profile-image

Doç.Dr. RAMAZAN YİRCİ

Bildiriler

1. Occupational Professionalism of Teachers According to School Principals’ Views

Ernas Gülseren (03.09.2019 - ), Yayın Yeri:The European Conference on Educational Research (ECER 2019), 30.09.2019

Uluslararası Özet bildiri

2. Farklı Lise Türlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenme Sorumluluğu Düzeylerinin İncelenmesi

YİRCİ RAMAZAN,Hekimoğlu Ebru (18.04.2019 - 20.04.2019), Yayın Yeri:VI. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 27.08.2019

Ulusal Tam metin bildiri

3. EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNE YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

YİRCİ RAMAZAN,BULDUK Etem (25.10.2018 - 27.10.2018), Yayın Yeri:5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2018, 26.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

4. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

YİRCİ RAMAZAN,AÇIKGÖZ Mahir Yılmaz (25.10.2018 - 27.10.2018), Yayın Yeri:5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2018, 26.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

5. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerine Duyulan Güven ile Okul İklimi İlişkisinin İncelenmesi

Kösem Mehmet Ali,YİRCİ RAMAZAN (03.05.2018 - 05.05.2018), Yayın Yeri:4. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, 09.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

6. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

YİRCİ RAMAZAN,Sarıbıyık Orhan (27.04.2018 - 30.04.2018), Yayın Yeri:10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 15.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

7. OKUL MÜDÜRLERİNİN KARİZMATİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN OKULLARIN KURUMSAL İTİBARINA ETKİSİ

YİRCİ RAMAZAN,DEMİR Cüneyt (27.04.2018 - 30.04.2018), Yayın Yeri:10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 15.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

8. Öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenci görüşlerine göre Türk üniversitelerinin nitelikli bilim insanı yetiştirme görevi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

YİRCİ RAMAZAN,AĞÇAM REYHAN,DURNA ŞERİFE (18.04.2018 - 22.04.2018), Yayın Yeri:27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2018

Uluslararası Özet bildiri

9. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşleri

SEVER YALÇIN,YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM (21.12.2017 - 22.12.2017), Yayın Yeri:IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 20.12.2017

Ulusal Özet bildiri

10. What Editor Wants?

YİRCİ RAMAZAN (07.12.2017 - 08.12.2017), Yayın Yeri:EDUCCON Education Conference, 23.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

11. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YİRCİ RAMAZAN,AYDOĞAR NEJMETTİN (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

12. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

CAN ÖNDER,DEMİR CÜNEYT,YİRCİ RAMAZAN (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

13. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ahlakî Uzaklaşma Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZALP UĞUR,YİRCİ RAMAZAN (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), 15.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

14. Öğrenci Algılarına Göre Öğretmenlerin Sınıf İçiDavranışları

KARTAL SEÇİL EDA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN (14.09.2017 - 16.09.2017), Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHEREDUCATION CONGRESS, 15.09.2017

Uluslararası Özet bildiri

15. The current status of In-service Trainings for teachers and expectations. Do they match?

YİRCİ RAMAZAN,KALAYCI ŞERİFE,KOCABAŞ İBRAHİM (22.08.2017 - 25.08.2017), Yayın Yeri:The European Conference on Educational Research (ECER 2017), 20.08.2017

Uluslararası Özet bildiri

16. Okul Müdürlerinin Takım Liderliği Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

YİRCİ RAMAZAN,Demir Cüneyt (11.05.2017 - 14.05.2017), Yayın Yeri:5. International Eurasian Educational Research Congress, 10.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

17. Sadece Lider Mi Yoksa Hizmetkâr Lider Mi? Öğretmenler Okul Müdürlerini Nasıl Görüyorlar

YİRCİ RAMAZAN,Kurtulmuş Ömer Faruk (11.05.2017 - 13.05.2017), Yayın Yeri:12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

18. Öğretim Sürecinde Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Becerilerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

YİRCİ RAMAZAN,Yavuz Ahmet (11.05.2017 - 13.05.2017), Yayın Yeri:12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

19. Stratejik Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YİRCİ RAMAZAN,Tutkun Burak (03.05.2017 - 07.05.2017), Yayın Yeri:2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 01.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

20. The Evaluation of New Mentoring Program for Novice Teachersaccording to Their Perceptions

YİRCİ RAMAZAN (24.11.2016 - 24.11.2016), Yayın Yeri:THE TEACHER OF TODAY AND TOMORROW: BETWEEN REALITY AND EXPECTATIONS, 24.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

21. Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındakiİlişkinin İncelenmesi

YİRCİ RAMAZAN,Özalp Uğur,KOCABAŞ İBRAHİM (06.10.2016 - 08.10.2016), Yayın Yeri:IV. International Instructional Technologies&Teacher Education Symposium, 28.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

22. Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

YİRCİ RAMAZAN (06.10.2016 - 08.10.2016), Yayın Yeri:IV. International Instructional Technologies&Teacher Education Symposium, 28.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

23. The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety PRPSA for Teacher Candidades

YİRCİ RAMAZAN,KARTAL SEÇİL EDA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM (07.11.2015 - 11.11.2015), Yayın Yeri:European Conference on Educational Research (ECER), 20.10.2015

