profile-image

Doç.Dr. ŞULE KISAKÜREK

Bildiriler

1. Yeşil Koridorların Değerlendirilmesi Kahramanmaraş Örneği

KISAKÜREK ŞULE,YILMAZ MERVE BİRHAN (07.11.2019 - 09.11.2019), Yayın Yeri:Türkiye Peyzajları III. Ulusal Konferansı, 30.11.2019

Ulusal Özet bildiri

2. Tarihi Dokularda Bitkilendirme İlkelerinin Belirlenmesi:Kahramanmaraş Kenti Örneği

KISAKÜREK ŞULE,YILMAZ MERVE BİRHAN (07.11.2019 - 09.11.2019), Yayın Yeri:Türkiye Peyzajları III.Ulusal Konferansı, 30.11.2019

Ulusal Özet bildiri

3. Çocuklar İçin Farklı Bir Mekan Yaklaşımı:Çocuk Dastu Şehir

KISAKÜREK ŞULE,İSBİR RUMEYSA (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

4. Üniversite Yerleşkelerinde Erişilebilirlik: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Örneği

KISAKÜREK ŞULE, NACAR ABDÜLKADİR, YILMAZ MERVE BİRHAN, KUŞ ŞAHİN CANDAN, ONAY BÜŞRA (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:III. International Mediterranean Forest And Environment Symposium, 28.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

5. Bitki Materyallerinin Kent Kimliği Üzerine Etkileri

KISAKÜREK ŞULE,BAYAZIT ESRA (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 28.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

6. Sultan Sazlığı Milli Parkı İçin Ekoturizm Olanaklarının Belirlenmesi

KISAKÜREK ŞULE,SAYIN GÖKHAN (27.06.2019 - 30.06.2019), Yayın Yeri:III. International Scientific and Vocatioanal Studies Congress – Engineering, 05.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

7. Çocuk Oyun Alanları Tasarımında Çocuk İsteklerinin Önemi

KISAKÜREK ŞULE,DÖNMEZ BURCU (13.06.2019 - 15.06.2019), Yayın Yeri:International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, 28.08.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

8. Su Kaynaklarının Korunmasında Baraj Havzalarının Önemi

KISAKÜREK ŞULE (02.05.2019 - 04.05.2019), Yayın Yeri:International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 15.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

9. Kahramanmaraş Kenti Örneğinde: Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik

KISAKÜREK ŞULE,KÜLAHLIOĞLU MÜGE,ARDIÇ EMİNE (24.10.2018 - 26.10.2018), Yayın Yeri:III. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

10. Çocuk Oyun Alanlarında Bitki Seçimi Kahramanmaraş Kenti Örneği

KISAKÜREK ŞULE,KÜLAHLIOĞLU MÜGE,ARDIÇ EMİNE (24.10.2018 - 26.10.2018), Yayın Yeri:III. International Mediterranean Science And Engineering Congress, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

11. Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında-Kadın ve Çevre Bilinci Üzerine Bir Çalışma

KISAKÜREK ŞULE,UYSAL YAĞMUR (04.10.2018 - 05.10.2018), Yayın Yeri:DEKAUM 2. Uluslararası Kadın Kongresi, 30.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

12. Kadınların Çevre Bilgi ve Çevre Davranış Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

AVGIN SAKİNE SERAP,GEZGİNÇ YEKTA,UYSAL YAĞMUR,KISAKÜREK ŞULE,ŞİRECİ MURAT (04.10.2018 - 02.10.2018), Yayın Yeri:DEKAUM II. Uluslararası Kadın Sempozyumu, 02.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

13. Yaşamboyu Öğrenim ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Etkileşiminde Yetişkinlere Yönelik İyi Uygulama Örnekleri

BAYLAN EMEL,KISAKÜREK ŞULE,AÇIKSÖZ SEBAHAT,POLAT ZÖHRE,ÇELİK DENİZ (04.07.2018 - 07.07.2018), Yayın Yeri:II.Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 30.07.2018

