profile-image

Prof.Dr. İRFAN ERSİN AKINCI

Bildiriler

1. HETEROTIC AND HETEROBELTHIOTIC ESTIMATION OFINTERSPECIFIC CAPSICUM HYBRIDS

Polat Şule,AKINCI İRFAN ERSİN,ARPACI BEKİR BÜLENT (06.10.2018 - 08.10.2018), Yayın Yeri:1.International Conference on ”Agriculture,Forestry Life Sciences”, 11.11.2018

Uluslararası Özet bildiri

2. Bitjki sıklığının turşuluk hıyarda verim ve meyve kalitesi üzerine etkisi

AKINCI İRFAN ERSİN,AKINCI SERMİN,ERDOĞAN OLGU (21.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 31.12.2004

Ulusal Tam metin bildiri