profile-image

Doç.Dr. RAMAZAN YİRCİ

KİTAPLAR

1. Yükseköğretimde Eğiticilerin Eğitimi

Bölüm Adı:Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma, YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:Pegem Akademi Yayıncılık , Editör:Mehmet Tekerek, Mahmut Sağır , Sayfa sayısı:404 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:145-163 , ISBN:978-625-7228-35-0

2020 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

2. EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

Bölüm Adı:Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları, YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:Pegem Akademi Yayıncılık , Editör:Mahmut Sağır, Ramazan Yirci , Sayfa sayısı:512 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:421-451 , ISBN:978-625-7228-04-6

2020 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

3. Eğitimde Denetim ve Değerlendirme

Bölüm Adı:Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler, YİRCİ RAMAZAN,SAĞIR MAHMUT , Yayın Yeri:Pegem , Editör:Mahmut SAĞIR, Süleyman GÖKSOY , Sayfa sayısı:434 , Basım sayısı:3 , ISBN:978-605-318-744-8

2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

4. Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Eğitim Çalışmaları

Bölüm Adı:Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Algılanan Örgütsel Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki, YİRCİ RAMAZAN,Sarıbıyık Orhan , Yayın Yeri:Ekin Yayınevi , Editör:Yıldırım Nail, Selçuk Gülenaz , Sayfa sayısı:411 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:61-75 , ISBN:978-625-7983-26-6

2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

5. Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Eğitim Çalışmaları

Bölüm Adı:Stratejik Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, YİRCİ RAMAZAN,Tutkun Burak , Yayın Yeri:Ekin Yayınevi , Editör:Nail Yıldırım, Gülenaz Selçuk , Sayfa sayısı:411 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:233-247 , ISBN:978-625-7983-26-6

2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

6. Eğitim Bilimine Giriş

Bölüm Adı:Eğitimin Politik Temelleri, YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:Asos Yayınları , Editör:Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan, Yard. Doç. Dr. Tuncay Yavuz Özdemir , Sayfa sayısı:288 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:123-150 , ISBN:978-605-2132-17-3

2018 Ders Kitabı Kitap Bölümü

7. Sınıf Yönetimi

Bölüm Adı:Sınıfta Öğretim Süreci ve Planlaması, YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:Asos Yayınları , Editör:Mukadder Boydak Özan, Tuncay Yavuz Özdemir , Sayfa sayısı:280 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:177-205 , ISBN:978-605--67575-4-9

2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü

8. Eğitimde Denetim ve Değerlendirme

Bölüm Adı:Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler, YİRCİ RAMAZAN,SAĞIR MAHMUT , Yayın Yeri:PegemA Yayıncılık , Editör:Mahmut Sağır, Süleyman Göksoy , Sayfa sayısı:434 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:341-362 , ISBN:978-605-318-744-8

2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

9. Dünyada Mentorluk Uygulamaları

Bölüm Adı:Türkiye’de Bir Mentorluk Uygulaması: Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi., KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:PegemA , Editör:Ramazan Yirci, İbrahim Kocabaş , Sayfa sayısı:262 , Basım sayısı:1 , Bölüm Sayfaları:227-241 , ISBN:978-605-364-249-7

2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

10. Öğretmen Ve Yönetici Yetiştirmede Mentorluk Mentorluğun Eğitimde Kullanımı

KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN , Yayın Yeri:Anı Yayıncılık , Basım sayısı:1 , ISBN:9786054434749

2011 Bilimsel Kitap

11. Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Klavuzu

Bölüm Adı:Sınıf Yönetimi, YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Nobel , Sayfa sayısı:92 , Basım sayısı:1 , ISBN:978-605-395-301-2

2010 Ders Kitabı Kitap Bölümü