Ulusal Tam metin bildiri

14. Yükseltinin Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Yapı Üzerine Etkisi Kahramanmaraş Ahır Dağı Örneği

KISAKÜREK ŞULE,HATİPOĞLU HALİL İBRAHİM,DOYGUN HAKAN (18.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:II. International Academic Research Congress 2017, 23.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

15. Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliği Açıısından İrdelenmesi Kahramanmaraş Kenti Örneği

KISAKÜREK ŞULE,BAYAZIT ESRA (18.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:II. International Academic Research Congress 2017, 24.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

16. Assesment of Landscape Change at Cimen Mountain,Kahramanmaras

KISAKÜREK ŞULE, GÜLCİ NEŞE, GÜLCİ SERCAN (06.09.2017 - 10.09.2017), Yayın Yeri:ICLAR 2017, International Congress on Landscape Architecture Research, 11.09.2017

Uluslararası Özet bildiri

17. Monitoring Landscape Dıversity Change

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,UZUN OSMAN,ERDOĞAN NURDAN,KOP ALİCAN,KALINKÜTÜK HACI (11.05.2017 - 13.05.2017), Yayın Yeri:Ekoloji Sempozyumu, 13.05.2017

Ulusal Özet bildiri

18. Arazi Örtüsünün Yöre Halkının Gelir Kaynakları ve Gelir Durumu Üzerine Etkisi Kahramanmaraş Ahır Dağı Örneği

KISAKÜREK ŞULE,HATİPOĞLU İBRAHİM HALİL,DOYGUN HAKAN (13.10.2016 - 14.10.2016), Yayın Yeri:TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 06.01.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

19. A-Web- Based GIS Application:A Case Study of 12 Subat Park- Kahramanmaras

OĞUZ HAKAN,KISAKÜREK ŞULE (02.06.2016 - 04.06.2016), Yayın Yeri:1st International Symposium Of Forest Engineering And Technologies, 06.06.2016

Uluslararası Özet bildiri

20. Developing A-Web Based Tree Information System: A Case Study of Kılavuzlu Park

OĞUZ HAKAN,KISAKÜREK ŞULE (23.05.2016 - 26.05.2016), Yayın Yeri:4.th International Geography Symposium, 30.06.2016

Uluslararası Özet bildiri

21. Kent Peyzajlarının Geliştirilmesinde İklim Faktörü

DOYGUN HAKAN, KISAKÜREK ŞULE, DOYGUN NESLİHAN, HATİPOĞLU İBRAHİM, BAKKAL SEMA, KARLIDAĞ BİLGE (10.02.2016 - 12.02.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 15.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

22. The Effects of Landscape Diversity and Landscape Character Changes on Landscape Functions

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,UZUN OSMAN,ERDOĞAN NURDAN,KOP ALİCAN,GÜLCİ SERCAN (21.09.2015 - 25.09.2015), Yayın Yeri:International Conferance Ecology at the Interface,, 25.09.2015

Uluslararası Özet bildiri

23. The effects of landscape diversity and landscape character types on landscape functions

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,UZUN OSMAN (21.09.2015 - 25.09.2015), Yayın Yeri:International Conference, Ecology at the Interface,, 25.09.2015

Uluslararası Özet bildiri

24. Analayzing The Effect of Local People on Landscape Change and Transformation in Ahir Mountain

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,SEHAN CANDEMİR (21.10.2015 - 25.09.2015), Yayın Yeri:International Conference, Ecology at the Interface,Rome, Italy,, 30.09.2015

Uluslararası Özet bildiri

25. Landscape Characterization and Landscape Diversity in Ahir Mountain,Turkey

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,UZUN OSMAN,ERDOĞAN NURDAN,KOP ALİCAN,KALINKÜTÜK HACI,GÖZCÜ MERVE,HATİPOĞLU İBRAHİM HALİL (18.09.2015 - 20.09.2015), Yayın Yeri:MACODESU Marine Coastal Developed Sustainability, 30.09.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

