profile-image

Prof.Dr. GÜLDEMİN DARBAŞ

Bildiriler

1. Bioerosion of shelly deposits in Holocene marine terraces: an example from the Dardanelles strait, Turkey

Demircan Huriye,Uchman Alfred,Santos A,Çoban Muhammed,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÖRMÜŞ MUHİTTİN,ALPAR ŞABAN BEDRİ,Gürsoy M,BİLTEKİN DEMET (07.05.2018 - 11.05.2018), Yayın Yeri:9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya / Turkey, 07.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

2. Planktonic foraminifera assemblages of the Germav Formation: Eastern of Kahta, Adıyaman, Turkey

Özdal Turan,DARBAŞ GÜLDEMİN (07.05.2018 - 11.05.2018), Yayın Yeri:9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology,Antalya / Turkey, 07.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

3. Usage value in the cement industry of clay units crop out around Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Yaşar Hatice,DARBAŞ GÜLDEMİN (07.05.2018 - 11.05.2018), Yayın Yeri:9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 07.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

4. THE OSTRACOD ASSEMBLAGES OF EARLY-MIDDLE MIOCENE REEFAL CARBONATES DEGIRMENÇAY, NW MERSIN, S TURKEY

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT (11.09.2017 - 15.09.2017), Yayın Yeri:World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 11.09.2017

Uluslararası Özet bildiri

5. PALEONTOLOGIC PROPERTIES OF BURDIGALIAN-LANGHIAN SEDIMENTS (KILISECIK FORMATION) OF KAHRAMANMARAS/S TURKEY

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT (11.09.2017 - 15.09.2017), Yayın Yeri:World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 11.09.2017

Uluslararası Özet bildiri

6. Ostracoda Assemblages and PalaeoenvironmentalCharacteristics of the Soma Formation (Late Miocene-Pliocene), Ivrindi - NW Balikesir, Turkey

DARBAŞ GÜLDEMİN,Demircan Huriye (11.09.2017 - 15.09.2017), Yayın Yeri:World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 22.12.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

7. STRATIGRAPHY AND OSTRACOD ASSEMBLAGES OF THE ÇAMELİ FORMATION, DALAMAN-GÖCEK (MUĞLA- SW TURKEY)

DARBAŞ GÜLDEMİN (29.06.2017 - 05.07.2017), Yayın Yeri:17 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 29.06.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

8. GERMENCİK (AYDIN) JEOTERMAL SAHASININ JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE HİDROJEOLOJİK MODELİ

Şişman Mehmet,URAS YUSUF,DARBAŞ GÜLDEMİN,KOP ALİCAN (03.05.2017 - 06.05.2017), Yayın Yeri:Ç.Ü. 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, 03.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

9. GÖKSUN DOĞUSU (SARAYCIK-AHMETCIK KÖYLERİ) DOLAYLARINDA YÜZEYLEYEN SALYAN FORMASYONU’NUN STRATİGRAFİK VE PALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DARBAŞ GÜLDEMİN,Deveci Özgür,Usta Doğan,Ergin Melike Helin,Sandaltepe Betül,Elli Nilüfer,Armut Elif (03.05.2017 - 06.05.2017), Yayın Yeri:Ç.Ü. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 03.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

10. PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) DOLAYLARINDA YÜZEYLEYEN KİL BİRİMLERİNİN JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bayrak Fatma,DARBAŞ GÜLDEMİN (03.05.2017 - 06.05.2017), Yayın Yeri:Ç.Ü.40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, 03.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

11. KILAVUZLU-YENİCEKALE-ÇUHADARLI (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGESİ MİYOSEN BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ergin Melike Helin,DARBAŞ GÜLDEMİN,Usta Doğan (03.05.2017 - 06.05.2017), Yayın Yeri:Ç.Ü. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 03.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

12. General Properties of the Neogene sequence of Koycegiz (Muğla-SW Turkey) region

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜL MURAT (13.10.2014 - 17.10.2014), Yayın Yeri:8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13.10.2014

Uluslararası Özet bildiri

13. Uplift of the SE margin of the central Anatolian Plateau: Temporal Constraints from the Adana Basin, Southern Turkey

Giuditta Radeff,Cosentino Domenico,Schildgen Taylor F,Strecker Manfred,Cipollari Paola,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL (03.12.2012 - 07.12.2012), Yayın Yeri:AGU 2012, 03.12.2007

Uluslararası Özet bildiri

14. Late Messinian Ostracod Biozonation: Stratigraphical Constrains fort he Base of the Loxoconcha mulleri Zone derived from Central Apennine (ıtaly) and Adana Basin (southern Turkey) Successions

