF atıklarının odun plastik kompozitlerin üretiminde değerlendirilmesi

ÇETİN NİHAT SAMİ,ÇETİN NİLGÜL,NARLIOĞLU NASIR,çavuş vedat,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

27. Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

BAL BEKİR CİHAD,ÖZDEMİR FERHAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:Düzce University journal of forestry, 2013

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

28. Chemical Composition of Seed Oil from Turkish Prunus mahaleb L

ALMA MEHMET HAKKI,KARAOĞUL EYYÜP,ERTAŞ MURAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,Karaman Şeyma,DIRAZ EMEL, Yayın Yeri:Analytical Chemistry Letters, 2013

Uluslararası Hakemli 2229-7928, 2230-7532 Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/22297928.2000.10648267

29. Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Özellikleri Üzerine Yetişme Ortamının Etkisi

ERTAŞ MURAT,ALMA MEHMET HAKKI,KARAOĞUL EYYÜP,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:KSU Doğa Bilimleri Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

30. Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yetişen Defne Laurus nobilis nin Kimyasal İçeriği

KARAOĞUL EYYÜP,ERTAŞ MURAT,ALMA MEHMET HAKKI,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:KSU Mühendislik Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

31. Borlu Fenol Formaldehit Reçinesi

ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,ERTAŞ MURAT,KARAOĞUL EYYÜP,ŞAMİL ALİ,ALMA MEHMET HAKKI,ACEMİOĞLU BİLAL, Yayın Yeri:KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

32. Investigating Changing in the Chemical Constituens and Dimensional Stability of Heat Treated Hornbeam and Uludag Fir Wood

AYDEMİR DENİZ,GÜNDÜZ GÖKHAN,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,ERTAŞ MURAT,ŞAHİN HALİL TURGUT,ALMA MEHMET HAKKI, Yayın Yeri:BIORESOURCES, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15376/biores.6.2.1308-1321

33. Wood and bark volatile compounds of Laurus nobilis L.

KILIÇ PEKGÖZLÜ AYBEN,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL, Yayın Yeri:Holz als Roh- und Werkstoff, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00107-005-0069-5