26. Management and Conservation of Streams in Rapidly Urbanizing Cities

DOYGUN HAKAN,DOYGUN NESLİHAN,KISAKÜREK ŞULE (18.09.2015 - 20.09.2015), Yayın Yeri:MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability, 20.09.2015

Uluslararası Özet bildiri

27. Kahramanmaraş Ahır Dağı Bitki Örtüsünün Biyoiklim Katları Doğrultusunda İncelenmesi

KISAKÜREK ŞULE,DOYGUN HAKAN,GÖZCÜ MERVE (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, 30.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri

28. Kahramanmaraş Ahır Dağı Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemi ile İncelenmesi

DOYGUN HAKAN,KISAKÜREK ŞULE (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu,Isparta, 30.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri

29. Açık Maden Ocakları Ekosistem Restorasyonunda Bitki Örtüsünün İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar

DOYGUN NESLİHAN,KISAKÜREK ŞULE,GÖZCÜ MERVE,HATİPOĞLU İBRAHİM HALİL (18.09.2014 - 20.09.2014), Yayın Yeri:Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 30.09.2014

Ulusal Tam metin bildiri

30. Açık Maden Ocaklarının Doğal ve Kültürel Peyzajlar Üzerindeki Etkileri

KISAKÜREK ŞULE,DOYGUN HAKAN,HALİL İBRAHİM HATİPOĞLU,GÖZCÜ MERVE (18.09.2014 - 20.09.2014), Yayın Yeri:Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu,Isparta, 30.09.2014

Ulusal Tam metin bildiri

31. Ahır Dağı Peyzaj Karakter Analizi ve Doğa Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi

DOYGUN HAKAN, UZUN OSMAN, KISAKÜREK ŞULE, ERDOĞAN NURDAN, KOP ALİCAN, KALINKÜTÜK HACI (01.10.2014 - 02.09.2014), Yayın Yeri:“Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 15.Avrupa Birliği Uluslararası Çalışma Toplantısı, 30.10.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

32. Creating A Digital Library Collection Of Some Ornamental Plants In The Landscape

OĞUZ HAKAN,KISAKÜREK ŞULE,TÜRK DÖNDÜ,BADEA BADEEA SHAFEQ (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:III. Uluslarası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 10.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

33. Kahramanmaraş Kenti Park Alanlarının Doğal Bitki Türleri Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

KISAKÜREK ŞULE,DOYGUN NESLİHAN,ÇARKANAT FURKAN (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 10.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

34. Kent Peyzajında Tarihi Doku Entegresyonu Sorunlarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi

KISAKÜREK ŞULE,DOYGUN NESLİHAN,DOYGUN HAKAN (14.11.2013 - 17.11.2013), Yayın Yeri:Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, 30.11.2013

Ulusal Tam metin bildiri

35. Kahramanmaraş’ta Kadınların Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

KISAKÜREK ŞULE,CANDEMİR SERHAN (04.05.2012 - 06.05.2011), Yayın Yeri:I.Uluslararası Kadın Sempozyumu, 30.06.2011

Uluslararası Tam metin bildiri

36. Kahramanmaraş Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları

KISAKÜREK ŞULE (24.05.2011 - 25.02.2011), Yayın Yeri:I. Salep Orkide Çalıştayı, 15.03.2012

Ulusal Tam metin bildiri

37. Kahramanmaraş Ahır Dağı Bitki Örtüsünde Yer Alan Endemik Türlerin Dağ Ekosistemi Açısından Önemi ve Koruma Önerilerinin Geliştirilmesi

KISAKÜREK ŞULE,MEYDAN TAŞKINSU SİBEL,KARAMAN ŞENGÜL (25.06.2002 - 27.06.2002), Yayın Yeri:Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, 30.06.2002

Ulusal Tam metin bildiri

38. Kahramanmaraş Yakın Çevresindeki Yayla Yerleşimlerinin Doğal Kaynakların Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Taşkınsu Sibel,KISAKÜREK ŞULE (06.06.2002 - 08.06.2002), Yayın Yeri:4. GAP Mühendislik Kongresi, 02.09.2002

Ulusal Tam metin bildiri