profile-image

Öğretim Görevlisi SERAP YAĞMUR İLHAN

Bildiriler

1. Türkiye'deki Ortaokul Müzik Ders Kitaplarındaki Müzik Türlerinin Çokkültürlülük İle Sürdürülebilmesi

YILMA ŞAKALAR GÜNSU, İLHAN SERAP YAĞMUR (11.11.2022 - ), Yayın Yeri:Uluslararası Sanat, Tasarım ve Sürdürülebilirlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri

2. DOĞU ANADOLU TÜRKÜLERİNİN SEVGİ DEĞER KAVRAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇİFTCİ ERSAN, İLHAN SERAP YAĞMUR (27.10.2022 - ), Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI EĞİTİM ve DEĞERLER SEMPOZYUMU,

Ulusal Tam metin bildiri

3. Türkiye'deki Ortaokul Müzik Ders Kitaplarındaki Müzik Türlerinin Çokkültürlülük İle Sürdürülebilmesi

YILMA ŞAKALAR GÜNSU, İLHAN SERAP YAĞMUR (11.11.2022 - ), Yayın Yeri:Uluslararası Sanat, Tasarım ve Sürdürülebilirlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri

4. MÜZİK EĞİTİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ULUSAL VE ULUSLARASI BOYUTTA İNCELENMESİ

PEKTAŞ SONGÜL, İLHAN SERAP YAĞMUR (12.06.2021 - ), Yayın Yeri:ULUSLARARASI MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 26.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

5. MÜZİK EĞİTİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ULUSAL VE ULUSLARASI BOYUTTA İNCELENMESİ

İLHAN SERAP YAĞMUR, PEKTAŞ SONGÜL (12.07.2021 - ), Yayın Yeri:Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 14.07.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

6. Doğu Anadolu Türkülerin Sevgi Değer Kavramı Açısından İncelenmesi

ÇİFTCİ ERSAN, İLHAN SERAP YAĞMUR (27.10.2022 - 30.10.2022), Yayın Yeri:6. Uluslararası Eğitim ve Değerler Kongresi, 16.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri

7. Türkiye’de Bilim Sanat Merkezlerinin Müzik EğitimiAçısından İşlevselliği

ÇİFTCİ ERSAN,İLHAN SERAP YAĞMUR (28.03.2018 - 30.03.2018), Yayın Yeri:I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri

8. Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Ve Çalgı Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

AYHAN ALİ,KAYA Fatma Betül,İLHAN SERAP YAĞMUR (03.11.2017 - 05.11.2017), Yayın Yeri:I st International Symposium on Social Scientes and Educational Research (ISCER,2017), 15.11.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

9. Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi ve alan ders başarıları arasındaki ilişki (İnönü Üniversitesi örneği)

ZAHAL ONUR,GÜRPINAR ENGİN,İLHAN SERAP YAĞMUR (18.04.2017 - 20.04.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, 25.04.2017

Uluslararası Tam metin bildiri