Gliozzi Elsa,Cosentino Domenico,DARBAŞ GÜLDEMİN,Grossi Francesco,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE (18.10.2010 - 22.10.2010), Yayın Yeri:7. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 18.10.2010

Uluslararası Özet bildiri

15. Evidence of the Mediterranean Early Zanclean flooding in the Adana Basin.

Cipollari Paola,Cosentino Domenico,DARBAŞ GÜLDEMİN,Faranda Constanza,Gennari Rocco,Schildgen Taylor F,dudas F O,Gliozzi Elsa,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE (18.10.2010 - 22.10.2010), Yayın Yeri:7. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 18.10.2010

Uluslararası Özet bildiri

16. How did the Messinian salinity crisis impact the Adana Basin?

Cosentino Domenico,DARBAŞ GÜLDEMİN,Gliozzi Elsa,Grossi Francesco,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE (18.10.2010 - 22.10.2010), Yayın Yeri:7. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 18.10.2010

Uluslararası Özet bildiri

17. Easternmost Mediterranean evidence of the Zanclean flooding event and subsequent surface uplift: Adana Basin, southern Turkey

Cipollari Paola,Cosentino Domenico,Giuditta Radeff,Schildgen Taylor F,Faranda Constanza,Grossi Francesco,Gliozzi Elsa,Smedile Alessandra,Gennari Rocco,DARBAŞ GÜLDEMİN,Dudas Fransis O,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE,Ecthler Helmut (18.10.2010 - 22.10.2010), Yayın Yeri:7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 05.09.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

18. Late Miocene geohistory of the Mut and Adana basins (southern Turkey): insight for uplift of the southern margin of the Central Anatolia Plateau.

Cosentino Domenico,Giuditta Radeff,DARBAŞ GÜLDEMİN,dudas F O,Gliozzi Elsa,Grossi Francesco,GÜRBÜZ KEMAL,Schildgen Taylor F (04.10.2010 - 08.10.2010), Yayın Yeri:Tectonic Crossroads: Evolving orogens of Eurasia-Africa-Arabia, 04.10.2010

Uluslararası Özet bildiri

19. The Messinian salinity crisis in the marginal basins of the peri-Mediterranean orogenic systems: examples from the central Apennines (Italy) and the Adana Basin (Turkey).

Cosentino Domenico,DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL (02.05.2010 - 07.05.2010), Yayın Yeri:EGU2010, 02.05.2010

Uluslararası Özet bildiri

20. Demirhisar (Mersin KD’su) Bölgesinde Yüzeyleyen Tersiyer Yaşlı Birimlerin Sedimantolojik ve Ortamsal Özellikleri.

SEVİMLİ ULAŞ İNAN,GÜRBÜZ KEMAL,DARBAŞ GÜLDEMİN (11.04.2005 - 15.04.2005), Yayın Yeri:58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11.04.2005

Ulusal Özet bildiri

21. Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinin kil mineralojisi ve ortamsal özellikleri

DARBAŞ GÜLDEMİN,TEMEL ABİDİN,NAZİK ATİKE (14.05.2003 - 16.05.2003), Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.yıl Jeoloji Sempozyumu, 14.05.2003

Ulusal Özet bildiri

22. Adana Baseni’nde Messiniyen Tuzluluk Krizi’nin mikropaleontolojik ve mineralojik incelemesi.

DARBAŞ GÜLDEMİN,NAZİK ATİKE,GÜRBÜZ KEMAL,Toker Vedia,TEMEL ABİDİN (11.03.2002 - 15.03.2002), Yayın Yeri:55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 11.03.2002

Ulusal Özet bildiri

23. Kulak Köyü (Tarsus Güneyi-Mersin/Türkiye) Holosen İstif Ostrakod faunası.

NAZİK ATİKE,DARBAŞ GÜLDEMİN (12.10.1998 - 16.10.1998), Yayın Yeri:Türkiye Cumhuriyeti’xx’in 75. Yılında Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 12.10.1998

Ulusal Tam metin bildiri

24. Yenice (Tarsus) Kuzeyi Neojen İstifinin Mikroplaeontolojik incelenmesi ve Ortamsal Özellikleri

DARBAŞ GÜLDEMİN,GÜRBÜZ KEMAL,NAZİK ATİKE (12.05.1997 - 16.05.1997), Yayın Yeri:20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 12.05.1997

Ulusal Özet bildiri

25. Tarsus yöresi (Adana Baseni) Üst Tersiyer-Kuvaterner İstifinin Mikropaleontolojik (Planktik Foraminifer, Nannoplankton ve Ostrakod) İncelemesi

NAZİK ATİKE,Toker Vedia,Şenol Muzaffer,DARBAŞ GÜLDEMİN (11.05.1997 - 16.05.1997), Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitimimin 20. Yılı Sempozyumu, 16.05.1997

Ulusal Özet bildiri