Uluslararası Özet bildiri

24. Coaching as a Performance Improvement Tool at School

YİRCİ RAMAZAN,KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM (04.06.2015 - 07.06.2015), Yayın Yeri:ERPA International Congresses on Education 2015, 01.06.2015

Uluslararası Özet bildiri

25. Exploring the relationship between school principals burnout situation and life satisfaction

KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN,Esen Coşkun,Çelik Mustafa (04.06.2015 - 07.06.2015), Yayın Yeri:ERPA International Congresses on Education, 01.06.2015

Uluslararası Özet bildiri

26. The study of the relationship between work family conflict family work conflict and perceived burnout of female teachers

KOCABAŞ İBRAHİM,KARAKÖSE TURGUT,YİRCİ RAMAZAN,Coşkun Esen,Çelik Mustafa (04.06.2015 - 07.06.2015), Yayın Yeri:ERPA International Congresses on Education, 01.06.2015

Uluslararası Özet bildiri

27. Eğitim Fakültesi Öğrencileri Algılarıyla Akran Mentorluğu

YİRCİ RAMAZAN,KARTAL SEÇİL EDA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KOCABAŞ İBRAHİM,Yıldız Aslı (21.05.2015 - 23.05.2015), Yayın Yeri:14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 01.01.2016

Ulusal Özet bildiri

28. Müdür Yardımcılarının Yetişmesinde Okul Müdürlerinin Mentorluk Rolleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM,KARTAL SEÇİL EDA,Cuma Aksu (07.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01.05.2015

Ulusal Özet bildiri

29. Eğitim Finansmanında Özel Okulların Rolü ve Alternatif Bir Model Olarak Sözleşmeli Okullar

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM (28.11.2014 - 30.11.2014), Yayın Yeri:I. Eğitim Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri

30. Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları

ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA,YİRCİ RAMAZAN (07.11.2014 - 09.11.2014), Yayın Yeri:8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01.11.2015

Ulusal Özet bildiri

31. Okul Yöneticilerinin Mizah Yönelimleri

YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA (05.09.2013 - 07.09.2013), Yayın Yeri:22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayi, 01.09.2014

Ulusal Özet bildiri

32. The problems that novice teachers faced in the first year of the profession

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM,KARAKÖSE TURGUT (18.09.2012 - 21.09.2012), Yayın Yeri:The European Conference on Educational Research[ECER 2012], 18.09.2012

Uluslararası Özet bildiri

33. Rethinking Professional Support for Novice School Principals, What should be done?

KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN,ERDEM RAMAZAN,KARAKÖSE TURGUT (18.09.2012 - 21.09.2012), Yayın Yeri:The European Conference on Educational Research [ECER 2012], 18.09.2012

Uluslararası Özet bildiri

34. Yönetsel Sorunlar Bağlamında Eğitimde Yerelleşmeyi Yeniden Düşünmek

YİRCİ RAMAZAN (24.05.2012 - 26.05.2012), Yayın Yeri:VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24.05.2012

Ulusal Özet bildiri

35. School Principals Coaching Skills According to Teachers Perceptions Educational Conference on Educational Research

YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA,KOCABAŞ İBRAHİM (12.09.2011 - 16.09.2011), Yayın Yeri:ECER 2011,

Uluslararası Özet bildiri

36. Eğitim Müfettişlerinin Uyması Beklenen Etik İlkeler

DEMİRTAŞ ZÜLFÜ,KAHVECİ GÖKHAN,YİRCİ RAMAZAN,Önder Şanlı,KARTAL SEÇİL EDA (22.06.2011 - 24.06.2011), Yayın Yeri:3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 10.06.2011

Ulusal Tam metin bildiri

37. Denetmen Algılarına Göre Denetimde Yaşanan Sorunlar

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM (22.06.2011 - 24.06.2011), Yayın Yeri:3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 10.06.2011

Ulusal Tam metin bildiri

38. Öğretmen görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin sahip olması gereken mesleki etik ilkeler

KARTAL SEÇİL EDA,KARAKÖSE TURGUT,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN (22.06.2011 - 24.06.2011), Yayın Yeri:3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 10.06.2011

Ulusal Tam metin bildiri

39. Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerde Eğitim Denetimi Sistemlerinin Analizi ve Türkiye İçin Öneriler

YİRCİ RAMAZAN (23.06.2010 - 25.06.2010), Yayın Yeri:2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,, 01.06.2010

Ulusal Tam metin bildiri

40. Okul Yöneticisi Yetiştirmede Yeni Bir Model Önerisi Mentorluk

KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN (01.05.2010 - 02.05.2010), Yayın Yeri:IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,, 30.04.2010

Ulusal Tam metin bildiri

41. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Konusundaki Görüşleri

ERDEM RAMAZAN,YİRCİ RAMAZAN,KARTAL SEÇİL EDA (14.05.2009 - 15.05.2009), Yayın Yeri:IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri

42. The use of E-portfolio as an Assessment Tool in Education.

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM (02.05.2007 - 03.05.2007), Yayın Yeri:International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future, 18.06.2007

Uluslararası Tam metin bildiri